ข้อคิดคติเตือนใจ

8 วิธี ฝึกตนไม่ให้เป็นคิดมาก แล้วจะเข้าใจชีวิตมากขึ้น

การฝึกจิตใจของเรา ให้มีจิตที่ไม่ฟุ้งซ่าน มีสติอยู่เสมอ ทำได้แล้วจะเป็นผลดีต่อตัวเอง ไม่ให้เกิดความทุกข์ หรือคิดมาก และนี่เป็น การฝึกตัวเราเองทั้ง 8 อย่ าง ดูเลยว่ามีอะไรบ้าง แต่รับรองว่ามีแต่เรื่องดีๆ ทั้งนั้น แล้วคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้น

1.เป็นการฝึก ให้เป็นคนสบายๆ ไม่ยืดมั่นถือมั่น

ซึ่งก็คือ จงอยู่กับสิ่งที่เราเป็นดีที่สุด อย่ าคิดจะเป็นเหมือนคนนั้นคนนี้ อย่ าไปยึดติดกับความสมบูรณ์แบบเกินไป ปล่อยวางบ้าง

2.เป็นการฝึกการมองตัวเองให้เล็ก

ซึ่งก็คือ จงมองว่าเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง ทั่วไปที่ไม่ได้วิเศษอะไร ที่ไม่ได้อยู่เหนือกว่าคนอื่น อย่ าให้ความสำคัญกับตัวเองมากไป คิดว่าคนอื่นจะต้องยกย่องเรา อย่าคิดแบบนั้น

3.ฝึกตัวเองไม่เป็นนักสะสม

ซึ่งก็คือ ไม่ว่าจะสะสมสิ่งใดๆ สะสมอะไรก็แล้วแต่ แล้วก่อให้เกิดภาระที่ตามมา จากตัวเราเองหรือจากผู้อื่นก็ตามแต่ จงอย่ าทำ (เว้นแต่เป็นการสะสมการทำความดี) อันนี้น่ายกย่อง

4.ฝึกตัวเราเองให้เข้าใจ ในการนินท า

ในเรื่องของการโดนนินท านั้น ให้เข้าใจว่า คนเราทุกคนที่เกิดมานั้น อย่างหนึ่งที่ต้องพบเจอนั่นคือในเรื่องของ การโดนนินท า จงปล่อยวางกับสิ่งเหล่านี้ เพราะเราไม่สามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้เลย เราไม่สามารถบังคั บความคิดใครเขาได้

5.ฝึกตัวเราเอง ให้พ้นไปจากความโล ภของเงิน

นั่นก็คือ ต้องหัดพอใจแล้วพึงพอใจกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ รู้จักคำว่าพอเพียง เงินเป็นปัจจัยสำคัญ แต่เงินไม่สามารถซื้อความสุขได้ การใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุข เป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าการหาเงิน

6.เป็นการฝึกตัวเรา ให้เป็นคนนิ่งๆ สงบๆ

นั่นก็คือ พูดแต่เรื่องที่ดี พูดแต่ในสิ่งที่ดี สิ่งต่างๆถ้าอะไรไม่ดี เราก็ไม่ควรพูด เพราะการที่เราพูดในสิ่งที่ไม่ดี หรือในสิ่งที่ไม่ใช่ จะทำให้คนรอบข้างมองในทางที่เสี ยหายก็เป็นได้

7.ฝึกให้รู้ถึงการเสี ยสละ

ยอมเสี ยเปรียบบ้าง ในบางเรื่อง นั่นหมายความว่า การเรียนรู้จากโลกภายนอกที่มีคนหลายประเภท

เราจงรู้จักเสียสละในบางสิ่ง เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมบ้าง บางคนที่ไม่ยอมอะไรเลย ไม่ว่าจะเรื่องไหนๆ ก็จะกลายเป็นคนที่ทำได้ทุกอย่ าง แต่ไม่มีความสุขเลยล่ะ

8.ฝึกตัวเราเองให้รู้จักธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติให้มากขึ้น

สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรหรือสิ่งไหน มักจะผ่านไปเสมอ ซึ่งก็คือ สิ่งต่างๆที่ได้เข้ามาในชีวิตของเรา สักวันก็ต้องจากไป ไม่มีอะไรที่จีรัง ที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นความทุ กข์ หรือความสุข ก็มักจะผ่านไปเป็นเรื่องปกติ

ขอขอบคุณ postsara