ข้อคิดคติเตือนใจ

การจะเป็นผู้หญิงใจเย็น จงคิดให้ได้ 5 ข้อ นี้เอง

ด้วยความเป็นอยู่ในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ทำให้ทุกอย่างดูรีบเร่งอยู่เสมอ จนอาจทำให้เรามีความอดทนน้อยลงกว่าเมื่อก่อน และเพราะความอดทนที่น้อยลงนั่นเอง ทำให้เรามีความเครี ย ดได้ง่ายมากขึ้น ถ้าอย ากจะเป็นคนใจเย็น จงคิดให้ได้ 5 ข้อ นี้เอง

1. เมื่อไร ที่ใครบางคนทำให้เธอเ จ็ บ ป ว ดใจ

จงปล่อยให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็น จงทบทวนดูสิว่า ชีวิตนี้ ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพัน คนที่รวยล้นฟ้า คนที่มีชื่อเสียง คนที่รักกันปานจะกลื นกินแต่อดีต

สุดท้าย คงเหลือไว้แต่ชื่อ และเธอก็แค่คนที่เคยมาเยือนโลกใบนี้ แม้นว่าเธอแ ค้ น เธอก็ต้องไปจากโลกนี้ แม้เธออาลั ยอาว รณ์ เธอก็ต้องจากไป ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

2. เมื่อไร ที่เธอกลัดกลุ้ม

สุดลมหายใจลึกๆ ทบทวนดูว่าชีวิตเรานั้น มันมีแต่ลดกับลด ปฏิทินที่ฉี ก ไปในวันนี้ กำลังบอกเธอว่าเวลาเธอลดไปอีกวันหนึ่งแล้วนะ ที่เราได้พบหน้ากันในวันนี้ หมดโอกาสได้เจอกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะ แล้วเธอจะกลัดกลุ้มในเรื่องแบบนี้ไปทำไม

ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิ ด มีแต่ถูกใจหรือไม่ก็เท่านั้น คนที่เธอถูกใจต่อให้เขาทำผิ ดเธอก็ไม่รู้สึกโก ร ธ เคื อ งอะไร แต่กับคนที่ เธอไม่ถูกใจ ต่อให้เขาทำถูก เธอก็ยังขวางตา ขวางใจ เช่นนี้แล้ว อย่ าไป อ าฆ า ต พ ย าบาทใครเขา

3. เมื่อไรที่เธอโ ม โ ห

นั่งนิ่งๆ ทบทวนดูว่าเวลาที่เหลืออยู่ มีอยู่อีกสักกี่วัน เหตุใดจึงเสียเวลาไปเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นนั้น ทำไมกัน

4. เมื่อถูกเอารัดเอาเป รียบ

ปล่อยวางดูบ้างนะ คิดเล็กคิดน้อยบางทีมันก็จะเสี ยกำลังใจ จำไว้ว่า “เงยหน้าไม่อายฟ้า ก้มหน้าไม่อายดิน” แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว วันนี้ยังกินข้าวได้ นอนหลับได้ ยังมีเสื้อผ้าให้สวมใส่ ยังมีคนอยู่รอบกาย ความสุขอาจหาไม่ง่าย แต่ความเรียบง่ายทำให้ชีวิตเป็นสุข ฟังนะ เธอจงสุขให้เป็น

5. เมื่อไร ที่เธอรู้สึกไม่พอใจ กับสิ่งต่างๆ

จงไตร่ตรองดู คิดให้รอบคอบ ไม่มีผู้ใดครอบครองสิ่งใดได้ตลอดไปหรอก เธออาจไม่ได้รวยล้นฟ้า แต่เธออาจมีความสุข ที่เรียบง่ายในแบบของเธอที่เศรษฐีโหยหาก็เป็นได้ และเธอยังแข็งแร งมากกว่าใครบางคน

เธอโชคดีกว่าคนอื่นขนาดไหน จงคิดดู เธอจงจำไว้ “มองล่างเธอเหลือ มองเหนือเธอข าด”

ขอขอบคุณ นุสนธิ์บุคส์