ข้อคิดคติเตือนใจ

เมื่อคุณเป็นคนดี จะไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่มิตรแท้

การเอาใจเรา ไปจดจ่อกับคนไม่ดี ที่เขากระทำแต่ความชั่ วอยู่เป็นนิจ มันมักจะสร้างความเศร้ าหมองให้กับชีวิตได้ไม่น้อยเลย

คอยแต่คิดตอนไหน เ ว รก ร ร มจะส่งผล ตอนไหนผลก ร ร มจะสนองคนเล วเหล่านั้น

ไม่มีใครเป็นผู้ชี้ชะตาก ร ร มใครได้หรอก แม้แต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ยังให้ละให้วางสิ่งต่างๆ

ให้ปล่อย ให้ละการยึดติด อย่ าไปใส่ใจคนกระทำชั่ วเหล่านั้น เพราะไม่รู้ว่าเ ว รก ร ร มจะตามเอาคืนเขาเมื่อไหร่

ถ้าเขากลับตัวกลับใจเร็ว หมั่นสั่งสมบุญมากเ ว รก ร ร มอาจตามไม่ทัน ผลบุญนั้นจะช่วยไม่ให้ก ร ร มตามทันได้

แต่หากวันใดที่บุญไม่พอ ไม่ต่อไม่เติม เมื่อนั้นแหละชีวิตต้องเจอวิบากก ร ร มที่เคยสร้างไว้แต่ก่อน

เขาเ ล วอย่ าไปสนใจความเ ล วของเขา เราจงเป็นคนดีเพราะให้ผลกับชีวิตเรา วินาทีนี้ที่คิดได้

คนดีมันมักจะดีต่อตัวเองทั้งนั้น ใครว่าทำดีไม่เห็นดี ทำชั่ วได้ดีมีถมไป นั่นไม่จริง

ธรรมชาติที่เราพบเจอทุกวันๆ มีเช้า ก็ต้องมีค่ำ มีเกิด ย่อมมี ดับ ทำชั่ วย่อมได้รับผลก ร ร มนั้นๆ

ทำดีย่อมได้ดี มันคือกฏแห่งความจริง ที่เป็นธรรมชาติมานานหลายปี

ที่คนเราปฏิเสธไม่ได้ ข้าพเจ้ามีคนรู้จักอยู่หลายคนเหมือนกัน ที่ไม่นับถือศ าสนาใดๆเลย

ชีวิตพวกเขาเหล่านั้น ตั้งอยู่บนความไม่เบียดเบียนผู้ใด

มีความสุขอยู่บนการกระทำของตน รู้ตัวว่าทำอะไรอยู่ ไม่กระทำสิ่งที่ผิ ด

ชีวิตพวกเขาก็สุขได้เหมือนกัน เพียงแค่เขาไม่เชื่อเรื่องเ ว รก ร ร มเหมือนเราชาวพุทธก็แค่นั้น

ถ้าคุณเป็นคนดี ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหน ก็มีแต่มิตรแท้

ขอขอบคุณ junjaonews