ข้อคิดคติเตือนใจ

จงขอบคุณคนๆ นั้น ที่ทำให้คุณจนมุม เพราะเขาคุณจึงได้ดี

เมื่อมีใครที่ทำให้คุณจนมุม จงขอบคุณเขา ชีวิตเรามันก็เหมือนการเดินทางขึ้นเขา เดินขึ้นเขามักเหนื่อยลำบาก แต่มันพาให้คุณไปสู่ที่สูงกว่า ถ้าเอาแต่ฟังเสียงคนนิน ท า อยู่ที่ ตี น เขา แล้วจะไปถึงยอดเขาได้ยังไง เมื่อไปสู่จุด สูงสุดแล้วมองลงมา คุณจะไม่ได้ยินเสียงคนเหล่านั้น

คุณจึงสามารถรับรู้ได้ว่า… การยืนอยู่บนยอดเขานั้นมันวิเศษขนาดไหน อาจเหนื่อยหน่อยให้พักสักครู่ แต่อย่าเดินกลับลงไป ในขณะที่คุณกำลังพย าย าม คุณกำลังเข้าใกล้ความสำเร็จเข้าไปทุกที ไม่มีใครสมหวังทั้งชีวิตและไม่มีใครสมหวังในทุกเรื่อง

เมื่อเจอความทุกข์ สิ่งที่ดีที่สุดก็คือความอดทน ถ้ามีใครสักคนหนึ่งทำให้คุณจนมุม ต้องขอบคุณเขาคนๆ นั้น ขอบคุณ มันไม่ได้แปลว่า ยอมแพ้ หรอกนะ แต่เป็นเสมือนการฝึกจิตใจ เพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นต่างหากล่ะ

เพราะเขา จึงทำให้คุณต้องหาทางออก เพราะเขาเราจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะเขาเราจึงคิดหาวิธีเอาตัวรอด เพราะเขาเราจึงได้ฝึกความอดทน ความอดทน คือ ของขวัญที่คนนั้นหยิบยื่นให้คุณแบบไม่รู้ตัว

ทนได้สักวันย่อมเหนือใคร ทนไม่ได้สุดท้ายย่อมเสี ยใจ ตอนที่เขากำลังดีใจ คิดว่าเขาทำให้คุณลำบากได้ แต่คุณกำลังพย าย ามอย่างหนัก เพื่อพาตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

1. ทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำ เรียกว่า เติบโต

ทำในสิ่งที่คุณไม่กล้าทำ เรียกว่า ฝ่ า ฟั น อุปสรรค และปัญหา

ทำในสิ่งที่คุณไม่อย ากทำ เรียกว่า เปลี่ยนแปลง

2. ที่วงเวียน วาดวงกลมได้ นั่นเพราะใช้ขาเดินแต่ใจนิ่ง มั่นคงอยู่กับที่

คนที่ทำความฝันให้เป็นจริงไม่ได้ เพราะใจไม่นิ่งต่อแร งกดดัน และไม่ยอมก้าวเดิน

3. เรื่องซับซ้อน ทำให้ง่าย คุณจะกลายเป็น ผู้เชี่ยวชาญ

เรื่องง่ายๆ ทำอยู่ซ้ำๆ คุณจะกลายเป็น ผู้ชำนาญการ

เรื่องซ้ำๆ ทำด้วยความตั้งใจ คุณจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จสำหรับด้านนั้นๆ

4. ถ้าคุณอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย นั่นก็คือ คุณเชื่อมั่นศรัทธา ในพุทธานุภาพ

และหากอ้อนวอนแล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วย นั่นคือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นในศักยภาพของคุณนั่นเอง

ขอขอบคุณ นุสนธิ์บุคส์