ข้อคิดคติเตือนใจ

15 วิธีรักตัวเอง แล้วชีวิตจะมีค่ามากขึ้น

1. เริ่มบอกรักตัวเอง เป็นสิ่งที่สำคัญ เราควรรู้ว่าตนเองเป็นคนพิเศษขนาดไหน ลองส่องกระจกมองดู

ตัวเองเพราะสิ่งที่สะท้อนออกมาคือภาพแห่งความเป็นจริง การผิ ดหวังในตัวผู้อื่นมักจะสะท้อนความผิ ดหวังของตัวเองออกมาด้วย

มันก็ไม่แตกต่างจากการยอมรับในตัวผู้อื่น ฉะนั้นจงแสดงออกว่าคุณรักตัวเองได้แล้วนะ

2. เว้นระยะห่างจากคนที่ฉุ ด รั้ ง คุณอย่ าไปห่วงใครต่อใคร ที่ไม่เคยห่วงคุณ จงรู้คุณค่าในตัวเอง

และเพื่อนที่ดีควรให้แร งผลักดัน ให้กำลังใจ เคารพกัน แม้จะมีเพื่อนเยอะไม่สำคัญเท่ากับการมีเพื่อนดีแค่หนึ่งคน

3. จงอยู่กับความจริง บางสิ่งแม้ว่าจะย ากแต่ก็คุ้ม นั่นคือการละทิ้งความสมบูรณ์แบบแล้วหันมาเป็นตัวเองโดยแท้จริง

สิ่งที่สวยงามที่สุดของการเดินทาง คือการกลับสู่ความสงบ ซึ่งเป็นผลมาจากการยอมรับ ในกระบวนการของชีวิตดีกว่าที่จะคาดหวังว่าทุกอย่ างควรเป็นยังไง

4. คาดหวังการยอมรับจากบุคคลอื่นให้น้อยลง เตือนตัวเองว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำตามคนอื่นแล้วไม่ต้องขออนุญาตใครเพื่อ ทำสิ่งที่ต่างไปจากผู้อื่นด้วย เวลาบนโลกใบนี้มีค่า คุณสามารถเปลี่ยน ทุกอย่ างโดยไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญาตหรอกนะ

5. เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่จำเป็น ถ้าคุณต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิต

ก็ต้องลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ เดินหน้าสู่ความคิดที่ส่งเสริมและเติมเต็มชีวิตคุณให้ดีขึ้น

6. อภัยให้กับความผิ ดพล าดของตนในอดีต บางทีคนเราก็ทำผิ ดพล าดกันได้ ไม่ใช่ว่าคุณแ ย่ หรอกนะ แต่นั่นหมายถึง คุณคือมนุษย์ธรรมดา เลิกสนใจอดีตดีกว่า เพราะมันผ่านมาแล้ว

ให้อภัยตัวเองแล้วสนใจในสิ่งที่คุณจะเริ่มลงมือทำดีกว่านะ

7. ยอมรับแม้กระทั่งความผิ ดพล าดที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น การประสบความสำเร็จในระยะย าวบางทีคุณก็ต้องล้ มบ้าง

ฉะนั้นอย่ าปล่อยให้ความกลั วมา ฉุ ด รั้ ง ความคิดของคุณไว้เลย

8. จงทำสิ่งที่สร้างความสุขให้กับตัวเองเสมอ เพราะชีวิตคนเรามันสั้น จึงควรเลือกทำแต่สิ่งที่คุณสนใจจริงๆ เท่านั้น

เราไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราไม่มีได้ ฉะนั้นคุณควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่าก่อนที่จะไปแบ่ ง ปั น ให้กับผู้อื่นต่อไป

9. สำนึกในบุญคุณของตัวเอง ที่ทำให้มีวันนี้ คนเราไม่ได้สมหวังในทุกอย่าง

แต่ให้จำไว้ว่า มีหลายคนที่ไม่เคยมีในสิ่งที่คุณมี ฉะนั้นจงใช้ประโยชน์จากความเ จ็ บ ป ว ด ความเหนื่อยล้าในการผลักดันตัวเองไปข้างหน้า เพื่อชีวิตของคุณเอง

10. ให้โอกาสตนเองในการสำรวจประสบการณ์ใหม่ๆ โลกภายนอกยังมีโอกาสดีๆ รอคุณอยู่เสมอ

11. จงฟังเสียงของตนเอง และซื่อสัตย์กับตัวเองในทุกๆสิ่ง เราไม่ต้องการเรื่องเล่าที่สนุก เสริมสร้างจินตนาการ

แต่เราต้องการเรื่องจริง จงมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะกับคุณจริงๆ

12. ปล่อยวางและผ่อนคลายความเครี ย ด ลงบ้าง หากคุณมองทุกอย่ างเป็นเรื่องจริงจังไปหมด คุณอาจต้องเผชิญกับความกลัวในทุกก้าวของชีวิต จงผ่อนคลายและหัวเราะออกมาบ้าง

13. เชื่อในศักยภาพของตนเอง ทุกสิ่งในโลกนี้เป็นไปได้ คุณต้องรู้ก่อนว่าตัวเองต้องการอะไร แล้วจงเชื่อมั่นว่าคุณก็ทำได้

14. ใส่ใจชีวิตของตัวเองอย่ างใกล้ชิด ของขวัญอย่ างหนึ่งที่คุณสามารถมอบให้ตนเองหรือคนที่คุณรักได้ นั่นคือ

การอยู่กับปัจจุบัน และทุกโอกาสที่มี ชีวิตคนเราไม่ได้มีแค่วันเกิดหรือวัน ต า ยเท่านั้น แต่มันคือตอนนี้และตอนต่อไป

15. รู้จักรักและเห็นใจคนอื่นเสมอ คนที่รู้จักรักตัวเองมักจะเป็นห่วงและใส่ใจในความเป็นอยู่ของคนอื่น

พวกเขาจะรู้จักให้อภัยและเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ฉะนั้นจงทำความเข้าใจผู้อื่นให้ถ่องแท้ก่อนที่จะทำอะไรลงไป

ขอขอบคุณ issue247