ข้อคิดคติเตือนใจ

ผู้หญิงอย่างเรา เมื่อคิดจะรักชายใด จงดูจาก 3 ข้อ นี้

บางทีผู้หญิงก็ไม่เห็นค่าตัวเอง คิดว่า เราต้อง “ยอม” เพื่อให้ผู้ชายมารัก ทำทุกๆ อย่ าง ทั้งกายและใจ บางคนยอมสูญเสี ยจิตวิญญ าณของตัวเอง ทิ้งความชอบ ความใฝ่ฝันต่างๆ เพื่อผู้ชาย 1 คนที่ตนรัก

ผู้ชายที่รักเราจริงๆนั้น จะไม่ทำให้เราสู ญเสี ยความเป็นตัวเองหรอก เขาจะให้เกียรติเราเสมอ และนี่เป็น 3 สิ่งที่บอกได้ถึง ผู้ชายคนนั้น จริงจัง จริงใจกับเราแค่ไหน

สมัยเรียน ครูเราสอน ครอบครัวศึกษา เรียกว่า 3 P’s นั่นคือ

1. P r o t e c t

2. P r o f e s s

3. P r o v i d e

1. P r o t e c t รักจริง ต้องพร้อมปกป้อง ทั้งร่างกาย ทั้งจิตใจ เกียรติยศ ศักดิ์ศรีของเรา ผู้ชายบางคน มีแต่เราซะอีกที่ต้องเป็นฝ่ายปกป้องตัวเองจากเขา นี่มันเรียกว่ารักจริงหรอ

2. P r o f e s s นั่นคือ ให้คนอื่นๆรับรู้ว่า เราคือแฟน คือคู่หมั้น ตามแต่ที่ตกลงกัน ฉะนั้น ชายคนใดเก็บเราไว้ในเงามืด ไม่ ยอมออกสื่อ

ขอให้คบกันแล้วเก็บเป็นความลั บ หมายความว่าเขาไม่รักเราแล้วล่ะ ไม่ต้องหาเหตุผลอะไรเลย อย่ าจมชีวิตอันมีค่า กับชายผู้ไม่เห็นค่าเรา ถ้าใครรักเราจริง เขาต้องดีใจสิ เมื่อได้เป็นแฟนเรา และรีบประกาศให้ทุกคนได้รับรู้สิคะ ถูกต้องไหมล่ะ

3. P r o v i d e คือ ให้ เช่นว่า ให้เวลา ให้เงิน ให้ความรัก ให้ทรัพย ากร เป็นต้น ชายใดรักเราจริง จะไม่งกกับเรา หากไป เ ด ท กันและขอให้ 50/50 ส่วนใหญ่ มัก มองเราเป็นตัวเลือก หากเขาจริงใจกับเรา ต่อให้จนแค่ไหน จะอย ากแสดงความแมนด้วยการดูแลเรา ใส่ใจเราทุกอย่าง ไม่กินแพงก็ได้นะ แต่คงไม่ยอมให้คุณควักกระเป๋า

3 ข้อง่ายๆ สังเกตดูนะ

ผู้ชายที่มาจี บ เราแบบไม่จริงใจ มักมีอย่ างน้อยหนึ่งในสามข้อเสมอ ขอบคุณอาจารย์มาก ที่ทำให้ลูกศิษย์คนนี้ไม่อกหั ก กับชายไม่จริงใจ ผู้หญิงทุกคนไม่จำเป็นต้องมีแฟนก็ได้ หากจะมี ต้องมีให้ดีกว่าอยู่คนเดียว และเราเองนั้น

เห็นด้วยกับการมีแฟนที่ดี แต่งงาน และมีครอบครัวที่มีคุณภาพ เพราะสุดท้ายคนเราก็ต้องการมีคู่ชีวิตที่ดี มีครอบครัวที่ดี อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข แต่เราก็ต้องดูให้ดีว่าคนที่เข้ามาในชีวอตเรา จริงจังกับเราแค่ไหน ดูกันให้นานๆ จนแน่ใจ

ขอขอบคุณ postsod