ข้อคิดคติเตือนใจ

(เตือนสติคนมีคู่) นอกใจกัน อาจจะสุขแค่ครั้งคราว แต่อาจทุกข์ตลอดไป

ผิ ดเมียหรือผัวชาวบ้านนั้น หลายๆ ท่านคงทราบกันดีว่า เป็นสิ่งไม่ดีและไม่ควรทำ นับว่าเป็นการผิ ดศี ล ธ รร ม อย่ๅงร้ๅยแ ร ง

ผล ก รร ม ของผู้ที่ลั ก ล อ บผิ ดผัวผิ ดเมียชาวบ้าน เพื่อเป็นการเตือนสติให้ผู้ที่กำลังจะห ล งผิ ดหรือผู้ที่ห ล งผิ ดไปแล้วให้กลับตัว กลับใจซะนะ

1. พร ากจากคนที่รักจริง

ความห ล อ ก ลวง ไร้ซึ่งความจริงใจ มิใช่เพียงแค่ภรรย า-สามี หรือลูกๆ แค่นั้น ที่ถอยห่าง คนที่จริงใจกับคนผู้นี้ก็ไม่มีอีกแล้วเหมือนกัน

จะต้องทน ทุ กข์กับความเหงาโดดเดี่ยว แม้ในช่วงที่ต้องการคนดูแล ก็จะมองไม่เห็นใครสักคน

2. โ ร ค ภั ย มาเยือนแบบไม่รู้ตัว

แน่นอนว่าการมักมากใน ก าม ของคนผู้นี้ อาจทำให้มีเปอร์เซนต์ในการเสี่ ย งติ ดต่ อโ ร คเกี่ยวกับเ พ ศ และอาจจะมีโ ร คที่เกี่ยวกับความเ ค รี ย ดด้วย

นั่นก็เพราะต้องคอยปิดบังสามีหรือภ ร รย าของคุณ และคนรอบข้างไม่ให้รู้เรื่องเช่นนี้

3. ชีวิตไม่ก้าวหน้า ถดถอย

ในตอนที่คนผู้นี้มีปัญหา จะไร้ซึ่งคนยื่นมือเข้ามาช่วย หรือแ ย่กว่านั้นอาจโ ด น ห ล อ กเงินแล้วห นีหาย

พูดอะไรก็ไม่มีความน่าเชื่อถือ ไม่มีคนนับถือ หน้าที่การงานก็จะดิ่งลงเ ห ว เจ้านายหรือลูกน้อง ก็จะหมดศ รั ทธ าไปเลย

4. มีลูก ลูกก็ไม่รักคุณ

เมื่อลูกของคุณทราบเรื่อง และแน่นอนว่าเขาจะรับไม่ได้ ไม่เชื่อฟังคุณ และอาจกลายเป็นคนที่ มีปัญหา ส ร้ า ง ปั ญ ห า ให้แ ก่ผู้อื่นอยู่เรื่อยๆ

5. เสียความดีและเกียรติย ศ ของตนเองที่สะสมมาตลอดชีวิต เพื่อสิ่งนี้หรือไม่

เชื่อว่าทุกคนคงตระหนักได้ถึงผลที่จะตามมานั้น ร้ า ย แ ร ง ขนาดไหน คุณพร้อมที่จะเสี่ ยงกับผลที่ตามมาไหมล่ะ

ขอยินดีกับท่านที่ไม่เคยคิดนอกใจคนรักของตน แต่ผู้ที่คิดหรือผู้ที่ทำไปแล้ว ปรับเปลี่ยนตนเองใหม่ได้ หากยังไม่สายเกินไป

ขอขอบคุณ verrysmilejung