ข้อคิดคติเตือนใจ

9 นิสัย ผู้นำครอบครัวที่ดี และมีความเป็นผู้ใหญ่สูง

9.เปิดกว้างการสนทนา พูดคุยบ่อยๆ

การพูดคุยนั้นไม่ใช่เรื่องย าก ผู้ชายทั่ว ๆ ไปสามารถพูดคุยได้เฉพาะเรื่องที่ตนสนใจเท่านั้น

ถ้าเรื่องอื่นที่ไม่ได้สนใจ ก็แทบจะไม่สนใจหรือไม่คุยไปเลย แต่หนุ่ม ๆ ที่โตแล้วเขาจะเรียนรู้การรักษาบทสนทนาให้เป็นไปอย่ าง

ราบรื่น แม้ว่าจะไม่ได้ชอบในเรื่องที่กำลังคุยก็ตาม แต่มันอาจจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวคุณด้วย และที่สำคัญมันยังทำให้บทสนทนาไปต่อได้อย่ างราบรื่นด้วยล่ะ นี่แหละ คือคนที่โตแล้ว

8.เก็บอารมณ์ให้เป็น

หนุ่ม ๆ ต้องเรียนรู้การแสดงอ ารมณ์อย่ างถูกวิธี หลายๆ คนสามารถแสดงออกอย่ างสร้างสรรค์ได้ดี

แต่ก็มีส่วนน้อยที่จะทำได้เช่นกัน ไม่ใช่ขัดใจล่ะก็ ทั้งเห วี่ ย ง ทั้งวีนส ารพัด เมื่อเป็นเช่นนี้ แสดงว่าไม่โตพอ ฉะนั้น

พอคุณอย ากโตเป็นผู้ใหญ่ คุณจงเลิ กพฤติก ร ร มเหล่านี้ คนที่โตพอจะแสดงออกอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ณ ตอนนั้น กับบุคคลต่าง ๆ ได้ดี

7.เดินออกมาจากสิ่งที่ แ ย่ ๆ

ตั้งแต่เด็ กจนถึงวัยรุ่น หนุ่ม ๆ ทุกคนก็จะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน รู้จักผู้คนมากมาย

ทุกคนคงแ ย กออกว่า สิ่งไหนคือสิ่งแวดล้อมที่ดี หรือไม่ดี ทั้งบุคคลใดที่คุณควรคบ ควรสนิท

6.เพราะรัก จึงบอกว่า “รัก”

เรียกว่าสมัยนี้หนุ่ม ๆ ส่วนใหญ่พูดคำนี้ กันเปลื้องมาก

สำหรับผู้ชายที่เขาโตๆ กันแล้วเขาจะไม่พูดคำว่ารักพร่ำเพื่อเลย แต่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ และด้วยความเป็นผู้ใหญ่นั้น จะเข้าใจถึงความรักที่แท้จริงว่ามันควรจะเอ่ยเมื่อใด เอ่ยกับใคร

5.ให้เ กี ยรติคนรักอยู่เสมอ

เป็นธรรมดาที่หนุ่ม ๆ จะให้เวลาส่วนใหญ่ในการตามจี บ สาว ๆ เพราะตอนนั้นยังหนุ่มๆ

ผู้ชายต่างตระหนักถึงความสำคัญในการใช้เวลาดูแลใส่ใจ ด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย แต่กับหนุ่มบางคนนั้น ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญนี้เลย พวกเขาละเลยการดูแล เอาใจใส่คนรัก

และสนุกกับการตามจี บสาว ๆ คนใหม่ คนที่โตพอลูกผู้ชายตัวจริง จะไม่สนใจกับการมีรักซ้ อน กับสาวคนอื่นเลย มันไม่ใช่วิธีของหนุ่ม ๆ ที่โตแล้วหรอกนะ

4.ดูดีจากภายใน สู่ภายนอก

คงไม่มีใคร ที่มีร่างกายที่เพอร์เฟ็กต์ เพราะงั้น ผู้ชายทุกคนจะพบว่าร่างกายตนนั้น ได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

นั่นเป็นสั จธรรมของชีวิตอยู่แล้ว และสิ่งที่เราอย ากบอกคุณผู้ชายทั้งหลาย คือการดูแลตัวเองให้ดี

ด้วยการมีจิตใจที่ร่าเริง มีความสุข พูดง่ายๆ ว่าหล่อจากภายในไงล่ะ

3.อย่ ากั งว ลกับอ ายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ผู้ชายทุกคนล้วนโตตามวัย แต่ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะ ที่จะเป็นผู้ใหญ่ ที่โตพอ

ผู้ชายบางคน รักษาความเป็นหนุ่มของตนไว้ตลอด พฤติก ร ร มเหล่านี้เราสังเกตุได้จาก คำพูด ท่ าทาง การแต่งตัว

และสิ่งที่พวกเขากำลังทำ ทำทุกสิ่งเพื่อจะหยุดยั้งอ ายุที่มากขึ้น แต่การทำเช่นนี้ไม่ได้จะทำให้เขามีอายุยืนเลยนะ ลองมองในสิ่งที่เป็นจริงกัน ไม่มีอะไรผิ ดหรอก

คุณผู้ชายทั้งหลายจงแสดงออกตามวัยดีกว่า คนเราจะอายุมากขึ้นตามวัย ผู้ชายบางคนยิ่งอ ายุมาก ยิ่งดูดี ยิ่งเท่ห์ด้วยซ้ำไป

2.บอกลาความเสี ยใจเหล่านั้นซะ

โดยทั่วไปแล้ว มนุษย์เรามักจะชอบจำในเรื่องความผิ ด แล้วก็ปล่อยให้มันมาทำร้ า ยจิตใจอยู่ร่ำไป

บางครั้งมันก็เป็นเหตุ ให้ร่างกายและจิตใจ แ ย่ ลงได้เหมือนกัน แล้วคุณคิดว่ามันมีเห ตุผลดีงามอะไรที่จะต้องมานั่งจำเรื่องพวกนี้ไปตลอด ว่ามั้ย..

ลองเปลี่ยนเรื่องพวกนี้เป็นบทเรียนให้เป็นแร งผลั กดันในชีวิตของคุณดีกว่ามั้ย

1.คนที่โตพอ จะด ริ๊ งให้อย่างเหมาะสม

นาน ๆ จะได้สนุกสนาน ดื่ มในปริมาณที่พอดี ดีต่อสุขภาพ แต่ที่ปัญหามันเกิ ดเพราะหนุ่ม ๆ

ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจการดื่ ม ให้พอควร เมื่อคุณไปบ าร์ลองสังเกตุแต่ละห้องแต่ละโต๊ะดู แล้วคุณจะสามารถแ ย กเด็ กหนุ่มกับผู้ใหญ่ออกจากกันได้ไม่ย าก

ขอขอบคุณ pepperrr