ข้อคิดคติเตือนใจ

ฝากถึงผู้หญิงทุกวัย อย่าฝากทั้งชีวิตของเรา ไว้ที่สามี

ฝ่ายหญิงมีเงินหนึ่งแสน และฝ่ายชายนั้นมีเงินหนึ่งแสนห้าหมื่น ก่อนที่ทั้งคู่จะแต่งงานกันผู้ชายนำเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นไปด าวน์บ้านส่วนผู้หญิงนำเงินหนึ่งแสนไปตกแต่งบ้าน

และซื้อของ เครื่องใช้ ต่างๆ หลังแต่งงาน ฝ่ายชายผ่อนส่งค่าง วดบ้าน สามพันหยวนทุกเดือน เงินเดือนของเขาคงเหลือหนึ่งพันหยวน ส่วนผู้หญิงเงินเดือนสามพันหยวน และทั้งสองใช้ร่วมกัน

และสามปีต่อมา ผู้หญิงตั้งครรค์ จากนั้นคลอดลูก ฝ่ายชายได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานของตน เงินเดือนของเขาได้เพิ่มเป็นเจ็ดพันหยวน และตอนนั้นเด็ กต้องการคนดูแล ถ้าจ้างพี่เลี้ยง

ต้องจ่ายเดือนละสองพันหยวน และชายหญิงทั้งสอง ได้ปรึกษากัน และได้ตกลงกัน ให้ผู้หญิงลาออกจากงาน เพื่อมาดูแลลูก อย่างนี้แล้วผู้หญิงเลยกลายเป็นแม่บ้านเต็มตัว

และสิบปีต่อมา ผู้ชายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ผู้หญิงอยู่แต่กับลูก ดูแลลูกทุกวัน อยู่บ้าน ทุกๆวัน ราศีหม่นหมอง ตอนนั้นผู้ชายรู้สึกว่า ภรรย าตนไม่สามารถพาเข้าสังคมอีกแล้ว สิ่งยั่วยวนภายนอกก็ ช่างร้อนแร งเหลือเกิน สุดท้ายก็ได้มีภรรย าน้อย

หลังจากภรรย ารู้เรื่อง ทั้งสองก็ทะเล าะกัน แล้วสุดท้าย เศร้ าเสี ยใจ ผู้ชายและผู้หญิงเตรียมตัวหย่ าตามคำอธิบาย ในตัวบท กฎหม าย ว่าด้วยการสมรส “บ้าน” ผู้ชายได้ซื้อก่อนแต่งงาน

ส่วนผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ ฝ่ายหญิงได้บอกว่า เธอไม่ยอม เพราะ“พวกเราทั้งสองช่วยกันผ่อน” ทนายถามว่า “เธอมีหลักฐานที่ร่วมกันผ่อนส่ง หรือไม่” ฝ่ายผู้หญิงตอบว่า “ไม่มี ทุกเดือนจะหักจากบัญชีเงินเดือนของผู้ชายโดยตรง” ผู้หญิงได้บอกอีกว่า “ลูก..ฉันเลี้ยงดูจนเติบใหญ่มากับมือ ลูกต้องเป็นของฉัน”

ทนายพูดต่อไปว่า “ลูก..จะเป็นของใคร เราจะดูว่า ใครมีความสามารถที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่เด็ กได้ เธอไม่มีบ้าน ไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ คงไม่ใช่เรื่องที่ดีกับเด็ ก ทางศ าลจะตัดสินให้เป็นของ ฝ่ายชายไป”

ตอนนี้ผู้หญิง ไม่มีงาน ไม่มีเงิน ไม่มีลูก ไม่มีบ้าน โลกของเธอ ล่ มสล ายไป เธอสิ้นหวัง ส่วนผู้ชายเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขาและผู้หญิงคนนั้น เธอยังจะกล้าที่จะนำเอาความสุขของทั้งชีวิต ฝากไว้กับคนอื่นอีกมั้ย โลกใบนี้ ไม่มีใครให้คุณพึ่งพิง อาศัยได้ตลอดชีวิตหรอกนะ ไม่มี

ในตอนแรกผู้ชายรักเธอมาก แต่ผู้หญิงโดยส่วนมากแล้ว มักละเลยสิ่งสำคัญที่สุดไป นั่นก็คือ “คน” ขอเพียงยังมีชีวิตอยู่ ล้วนที่จะแปรเปลี่ยนไป ได้ทุกเวลา

ผู้หญิงที่มีอาชีพ มีความเป็นอิสระ จึงจะดำรงชีวิตได้ตามแบบฉบับตัวตนที่แท้จริง จึงสามารถสร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิตคู่ เพราะ..ทุกๆคน ล้วนชื่นชอบชื่นชมสิ่งสวยงามๆ ใครจะยอมทนอยู่กับคนที่ไม่แต่งหน้าแต่งตัว เกี ยจคร้ าน ซังยังกะ ต า ย ทั้งเป็นผู้หญิงที่เสื่ อมโท รมแล้วได้ทุกวัน

เป็นผู้หญิง “ต้องสูงส่งถึงจะล้ำค่า” จงทะนุถนอมตัวเองให้มาก คิดอย ากจะเป็นผู้หญิงที่แกร่ง รูปลักษณ์ของเราเอง เป็นตัวกำหนดว่าจะ ล้ มเห ลวหรือสำเร็จ

ที่มา hubkung