ข้อคิดคติเตือนใจ

อย่าใช้จ่ายเกินตัว จงนึกถึงวันที่ไม่มีกินด้วย

คนวัยทำงาน กำลังใกล้ถึงจุดนี้ไปทุกทีๆ ในอนาคตที่ธนาคารทั่วโลกจะให้ด อกเบี้ยเงินฝาก 0 % และในบ้านเรานั้นใกล้จุดนี้เข้าไปทุกที เราจะใช้ชีวิตยังไงกัน ต้องปรับตัวยังไงกัน

อนาคตข้างหน้า จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหน

1 เงินเฟ้อแฝง เงินเฟ้อแฝงก็คือ “ค่าครองชีพ” การที่ด อกเบี้ย เงินฝากไม่มี ไม่ได้หมายถึงว่า ค่าครองชีพจะไม่เพิ่ม

เพราะ จากที่ผ่ านมานั้น เราก็เห็นแล้วว่าค่าครองชีพเพิ่มขึ้นเสมอ

แล้วเงินที่เรามี จะซื้อของได้น้อยลง แล้วก็ไม่สามารถฝากเงินกินด อกเบี้ย เหมือนยุคก่อนๆ ได้แล้ว

2 เงินจะหาย ากขึ้น คนใช้จ่ายลดลง ถ้า ด อ ก เบี้ยเงินฝาก เท่ากับว่าคนที่มีเงินฝากทั้งหมด ไม่ได้ด อกเบี้ย ซึ่งปกติเงินที่งอกออกมาจากในระบบด อกเบี้ยนั้น

มีมากถึงแสนล้านบาทต่อปี คิดดูสิว่า เงินที่หายไปนั้น จะทำให้กำลังซื้อลดลงไปมากขนาดไหน

3 คนเริ่มห่างไกลคำว่า อิสรภาพทางการเงิน

ในทุกวันนี้เรามักได้ยินคำว่า P a s s i v e I n c o m e หรือ มีร ายได้เข้ามา

มากกว่าค่าใช้จ่าย และโดยที่เราไม่ต้องทำงาน เดิมทีนั้นการฝากเงินธนาคารก็ยังพอมี ด อ กเบี้ยบ้าง

แต่ว่ายุคต่อไปนั้น หากเราลงทุ น ไม่เป็น ซื้อทรัพย์สินที่ไม่ได้สร้ างร ายได้ เราอาจต้องทำงานไปตลอดชีวิตคำว่าอิสรภาพทางการเงินคงจางหายไป

4 ผู้สูงอายุ บางทีอาจต้องกลับมาทำงาน เดิมทีเขาเหล่านี้ มีเงินเก็บเป็นก้อนที่มากพอจะเก็บกินด อกเบี้ยได้เรื่อย แต่พอเงินฝาก

ไม่มี ด อกเบี้ย เลยต้องใช้จ่ายเงินก้อนหมดไปเรื่อยๆ เลยทำให้ผู้สูงอายุอาจต้องกลับมาทำงานนั่นเอง

5 คอรั บชั่ น และกา รโก งจะเยอะขึ้น คนจะยอมทำทุกสิ่งอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน แล้วทำให้เกิดปัญหาตรงนี้..ตามมา

6 สินทรัพย์ต่างราคา จะไม่ลดลง นั่นก็เพราะคนมีเงิน ไม่มีเหตุผลที่จะถือเงินสด ก็คือ เงินจะไหลออกจากธนาคารที่ไม่ มี ด อกเบี้ย

ไปอยู่ในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น ลงทุ นหุ้ น ลงทุ นในกองทุ น ที่ได้เงินปันผลแทนด อกเบี้ย ลงทุ นในอสังหาที่ให้ค่าเช่า แล้วคนที่ถือครอบทรัพย์สินเหล่ านี้ไว้ ไม่คิดจะปล่อยขายออกมา ทำให้ราคาสินทรัพย์

สูงเกิน ขึ้นๆเรื่อย คิดดูสิว่า เมื่อก่อนทำงานไม่กี่ปีก็ซื้อบ้านได้ แต่เดี๋ยวนี้ผ่อน 30 ปี ได้คอนโดห้องเดียว ที่ดินก็ไม่มี

7 ความเหลื่อมล้ำจะมากขึ้น

ขณะที่คนหาเช้ากินค่ำ แทบจะไม่มีเงินเหลือเก็บเลย โดยที่คนระดับร ากหญ้าแทบจะไม่รู้สึกตัวเลย

ถ้าวางแผนการเงินไม่ถูก ลงทุ นไม่เป็น ก็คงอาจต้องทำงานหนักไปตลอดชีวิตเลยล่ะ

8 ครอบครัวจะแ ต กแย กมากขึ้น

เมื่อก่อนพ่อทำงานแม่อยู่บ้านเลี้ยงลูก ยังทำได้แต่มายุคนี้พ่อและแม่ทำงาน ทำโอทีต่อจนดึก ทำงานทั้งวันก็ยังแทบไม่เพียงพอกับค่าอะไรต่างๆ

กลายเป็นว่าไม่มีเวลาให้ครอบครัว ไม่มีเวลาอบรมลูก ปัญหาในสังคม ก็สูงขึ้นเรื่อยๆ

9 หลังจากยุคด อ กเบี้ย 0 % ทุกอย่างจะแ ย่เข้าไปอีก

นั่นเพราะ เงินมันล้นระบบ ที่ล้นระบบมันอยู่ในมือคนรวย เป็นกลุ่มคนจำนวนน้อย ที่ไม่ค่อยใช้จ่าย พอการใช้จ่ายน้อยของก็ขายไม่ได้ เศรษฐกิจก็ แ ย่

ทีนี้ บริษัทก็ต้องปิดตัว คนก็ตกงาน ลูกจ้างที่ก ู้เงินมา ก็จ่ายหนี้ไม่ไหว

10 เงินจะเหนือผู้คนมากขึ้น ในยุคที่เงินหาย ากนั้น คนส่วนมากจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมา โดยไม่สนวิธีการและ ผลของมันที่จะตามมา