ข้อคิดคติเตือนใจ

ใจนิ่งเข้าไว้ เมื่อมีคนทำให้ไม่พอใจ

นิ่งไว้ดีที่สุด หากไม่พอใจใคร เพราะความรู้สึก ณ ตอนนั้นเป็นเพียง อารมณ์ชั่ ววูบ คนเรามักให้อารมณ์ในด้านลบๆ ที่เกิดขึ้นแค่เพียงชั่ วครู่ เข้ามาครอบงำเสมอ ซึ่งหลายต่อหลายครั้งที่อารมณ์เหล่านั้น มันย้อนกลับมา ทำ ร้ า ย ความรู้สึกของตัวเอง ทำร้ ายคนรอบข้าง ก็เพราะการไม่รู้จัก ควบคุมอารมณ์นี่แหละ รวมถึงการไม่ยอมเตือนตัวเองว่า

อารมณ์โก ร ธ ก็เป็นแค่เพียงอารมณ์ชั่ วครั้ง ชั่ วคราว ที่เกิดขึ้น ณ ตอนนั้น ถ้าจะให้ดีก็จงอย่าเอาตัวเอง เข้าไปเสี ยหายเพราะมันดีกว่า หลีกเลี่ ยงการทำให้สถานการณ์แ ย่ลง ถ้าเราอยู่ตรงนั้นเห็นแล้วว่าสถานการณ์ที่ร้อนเป็นไ ฟตรงหน้า เริ่มแย่ลง ไปกันใหญ่ จนรับรู้ได้ถึงความรู้สึกไม่พอใจ ของตัวเองที่กำลังเกิดขึ้น

ควรทำใจให้เย็นมากขึ้น และใช้ความนิ่งเงียบที่มีนี่แหละ เข้าสยบ ต่อเหตุการณ์ทั้งหมดที่เผชิญอยู่ตรงหน้า และหลีกเลี่ ยงการพูดคุยกับคนอื่นๆ ถ้าเราคิดว่ากลั วจะพูดอะไรที่รุ นแร งออกไปแบบไม่ทันคิด รอให้ใจเย็นขึ้นมากขึ้น

แล้วถึงจะเริ่มคุยกันอย่างตรงไปตรงมา คุยกันด้วยเหตุผล คุยกันด้วยความใจเย็น มีสติ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเอง การมีภาพลักษณ์ที่ดี นับว่าเป็นสิ่งจำเป็น ในการใช้ชีวิตของทุกๆ สังคม ยิ่งคนวัยทำงาน ที่มักจะต้องพบเจอกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ผู้คนมากหน้าหลายตา

ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญ ของความขัดแย้ งและความใจร้อนที่อาจเกิดขึ้น หากสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเอง รวมไปถึงสถานการณ์ตรงหน้าได้อย่างดีแล้ว อาจได้รับความชื่นชมจากคนอื่น จากสายตาของคนรอบข้างได้ว่า เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะสูง

หลายครั้งที่ความนิ่งเงียบ มักเป็นตัวช่วยที่ดี ในการใช้เรียกสติกลับคืนมา เหมือนกับว่าเราได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆ ภายใต้ความเงียบเหล่านั้น ซึ่งมีส่วนทำให้สามารถฉุ กคิดถึงอะไรบางอย่างที่เคยมองข้ามไป ทำให้กลายเป็นคนใจเย็นมากขึ้น เมื่อได้ฝึกให้ตัวเองได้หัดใช้สติ ภายใต้ความนิ่งเงียบที่มีอยู่

ก็อาจมีส่วนทำให้เราได้กลายเป็นคน ที่มีความใจเย็นอยู่ภายในตัวเองกว่าเดิม และความใจเย็นนี้ จะเป็นข้อดีที่ทำให้เราเกิด ความผิ ดพล าดกับสิ่งต่างๆ ได้น้อยลง และช่วยลดทอนการทำให้เราเองและคนรอบข้างเสี ยความรู้สึกได้

โดยเฉพาะกับเรื่องที่มักใช้แต่อารมณ์เป็นที่ตั้ง ไ ร้เหตุผลต่างๆ ทางออกที่ดีคือ ควรมองข้ามปัญหาด้านอารมณ์นั้นไปและเปลี่ยนเป็นการมองหาสาเหตุรวมไปถึงเหตุและผลที่เหมาะสม ว่าอะไรที่มีส่วน ทำให้เกิดสถานการณ์พวกนี้ขึ้นมาจะดีกว่า

เชื่อว่าใครๆ ต่างก็คงไม่อย ากสร้างความร้ าวฉานระหว่างความสัมพันธ์หรอกนะ เพราะมันคงดูไม่น่าจะใช่เรื่องที่สมควรเท่าไหร่นัก ถ้าวันหนึ่งจะต้องเลิกรู้จักกันไป เพียงแค่ว่าปัญหาด้านอารมณ์ ที่ไม่รู้จักควบคุมตัวเอง

ขอขอบคุณ Goodlifeupdate