ข้อคิดคติเตือนใจ

ความดีที่มี ในบางทีก็เอาชนะ คนเห็นแก่ตัวไม่ได้

อย่ายอมให้ใครมา ดู ถู ก ตราหน้าว่าความรักของเรานั้น ไม่มีราคา

อย่าเอาความรักไปผูกของเรา ไปไว้กับใคร อย่าเอาชีวิตที่มีค่า ไปมอบให้คนที่ไม่เห็นค่า

อย่าหยิบยื่น มี ดให้คนอื่นมา แท ง เรา ซ้ำๆ ด้วยการให้อภัยเขาเหล่านั้น ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

อย่ายอมปล่อยให้ตัวเอง ต้องทุ กข์ซ้ำๆ เจ็ บซ้ำๆ เพราะคำว่า ไม่มีที่ไปคำเดียว

อย่ายอมให้ใครมาทำร้า ยอยู่ร่ำไป เพียงเพราะเรารักและไว้ใจเขาคนนั้น

เพราะบางทีแล้วความดี เอาชนะคนเห็นแก่ตัวไม่ได้ ความสงสาร เอาชนะคนไม่รักไม่ได้

ความคาดหวัง เอาใจคนไม่รักไม่ได้ ความทุ่มเทนั้น เอาชนะใจไม่ได้

ความรัก เอาชนะใจคนไม่รักไม่ได้ ความซื่อสัตย์ เอาชนะคนหลายใจไม่ได้

เมื่อชีวิตมันเหนื่อยนัก ที่ต้องรัก ที่ต้องทุ่มเท ให้กับคนไม่เห็นค่าในสิ่งที่เราให้ไป

เราเองนี่แหละ ควรจะถอยมาตั้งหลักสักพัก ให้ใจได้พักผ่อน ให้เลิกคิดมากบ้าง

การก้าวออกมาจากจุดที่เคยอยู่ แม้จะเจ็ บป วดแต่เราควรให้โอกาสเราเองได้พักสักนิด

อย่าแขวนชีวิตเรา ไว้กับความพอใจของใครต่อใคร

วันนี้ตัวเองเหนื่อยมาพอแล้ว อย่าวิ่งตามคนที่ไม่เห็นค่าเราเลย

ช่วยรักตัวเองหน่อย เห็นค่าตัวเองสักนิด เราเลือกได้ว่าจะอยู่ในที่ๆ มีความสุข หรือเราจะทนทุ กข์ตลอดไป

ขอขอบคุณ คิดเป็น