ข้อคิดคติเตือนใจ

ผู้หญิงที่มีคุณค่า แม้จะอายุมาก เขาจะไม่หยุดทำ 13 สิ่ง นี้

เกิดเป็นผู้หญิงทั้งที จงทำสิ่งที่มีคุณค่าให้กับตัวเอง ความแก่ไม่ใช่ภาระ อย่าหยุดทำ 13 สิ่ง ต่อไปนี้ มันทรงคุณค่าต่อตัวคุณมากๆ

1 อย่าหยุดสวย

จงสวยตามวัย และใส่ใจตัวเองเสมอ ทำให้ตัวเองดูดี สดใสเสมอ อย่าได้ปล่อยตัวเองโ ท ร ม จนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเลย

2 อย่าหยุดท่องโลกกว้าง

นอกจากความสุขที่ได้บินออกไปนอกรัง สู่โลกกว้างแล้ว ความรู้ใหม่ๆ จากที่ได้พบเห็นยังมากขึ้นด้วย มันเสมือนเป็นการเติมไ ฟให้กับชีวิตและใจตัวเองด้วย

3 อย่าหยุดทำงาน

มาเป็นแม่บ้าน ตามคำขอร้องของสามี ชีวิตเราจะค่อยๆ ดูไ ร้ค่า ไปทีละน้อยๆ กว่าจะรู้ตัวบางอย่างก็สายไปเสี ยแล้ว

4 อย่าหยุดออม

ไม่ว่าจะออมแบบไหน ก็จงรู้จักออม ทั้งซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซื้อหุ้ น ฝากธนาคาร ออมผ่านบริษัทกันชีวิต หรือจะซื้อทอง ซื้อที่ดิน ก็จงรีบออมตั้งแต่เนิ่นๆ อย่ารอพึ่งคนอื่นย ามเดื อ ด ร้ อน เขาเองก็มีภาระของเขาเช่นกัน

5 อย่าหยุดหาเงินเอง

ให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบานให้เงินไหลเข้ามา เพราะเมื่อบานนึงปิดก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่ และจากนั้น ชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้ จะรู้สึกว่าตนเองมีค่ามากเมื่อหาเงินใช้ได้เอง

6 อย่าหยุดคบเพื่อน

โดยเฉพาะเพื่อนเก่าที่ดีๆ หาเวลาไปพบปะสังสรร ค์กับเพื่อนๆบ่อยๆ พูดคุยกัน รำลึกความหลัง อย่างมีความสุขกัน ก็จะทำให้เราไม่พล าดความประทับใจกับความสุขบางเรื่องที่ผ่าน

7 อย่าหยุดฉลาด

จงอย่าหยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พย าย ามหาความรู้ใหม่ๆ ทุกวัน เพราะความรู้เหล่านั้น ทำให้องอาจ

8 อย่าหยุดทำสิ่งที่ตัวเองชอบ

เพราะไม่รู้จะได้ทำได้อีกนานหรือไม่ พอเรามีโอกาสทำได้ ก็จงรีบทำ

9 อย่าหยุดกตัญญูรู้คุณคน

คนที่สำเร็จในชีวิต ล้วนเป็นคนกตั ญ ญูรู้คุณคน และคนกตั ญ ญูรู้คุณคน มักจะประสบความสำเร็จอยู่เสมอ

10 อย่าหยุดหาของอร่อยทาน

การหาของอร่อยทานไม่จำเป็นต้องอ้ วนเสมอไป เพราะเรารู้จักเ ส พ อย่างมีความสุข ตราบใดที่ลิ้น ยังรับรสได้อยู่

11 อย่าหยุดรักตัวเอง

เพราะเมื่อเราไม่รักตัวเอง แล้วจะให้ใครมารัก ถ้าเรารักตัวเอง เราก็จะใส่ใจตัวเองในทุกๆ เรื่อง และการใส่ใจตัวเองนี่แหละที่จะทำให้เราดูดี ทุกอริยบท ในทุกเวลา

12 อย่าหยุดทำบุญ สร้างกุศลอยู่เสมอ

เพราะจะทำให้จิตใจเราผ่องใส ให้กายและใจเรามีความสุข อั นเป็นความสุขที่แท้จริงของชีวิต

13 อย่าหยุดเล่นกีฬา

หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพราะจิ ต ใ จที่ดี ควรอยู่ในร่างกายอันแข็งแร ง เราจะได้มีชีวิตอยู่เป็นผู้สูงวัยที่แข็งแร ง และไม่เป็นภาระกับลูกๆ หลานๆ ของเรา

ขอขอบคุณ ดร. พนม ปีย์เจริญ