ข้อคิดคติเตือนใจ

คน 4 ประเภทนี้ อย่าไปใส่ใจ ปล่อยไปตาม ก ร ร ม ของเขาเถอะ

คนเรานั้น พออยู่ในสังคม ก็จะเจอคนมากมายหลายรูปแบบและนิสัยต่างกันไป ทั้งในแบบที่เราชอบและที่เราไม่ชอบ

เราจะมาดูกันว่า คนประเภทไหน ที่เราควรเลี่ ยงให้ห่าง แล้วอย่าได้ไปเอาชนะคนเหล่านี้ เพราะยังไงซะ คุณก็ไม่มีวันชนะเขาเป็นแน่ ปล่อยเขาไปตามกร ร มของเขาเถอะ แล้วเราก็จะได้วางตัวได้ถูกด้วย

1. พวกที่ คิดว่าตัวเองถูกอยู่ฝ่ายเดียว

นั่นคือ ยังคิดว่าตัวเองถูกตลอด ถูกเสมอ สังเกตุได้ว่าเวลามีข้อขัดแย้ งกัน จะเถียงอย่างเดียว แบบไม่มีฟังชาวบ้าน ใช้ตรรกะวิบัติ อารมณ์ล้วนๆ เหตุผลวิบัติไปเรื่อยๆ

2. พวกที่ก้ าวร้ าว กลบเกลื่อน

มีวิจัยมาว่า พวกฉลาดน้อยนั้น จะก้ าวร้ าวมากกว่า นั่นคือ เมื่อคุมสถานกาณ์ไม่อยู่

หรืออะไรไม่เป็นดังที่คิดไว้ ก็จะมีอาก ารโ ม โ ห ก้ าวร้ าวกลบเกลื่อนไปเรื่อย เพราะหวังสยบเรื่องราวตอนนั้น

3. พวกที่มักจะโยนความผิ ด

คนธรรมดา เมื่อทำผิ ด ก็จะรับได้และใช้มันเป็นบทเรียน แต่หากผิ ด

แล้วโยนความผิ ดให้คนอื่น เพราะตัวเองไม่ต้องการรับผิ ดชอบอะไร เรียกว่า ‘โ ง่ ’ แค่นี้ยังไม่รู้ ว่าตัวเองผิ ด

4. พวกที่โชว์เหนือตลอด ชอบคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น เสี ย ดสี ติติง คนอื่นให้ตัวเองดูดี ให้ตัวเองสูง ตัดสินโดยมีความลำเอียงเสมอ

พวก ไ อ คิ ว ต่ำจะรับอะไรได้ย ากเข้าใจอะไรย าก ไม่เหมือนคนที่ฉลาด ที่พร้อมจะเข้าใจ พร้อมรับฟัง

ช่วยเหลือใครก็ไม่หวังผลแต่พวกคนโ ง่ นั้น มักจะไม่เข้าใจเรื่องเช่นนี้ อัตตามันสูง เจอแบบนี้เมื่อไหร่ วิธีที่น่าจะดี นั่นคือ อยู่ห่างไว้ดีกว่า อย่าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์เขา

มันไม่มีประโยชน์อะไร หากต้องเถี ยงกับคนโ ง่ หยุดได้ ก็หยุดดีกว่า

อย่าพย าย ามเอาชนะ เพราะจะไม่มีวันชนะคนเหล่านี้ได้ ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกร ร ม จะใช้เหตุผลอะไรมาให้ดูก็คงไม่สน เราจะเสี ยอารมณ์เองเปล่าๆ แบบนี้ เอาเป็นว่าขอไม่เจอจะดีกว่า มันเหนื่อย

หากพบคนเหล่านี้แล้ว อย่าเสี ยเวลา มันทำให้เราไม่มีความสุขในชีวิต เอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์ดีกว่า

ขอขอบคุณ pentahugs