ความเชื่อ-ดวง

เลือกไข่ใบที่ใหญ่ที่สุด สื่อได้ถึงบุคลิกลึกๆ ของคุณได้

เลือกไข่ใบ ก

ภายนอกเป็นคนสบายๆ เป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบ ใจกว้าง เป็นคนมีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น นิสัยภายในเป็นคนมีเหตุผลไม่ชอบให้คนอื่นมาโดนบังคับ

ไม่ยอมรับความไม่วางใจจากใคร เป็นคนจิตใจดี มักช่วยเหลือคน แม้วจะไม่ชอบแต่ก็จะทำจนจบ มีความยุติธรรม เกลี ย ด การหลอ ก ล ว ง ใจอ่อน แม้ว่าจะได้รับ บ า ด เจ็ บแต่หากคู่กรณีขอโท ษก็อดไม่ได้ที่จะให้อภัย เป็นคนที่เซนซิทีฟ และที่เห็นอะไรแล้วไม่โวยวาย อันที่จริงนั้นกำลังปกป้องคนอื่นก็เลยทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแค่นั้น

เลือกไข่ใบ ข

ภายนอกสิ่งแรกที่คนเห็น คือคุณเป็นคนเข้าหา ย า ก เป็นคนสันโดษ แต่อันที่จริงนั้น คุณดีกับเพื่อนเป็นผู้ใหญ่ มีความรับผิดชอบ และไม่กลั วที่จะเป็นคนเสี ยสละต่ออะไรก็ตาม

นิสัยภายใน ลึกลับ หวังให้คนอื่นเข้าใจจิตใจคุณ เป็นคนชอบความสมบูรณ์แบบเมื่อทำอะไรก็ต้องการทำให้ดี หากยังไม่เชื่อใจใคร ก็คงจะรักษ าระยะห่างไว้เสมอ

เลือกไข่ใบ ค

บุคลิกภายนอก ดูมีความเป็นผู้นำ ฉลาดและรับผิ ดชอบ คนเคารพมากมาย หลายๆครั้งที่เวลาคุณเ จ็ บ ป ว ดแต่มักไม่แสดงออกมา ที่จริงนั้น ทุกคนเขาก็ดูออก เป็นคนพึ่งพาได้ เป็นคนที่หากถูกขอร้องให้ทำอะไร ก็จะไม่ค่อยปฏิเสธนักหรอก กับคนไม่สนิทจะรักษาระยะห่าง

นิสัยภายใน ดูเหมือนว่าเข้มแข็ง แต่ที่จริงในใจอ่อนแอ ไม่แสดงความรู้สึกมักเก็บไว้คนเดียว

น้อยคนที่จะเข้าใจคุณ ดังนั้น เพื่อนสนิทก็เลยน้อย เป็นคนขิ้เกียจ ชอบใช้วิธีฉลาดทำสิ่งต่างๆ เป็นคนกล้ารักกล้าเกลี ย ด แต่เมื่อไม่ชอบใครแล้วล่ะก็ จะไม่เข้าไปยุ่งเลยล่ะ

เลือกไข่ใบ ง

บุคลิกภายนอกไม่ชอบให้คนอื่นมองเห็นด้านที่อ่อนแอของตน และดูเป็นคนมองโลกในแง่ดี เผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆ อย่ างกล้าหาญ ใครดีมาก็จะดีกลับเป็นเท่าตัวเป็นคนที่เชื่อถือได้เลยล่ะ

ภายใน ตัวตนที่แท้จริงของคุณ ให้ความสำคัญกับเพื่อนมากกว่าตน กลั วทำให้คนอื่นลำบาก อะไรก็ทำเองหมดทุกอย่าง อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ ต้องอดทนกับเรื่องต่างๆ อยู่ร่ำไป

ภายนอกจะแสดงออกว่าไม่ใส่ใจ อะไรก็ได้ แต่ข้างในใจนั้นอึดอัดมาก

เลือกไข่ใบ จ

ภายนอก เป็นคนที่ยิ้มเก่ง เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ทำให้คุณยิ้มไม่หุบ มีอะไรก็แสดงออกทางสีหน้า หากเพื่อนคนไหนจริงใจมา คุณก็จะจริงใจตอบ ให้ความสำคัญกับความรู้สึก

แต่กับคนรัก จะใช้หัวใจนำหน้าสม อ ง เสมอใครดีมาก็ดีตอบ ร้ า ย มาก็ ร้ า ย กลับเช่นกัน เป็นคนรักเดียวใจเดียว เวลารักใคร ก็จะรักไปจนกว่าจะเศร้ าหรือผิ ดหวังเลย

นิสัยภายใน ไม่ชอบให้ใคร ดู ถู ก นับถือตนเองสูงมาก ชอบคิดแทนเขาไปทั่ว มักจะยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่นเสมอ เข้าหาไม่ง่าย คนสนิทจริงๆ จึงจะเปิดรับ