ข้อคิดคติเตือนใจ

นิสัย 3 อย่าง ทำแล้วหมดเสน่ห์ แม้จะดูดีแค่ไหนก็ตาม

หลายคนที่เป็นคนดี สวย หล่อ เก่ง แต่เป็นคนไร้เสน่ห์ คบหากับใครก็ไม่ได้นาน ส่วนมากคนจะเข้ามาคบเพื่อทำงานด้วยกัน พึ่งพา หรือเป็นเพื่อนกันเท่านั้น แล้วก็จากไป เสน่ห์เป็นแร งดึงดูดจิตใจผู้อื่นให้อย ากอยู่ใกล้ชิด ค้นหาและแสวงหา

ส่วนจะมีเซ็ ก ซ์ หรืออย ากคบเป็นแฟนหรือไม่ นั่นขึ้นอยู่ที่ความพร้อมของทั้งสอง บางคนไม่พร้อมเป็นแฟนแต่ก็ยังอย ากคบหาเป็นมิตร

3 ตัวอย่ างของ คนไร้เสน่ห์

ที่ทำให้หลายๆ คน ไม่อย ากอยู่ใกล้ หรือคบหาแล้วก็อย ากจากไป

1.พูดเสียงดังและพูดห้วนๆ

แบบมั่นใจมากๆ เขาอาจจะคิดว่าเป็นลักษณะของคนมั่นใจตัวเองสูง ส่วนคนที่ได้ยินจะรู้สึกเหมือนถูกข่ ม ขู่ ตั ด บท ผลักไส สามีภรรย าหลายคู่เลิกกันเพราะคุยกันไม่ได้ พออีกฝ่าย พูดเสียงดังมากๆ อีกฝ่ายหนึ่งจะเดินหนีไป

2.ทำเฉยเมยเวลาพูด เหมือนไม่ได้ยิน

คนเฉยเมยเพราะเบื่ อหน่ายชีวิต รำค าญ หรือเพราะหยิ่ ง เช่น จะเห็นได้ชัดเวลาไปกินอาหารตามร้านที่ขายดีๆ หน่อย พนักงานจะแสดงท่าทางเฉยเมยกับลูกค้า

ใครจะสั่งอะไรก็ไม่สนใจ บางคนก็ทำท่าทางแข็งๆ เวลาส่งของให้ เหมือนไม่เต็มใจทำ

3.การพูดที่เป็นพิ ษ ไม่เป็นมิตรต่อผู้ฟัง

พูดตั ดบท ชอบพูดแทรก ไม่เกรงใจใคร ฟังคนอื่นพูดไม่จบ ก็แทรกเอาความเห็นของตนเองเป็นใหญ่ เหมือนปกป้องตนเองหรือยั ดเยี ยดความ

ไม่ถูกต้องให้ผู้อื่น เช่นนี้ คือคนใจแค บ ระแวงเพราะคิดว่าจะถูกวิจ ารณ์ โดยที่คนอื่นเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเลย

บางคนคิดว่าตัวเองวิเศษกว่าใครๆ จนลืมนึกถึงใจคนอื่น เอาตัวเองเป็นใหญ่ เช่นนี้เป็นอุปนิสัยที่เป็นพิ ษ

ที่มา campus-star