ข้อคิดคติเตือนใจ

10 คำพูด ที่มีแต่สิ่งที่ดี นำพาชีวิตเจริญก้าวหน้า

ถ้าเราเป็นคนที่ พูดไม่คิด พูดไปแล้วจึงคิดได้ว่าไม่ควรพูด แน่นอนว่าไม่ได้ใช่สิ่งที่ดีแน่นอน ความคิดมีความสัมพันธ์กับคำพูด เพราะงั้นแล้ว การ ร ะ วั ง เวลาจะพูดอะไรออกมา มันก็สะท้อนกลับไปที่ความคิดให้เราได้คิดในสิ่งที่ดีๆ ก่อนพูด และคำพูดดีๆ นี้ มันช่วยให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

1.คำว่า จะพย าย ามต่อไป

คำนี้ คือสิ่งสำคัญสำหรับทุกสิ่งในชีวิต และบอกถึงการมีความหวังเสมอ เมื่อเราพูดออกมาว่าจะพย าย ามต่อไป มันจะเกิดพลัง ไม่ท้อแท้ จะไปถึงฝัน ช้าหรือเร็วก็ยังไปได้ไกลกว่าหยุดความพย าย ามไว้ที่เดิม

2.คำว่า ขอบคุณ

ในการพูดจาขอบคุณในทุกสถานการณ์นั้นๆ จะทำให้ตัวเราเป็นคนน่าคบหา แล้วหากมีคนที่ได้รับคำขอบคุณนั้นไปก็ต้องรู้สึกดีกับตัวเราเช่นกัน และเขาเองก็จะรู้สึกว่าได้เป็นผู้ทำอะไรที่ดีๆ จึงมีคนกล่าว ขอบคุณ

3.คำว่า ฉันเป็นคนดีนะ

เรามักได้ยินคำๆ หนึ่งบ่อยมาก ว่าไม่ได้เป็นคนดี แต่นั่นไม่ถูกต้อง เรากำลังไม่เชื่อในความดีงามของเราเอง คำนี้เราไม่ต้องไปพูดให้คนอื่นเขาฟังเลย

แค่พูดกับตัวเองบ่อยๆ ว่า ฉันเป็นคนดีนะ จิตใต้สำนึกของเราจะจดจำไว้ และก็จะปรับปรุงตนให้เป็นคนดีมากขึ้นกว่าเดิม แล้วปัญหาที่เกิดกับตัวเราจะลดลง

4.คำว่า ขอ โ ท ษ

พวกเราหลายๆ คนมักเขินอายกับคำๆนี้ เช่นกับคนใกล้ตัว เรามักไม่เอ่ยคำนี้กับคนในครอบครัวนักหรอก ทั้งที่จริงแล้ว คำๆ นี้จะช่วยประสานรอยร้ า ว ภายในบ้านได้ดีเลย

แล้วถ้าเราเอ่ยคำว่าขอโท ษ ตัวเราก็จะถูก ป ล ด ป ล่ อ ย จากความรู้สึกผิ ดด้วยนะ

5.คำว่า ไม่เป็นไร

การยกโท ษ ก็คือการสร้างมิตรภาพที่ดี อีกอย่างคือการยกเอาความยุ่งย ากออกไปจากใจ การให้อภัยใช้ได้กับทุกคน แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่า ให้อภัยแล้วจะกลับไปเจ็ บ ซ้ำๆ หรอกนะ เราเองก็จงออกมาอยู่ห่างๆ จากอะไรที่คิดว่าไม่ดีต่อเรา เมื่อให้อภัยแล้ว ชีวิตอีกด้านของเราก็จงใช้มันให้ดี

6.คำว่า เราต้องทำได้

จงเชื่อในเรา เพราะเมื่อพูดมันออกมาแล้ว เราก็จะพย าย ามทำมันให้ดีให้ได้ เพียงแค่เชื่อว่าทำได้ เราก็ต้องทำได้ แค่เชื่อตัวเอง ไม่ว่าใครก็ทำได้อยู่แล้ว

7.คำว่า ขอเวลา

เป็นการต่อรอง เมื่อเราไม่อาจทำงานให้เสร็จตามที่ตกลงไว้ การขอเวลา เป็นการเผชิญหน้ากับความจริงอย่างกล้าหาญ ฝึกตัวเองให้กล้าหาญ ฝึกให้มีความรับผิ ดชอบด้วยการพูดคำเหล่านี้ แต่ก็อย่าให้บ่อยมากไป

8.คำว่า รัก

คำสำคัญที่สามารถบอกใครต่อใครได้ แล้วจะส่งพลังให้กับทุกคนรวมถึงเราด้วย แต่จงพูดคำว่ารักด้วยความจริงใจ ด้วยความเต็มใจ โดยเฉพาะกับคนในครอบครัว แล้วสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นกับคุณและคนรอบข้างของคุณ

9.คำว่า รบกวนช่วยหน่อย

การขอความช่วยเหลือบ้าง จะช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ตัวเองได้ในระดับหนึ่ง และทำให้งานที่ต้องทำร่วมกันประสบความสำเร็จได้ง่าย เมื่อรู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลือ ก็ลองเอ่ยปากออกมา คนอื่นๆก็พร้อมจะช่วยเหลือคุณ

10.คำว่า คุณเก่งนะเนี่ย

การชื่นชมคนอื่น ในความสามารถของเขา ต้องชื่นชมด้วยใจจริง จะช่วยสร้างมิตรภาพ ฝึกตัวเราเองให้ถ่อมตน เป็นที่รักของใครหลายๆคน อะไรๆ ก็จะดีไปหมด

ฝึกพูดให้ชีวิตดีขึ้นกันดีกว่า คำพูดที่ดีๆ พูดแล้วยังไงก็มีแต่สิ่งดีๆ ฝึกให้เป็นตัวเอง แล้วชีวิตจะดีตามมาเอง