ข้อคิดคติเตือนใจ

เมื่อโตขึ้นจะรู้ว่า การใจเย็น มีสติ คือเสน่ห์ที่หาได้ยาก

ความโก ร ธ และความวิตกกังวล นับว่าเป็นตัวการที่ทำให้เราโ ม โ ห ได้

หากคุณโ ม โ ห ขึ้นมา การควบคุมอารมณ์ของตัวเองนั้น อาจจะเป็นไปไม่ได้เลย

ยังไงก็ตาม คุณสามารถฝึกตัวเองให้ใจเย็นลงได้ แบบนี้จะช่วยให้คุณจัดการกับสถานการณ์

ต่างๆ ได้ ฉะนั้น เรียนรู้การบริหารร่างกายและจิตใจเข้าไว้ จะช่วยสอนให้คุณรับมือ กับสถานการณ์ต่างๆ ได้

บางครั้งการใจเย็นและการมีสติ จะทำให้เราดูมีวุฒิภาวะเพิ่มในการใช้ชีวิต

พอเราโตขึ้น เราต้องตัดนิสัยเด็ กๆ ทิ้งไป

เช่น ใจร้อน ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล โวยวาย

เพราะว่าการกระทำเช่นนั้น มักจะส่งผลเสี ยต่อเรา

มากกว่าผลดีเสมอ บางทีมันอาจทำให้เราเดื อ ด ร้อนได้

เพราะนิสัยเหล่านี้ การเป็นคนที่ใจเย็นและมีสตินั้น มักจะดูมี

เสน่ห์ในสายตาของใครต่อใคร มากกว่าคนที่มีนิสัยใจร้อน วู่ว าม

และข าดสติยับยั้งชั่งใจ และยังจะช่วยให้เรามีบุคลิกที่ดีทั้งทางภายนอก

และภายในด้วย เป็นเสน่ห์ที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้

ฉะนั้นแล้ว เวลาจะเกิดอะไรก็ตาม เราควรที่จะใจเย็นไว้ก่อน

แล้วจงใช้สติในการแก้ไขปัญหาต่างๆ จะดีกว่า เพราะมันดูเป็นคนมีวุฒิภาวะ

กว่าคนที่ใจร้อน ชอบโวยวาย และใช้อารมณ์เหนือเหตุผลทุกอย่าง

ขอขอบคุณ bohatto