ข้อคิดคติเตือนใจ

คนในกะลา จะมองคนอื่นๆ ไปในทางที่ไม่ดีเสมอ

คนในกะลา มักแปรเจตนาคนอื่น ไปในทางที่ไม่ดีอยู่เสมอ

1. มักจะโยนความผิ ดอยู่บ่อยครั้ง

ถ้าคนธรรมดาทำผิ ด ก็จะรับและใช้เป็นบทเรียน พร้อมปรับปรุง ในวันต่อไป ไม่ให้เป็นแบบเดิมซ้ำๆ แต่เมื่อผิ ด แล้วโยนความผิ ดให้คนอื่น เรียกว่า ‘ โ ง่’ แค่นี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิ ด

แค่นี้ก็ไม่กล้าปรับปรุงก็เลยโ ง่ อยู่อย่างนั้นไปปเรื่อยๆ เจอเช่นนี้ อย่ารู้จัก จะดีกว่าปล่อยเขาไป ตาม เ วรตามก ร ร มของเขา

2. ก้า ว ร้า ว เพื่อกลบเกลื่อนเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น

คนฉลาดน้อยจะ ก้า ว ร้า ว มากกว่า เมื่อคุมสถานการณ์ไม่อยู่ เหตุการณ์ไม่เป็นดั่งใจ จะมีอาการ โ ม โ ห ก้ า ว ร้ า ว กลบเกลื่อนไป นั่นก็เพราะเพื่อหวังสยบ ให้จบข่าว เจอเช่นนี้ ให้เดินหนีดีกว่า ไม่ต้องพูด อะไรต่อหรอกจบแค่นั้นพอ ให้เขารู้สึกคาใจไปเอง แล้วอาจจะรู้สึกอึ ด อัด จ น อ ก แ ต ก ต า ย

3. เขาจะคิดว่าตัวเองถูกอยู่คนเดียว

ยังคิดว่าตัวเองถูกตลอด สังเกตุได้ว่าเมื่อมีข้อขัดแย้ ง จะเถี ยงเอาเป็นเอา ต า ย ไ ม่มีฟังใครเลย เข้าข้างตัวเอง ใช้ตรรกะวิบัติ เหตุผลวิบัติไปเรื่อยๆ คอยแต่จะเอาชนะเราก็เท่านั้น ถ้าเป็นเช่นนี้ เงียบดีกว่า จำไว้ว่า อย่าลดตัวไปคุยด้วยจะดีกว่า

4. ทำตัวเหนือผู้อื่นเสมอ

ไม่ใช่ทิศเหนือ ใต้ แต่เป็นการมองว่าตัวเองดีกว่าใคร เสี ย ด สี ติติงเขาไปทั่ว ตัดสินโดยมีความลำเอียงเสมอ คนที่ ไ อ คิ ว ต่ำ มักจะรับอะไรได้ย า ก เข้าใจอะไรย าก

ไ ม่เหมือนคนที่ฉลาดที่พร้อมจะเข้าใจ เห็นใจ ทำอะไรให้คนอื่นก็ไม่หวังผลอะไรตอบแทนมา แต่พวกคน โ ง่ จะไ ม่เข้าใ จเรื่องเช่นนี้เลย เมื่อให้แล้ว แปลว่าต้องได้รับอะไรตอบแทนมา

ก็คนอย่างฉันอุตส่าห์ ให้คนอย่างเธอ อะไรประมาณนั้น เจอแบบนี้ดีที่สุดก็คือเงียบ มันไม่มีประโยชน์อะไรเลย กับการเถี ยงกับคน ในกะลา เมื่อมีเรื่องที่ต้องคุยจริงๆ คุยเรื่องที่จำเป็นเท่านั้นจะดีกว่า

หรือ หยุดได้ก็หยุด เห็นจังหวะที่ควรจะหยุด อย่าพ ย า ย า มเ อ าชนะเขา เพราะจะไ ม่มีวัน ช น ะ จะใช้เหตุผลอะไรมาให้ดูก็คงไม่สนใจหรอก เผลอๆ มีท้าทายกลับมา เราจะเ สี ยอารมณ์ซะเอง เอาเวลาอันมีค่าของเรา ไปทำสิ่งที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์จะดีกว่านะ

ที่มา 108resources