ข้อคิดคติเตือนใจ

เมื่อต้องอยู่ตัวคนเดียว สู้เพียงลำพัง จำ 5 ข้อนี้ไว้

ถ้าทุกคนแข็งแกร่ง ปัญหาที่เจอก็คือแร งส่ง เมื่อคุณกล้าหาญ วิก ฤ ติ ที่เจอก็คือโอกาสยึดในอัตตาอาจนำให้หลงทาง ยึดในผู้อื่น บางทีมันอาจทำให้หมดความเป็นตัวไป

ให้กำลังใจตัวเอง มุมานะไว้นะ พึ่งพาตัวเองได้ ทุกสิ่งจะเป็นของคุณ เข้มแข็งไว้ แม้ไร้เสียงปรบมือจากใครๆ ตัวคุณนั้นย่อมภูมิใจ การหัดให้ตัวเองได้ลองอยู่ตัวคนเดียวดูบ้าง มันก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ไม่ว่าใครต่างก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือ

1. ไม่ต้องเป็นภาระ ไม่สร้างความเดื อ ด ร้อนให้ใคร

ในความเป็นจริงคือ คนเราควรหัดใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองให้ได้อย่ างเต็มที่เ สี ย ก่อน และเมื่อไม่ไหวหรือคิดว่าทำไม่ได้ ค่อยหาที่พึ่งพาจากผู้อื่น ซึ่งการกระทำอย่างนี้ จะทำให้เรารู้สึกถึงได้ถึงคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเอง เพราะการหลีกเลี่ ยงเป็นตัวภาระ หรือการสร้างปัญหาให้กับคนรอบข้างลดน้อยลงไงล่ะ

2. ทำในสิ่งที่ตัวเองอย ากทำได้เต็มที่

การได้ทำอะไรแค่เพียงคนเดียวด้วยตัวเอง มักจะทำให้เรารับรู้ถึงความเป็นอิสระ และสาม า ร ถใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้อย่ างเต็มที่ และไม่ต้องกังวลว่าใครจะรู้สึกยังไง นับว่าเป็นการสร้างความสุขง่ายๆ ให้กับตัวเองได้อีกทางหนึ่ง โดยที่ไม่ต้องทำให้ใครลำบ ากด้วย

3. ใครกัน..ที่จะอยู่กับได้ตลอด

เวลามักจะพร า ก ใครหลายๆคน ที่อยู่รอบๆตัวเรา ให้เดินออกไปจากชีวิต โดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเลย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในบางครั้ง ความรู้สึกเคว้งคว้าง จะก่อตัวขึ้นภายในจิตใจ จนทำให้รู้ถึงความอ่อนแอในใจ

ฉะนั้น การใช้ชีวิตคนเดียวได้ คือเรื่องที่ดี อีกเรื่องหนึ่งที่คนเราจะต้องหัดเรียนรู้ไว้ ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้จะสาม า ร ถคงอยู่ได้ตลอดไป รวมถึงเราด้วย

4. ความไม่แน่นอนของใจคนอื่น

เพราะใจคนเรา แปรเปลี่ยนได้เสมอ เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ และเราไม่มีทางที่จะรับรู้ได้เลยว่าเมื่อถึงจุดๆ หนึ่งของชีวิต ใครกันที่จะยังคงอยู่กับเราบ้าง การเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย จึงมีส่วนช่วยให้สิ่งที่ต้องเผชิญหน้านั้น ไม่ใช่เรื่องย า ก ต่อไป

5. เข้ ม แ ข็ ง มากขึ้น

เราจะรู้สึกว่าตัวเองสาม า ร ถ มีชีวิตอยู่ได้ดี และเข้มแข็งมากขึ้นนั้น เมื่อได้ก้าว ผ่ า น อุ ปสรรคและปัญหาต่างๆ ไปด้วยตัวเอง บางทีการอยู่ตัวคนเดียว การใช้ชีวิตคนเดียวได้ มันก็ดีเหมือนกัน มันไม่ใช่เรื่องที่ดูแ ย่ เสมอไป เพราะในบางครั้งบทเรียนทั้งหลายนั้น ก็อาจจะได้มันมาจากประสบการณ์ตรงนี้

ขอขอบคุณ forlifeth