ข้อคิดคติเตือนใจ

คนที่เขาใส่ใจคุณ ไม่ว่าทำอะไรเขาก็นึกถึงคุณเสมอ

คนที่มีคุณอยู่ในใจ คนที่ใส่ใจคุณ จะไม่มีทางทำให้คุณโดดเดี่ยวเลย

คนที่อย ากพบเจอคุณ ต่อให้ข้ามเขากี่ลูก ก็จะไปหาคุณให้ได้

หนึ่งข้อความ ที่ส่งไปรู้ได้ใครแคร์ หากเขาแคร์เราจริง จะรีบตอบกลับ หาเรา

คนที่ไม่ใส่ใจ จะเห็นแค่ อ่ านแล้ว คนที่เกลี ย ด ชั ง จะนานสักแค่ไหน ก็ไม่มีทางเปิดอ่ านหรอก

ส่งข้อความแล้วไม่ตอบ ทำใจไว้เหอะ คุณไม่ได้สำคัญ เขาจึงไม่ใส่ใจ

โทรไปแล้วไม่รับ กับคนที่แคร์จะรีบโทรกลับ เมื่อโทรไปแล้วไม่รับ และยังไม่โทรกลับ ก็จงรู้ไว้ว่าเพราะอะไรนะ

และไม่ต้องไปโกร ธ เ คื องเขา นั่นเพราะ มันเกิดจากตัวเรานี่แหละ

พอวันนึง จะได้รู้ว่าความรักที่ดี จะถูกพบแบบที่ไม่ต้องพย าย ามทำสิ่งใด ไม่ยั ดเยี ย ดตนเอง

เข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาหรือใครก็ตาม ไม่ฝื นเขาทั้งที่เขาไม่อย ากมา

รักที่เริ่มด้วยความพย าย ามมากมาย มักอยู่ไม่นานนักหรอก

สักวันนึงเราจะได้รู้ว่า รักที่ดี จะทำล ายประตูของโลกส่วนตัวลงโดย ง่ายดาย

เชื่อเหอะว่า เมื่อใครสักคน อย ากให้เราเข้าไป เขาจะเป็นคนยื่นกุญแจมาให้เอง เขาจะเต็มใจทำเพื่อเรา

รักที่ดีนั้น ไม่จำเป็นต้องอยู่กับคนหน้าตาดี โลกเรา ไม่ได้สร้างคนสวย หล่อ

มาเพื่อเห็นอกเห็นใจคนอื่น โลกไม่ได้สร้างคนที่อ่อนโยนต่อคนอื่น ให้สวยหล่อเสมอไป

สักวันนึง เราจะรู้ว่า รักที่ดี จะเปลี่ยนการแต ก หั ก เป็นการปรับตัว ผิ ดใจกันแล้วแยกทางเป็นเรื่องง่ายมากในปัจจุบันนี้

ทุกอย่างฉ าบฉ วยซะหมด จะมีสักกี่คนที่เต็มใจปรับแก้ตัวเอง เพื่ออยู่กับคนเดิมๆ

รักที่ดี คือการร่วมทั้งทุกข์และสุข วันที่สุขเราจับมือกันได้ วันที่ทุกข์เราต้องจับมือกันให้แน่นมากขึ้น

สิ่งที่เรียกว่าความรัก มันเปลี่ยนมุมมอง เยียวย าทุกอย่างได้เสมอ

พอวันหนึ่ง คุณได้พบกับคนที่รักคุณ โดยที่เขาไม่ต้องคอยฝืนอะไร

คนที่เขาเต็มใจ คนที่แคร์คุณ เข้ามาเรียนรู้โลกของคุณ

ต่อให้เขาจะไม่ได้สวย ไม่ได้หล่อ หรือมีเสน่ห์อะไรมากมาย แต่เขาอยู่กับคุณเสมอ

แม้ในวันที่มีเรื่องไม่เข้าใจ ในวันที่ท้อแท้ และเขาทำให้ช่วงเวลาของ เป็นช่วงเวลาที่งดงาม

ขอให้ทุกๆ คนมีความสุข และพบเจอแต่รักที่ดีๆ

ขอขอบคุณ นุสนธิ์บุคส์