ข้อคิดคติเตือนใจ

21 ข้อคิดให้กำลังใจ รู้คุณค่าของชีวิต และมีกำลังใจมากขึ้น

บางคนอาจจะรู้สึกเหนื่อย ท้อใจ เสี ยใจ ผิ ดหวัง หากถ้าเราเลือกที่จะมองไปข้างหน้าแทนที่จะจมอยู่กับอดีต

ความสุขที่หลายคนต้องการ ก็คงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม 21 ข้อคิดนี้ บางทีอาจจะทำให้ใครหลายๆ คน รู้สึกดีและมีกำลังใจมากขึ้นก็ได้

1. คนๆ เดียวที่จะช่วยให้คุณผ่าน ทุกปัญหาได้คือ “ตัวคุณเอง”

2. เรื่องวุ่นวาย มันมีอยู่ 2 อย่างเท่านั้นคือ ไปหลงเกลี ย ด และ ไปหลงรัก

3. วันที่ผ่านมาไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้ จึงมีวันพรุ่งนี้ให้เราได้ทำอะไรดีๆ ต่อไป

4. ความสบายใจนั้น มันไม่ได้เกิดจาก ทำทุกสิ่งให้ได้ดังใจ แต่เกิดจากที่ยอมรับว่า ไม่มีอะไรที่จะได้ดั่งใจเราทุกอย่าง

5. ต่างคนต่างความคิด อย่า ดู ถู ก ความคิดใคร หากความคิดต่าง

6. ไม่ใช่ความทุกข์ ที่ทำให้เราคิดมาก แต่เพราะเราคิดมากทำให้เกิดทุกข์

7. หากคิดได้ ให้ช่วยคิด หากคิดไม่ได้ ให้ช่วยทำ ถ้าทำไม่ได้ ให้ความร่วมมือถ้าร่วมมือไม่ได้ ให้กำลังใจ

8. ใจก็เย็นอภัยได้ ใจก็สงบ ละได้ใจก็สะอาด วางได้ใจก็โล่งปลงได้

9. เงาจันทร์เกิดจาก ความนิ่งของน้ำฉันใด ปัญญา เกิดจากความนิ่งของใจฉันนั้น

10. หาที่สงบร้อยที่ ยังไม่ดีเท่าสงบที่ใจตน รู้จักคนหลายร้อยคน ไม่ดีเท่ารู้จักตนแค่คนเดียว

11. เมื่อมีจงรู้จักให้ เมื่อได้จงรู้จักพอ คนเราเกิดมา ถึงเวลาก็ ต้องจากไป เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต

12. ถ้าเราตัดสินใจ ที่จะเดินไปข้างหน้า ก็อย่าหวั่นไหวกับปัญหาที่จะต้องพบเจอในระหว่างทาง

13. คนมีปัญญา มักมองเห็นโอกาสในทุกๆ ปัญหา คนขา ดปัญญามักมองเห็นปัญหา ในทุกโอกาสที่มี

14. สิ่งที่ย้อนไม่ได้คือเวลา สิ่งที่หนีไม่ได้คือการจากโลกนี้ไป สิ่งที่มองไม่เห็นคือใจคน สิ่งที่ต้องอดทน คือใจตนเอง

15. รู้จักให้ รู้จักรับ รู้จักปรับ รู้จักให้อภัย รู้จักแบ่ ง รู้จักได้ รู้จักคลายชีวิตจะเบาสบายและเป็นสุข

16. อ่ านหนังสือออก สำคัญ อ่ านเหตุการณ์ออก สำคัญกว่าอ่ านคนอื่นออก สำคัญยิ่งอ่ านตนเองออก สำคัญสุด

17. ไฟไม่ได้ร้อน ถ้าเราไม่เอาตัวเข้าไปใกล้ ทุ กข์ใดๆ ก็ไม่ทำให้เราหนัก หากใจเราไม่แบก

18. กำลังใจอาจหาได้ จากคนรอบข้าง แต่ความเข้มแข็ง ตัวเราต้องสร้างขึ้นเอง

19. บางครั้งกำลังใจ นอกจากจะมีไว้ให้คนอื่นๆ ก็ต้องเก็บไว้ให้ตนเองด้วยนะ

20. ทุกครั้งที่เรา ไม่เข้าใจกัน ไม่ผิ ดที่จะโก ร ธ แต่ผิดที่เราไม่ขอโท ษ กันนั่นเอง

21. ให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข เท่านี้ชีวิตก็สมบูรณ์แล้ว

ขอขอบคุณ จิตเป็นสุข