ข้อคิดคติเตือนใจ

8 วิธีใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ติดดิน อยู่ไหนก็สบาย

1. จงใส่ใจ จงให้ความสำคัญกับปัจจุบันที่เป็นอยู่ ไม่ไปยึดติดและคิดมากอยู่กับอดีตที่ผ่านมาแล้ว เพราะอดีตก็คืออดีต

เราไม่สามารถกลับไปทำอะไรอะไรได้แล้ว

2. ไม่ได้ขับรถหรู ขับรถธรรมดา ก็แค่รู้สึกว่าใจมันไม่ได้ชอบ รถธรรมดาก็ขับไปในที่ที่อย ากจะไปได้เช่นกัน

ไม่จำเป็นต้องซื้อรถแพงๆ เลย

3. เป็นคนพอเพียง และเพียงพอ รู้จักพอในการดำเนินชีวิตที่เป็นอยู่ ปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเอง

เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วย และยังส่งเสริมอาชีพเกษตรกรได้ดีเช่นกัน

4. จงใช้ของธรรมดา ไม่ติดหรู ไม่ติดของแ บ ร น ด์ เคยเที่ยวแล้วชอบซื้อของแ บ ร น ด์ เ น มมาตลอด

แต่ตอนนี้หยุดทั้งหมด คิดได้แล้วว่าการใช้ของธรรมดาก็ใช้ได้ไม่ต่างกัน เสียดายเงิน เก็บไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นดีกว่า

5. ไม่ออกงานที่ไม่สำคัญกับความสุขในระยะย าว ตอนที่เลิกงานก็ให้ความสำคัญกับครอบครัว

กับเพื่อนที่สนิทให้มากๆ มีเพื่อนน้อย แต่มีคุณภาพแน่นๆ ดีกว่านะ

6. ไม่ได้สนใจกับกระแ สสังคมใน ณ ตอนนี้ ทุกคนมีเหตุผลของตนเสมอ เราจงใส่ใจที่ตัวเรา อย่ าไปมองหรือเลียนแบบใครเลย

7. แต่งหน้าน้อยลงเพราะรู้แล้วว่าการแต่งหน้าเยอะแล้วจะดูแก่ ดูมีอายุ แล้วยังประหยัดเงินในการซื้อเครื่องสำอ างได้ด้วยนะ

8. เพราะความโก ร ธ ทำให้คนเราไม่หันหน้ามาพูดคุยกัน  ฉะนั้น เราจึงเลือกไม่โก ร ธ ใครนาน ใครทำดีเราก็ดีกลับ

ใครไม่ดี ก็ไม่ต้องไปใส่ใจเขา

ขอขอบคุณ postsara