ข้อคิดคติเตือนใจ

เห็นเขาต่ำใส่ จงอย่าเป็นแบบเขา เพราะสุดท้ายก็คงไม่ต่างกัน

กับบางคน ใช้ข้ออ้างที่ว่า เป็นคนตรงเพื่อที่จะพูดจา อย่างไรใส่ใครก็ได้

จงจำไว้นะเห็นเขาต่ำใส่ อย่าต่ำสวน สุดท้ายแล้วเราเองนี่แหละ จะต่ำไม่ต่างกันกับเขา คนพูดตรงๆ กับ คนพูดไม่คิด มันมีเส้นบาง ๆ กั้นกันไว้นิดเดียวนะ

หากเราโตขึ้นและมีวุฒิภาวะมากพอแล้ว เราจะเข้าใจว่า บางทีการพูดตรงๆ มันก็ไม่ได้สร้างผลดีอะไรเลย บางครั้งก็ทำให้สถานการณ์ตรงนั้น แ ย่ ไปกว่าเดิมอีกด้วย

มันก็เหมือนคนไม่มีเสน่ห์ในการพูด ไม่มีศิลปะในการสื่อสาร พูดไม่น่าฟัง แม้เรื่องที่พูดจะเป็นเรื่องจริงก็เถอะ

และแม้ เราอย ากจะโต้ตอบคนประเภทนี้ขนาดไหนนั้น..ก็จงอดทนไว้ เพราะหากเราโต้ตอบไปนั้น

ใครต่อใคร ก็คงมองเราไม่ต่างจากคนที่อ้างว่า ตัวเองเป็นคนพูดตรงคนนั้นเลย

จงปล่อยเขาไปดีกว่า ไม่ต้องไปตอบโต้อะไรเลย เพราะท้ายที่สุดแล้วนั้น เขาจะได้รับบทเรียนจากการกระทำของเขาเองนั่นแหละ

ไม่ต้องอ้างว่า ตนเองเป็นคนพูดตรง เพื่อที่จะเสี ยมารย าท พูดจาถ่ อ ย หรือหย าบค ายใส่ใครก็ได้

แบบนั้น มันดูเหมือนคน การศึกษาน้อย ไม่เป็นผู้ใหญ่พอ

จงใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตอย่างมีสติ แบบผู้มีปัญญาดีกว่า

ขอขอบคุณ junjaonews