ข้อคิดคติเตือนใจ

ก ร ร ม ของการ “เถียงพ่อแม่” ลูกที่ดีไม่ควรทำ

ท่าน ว.ปัญญาวชิโร กล่าวว่า “พ่อและแม่” คือพระอรหันต์ของลูก ใครก็ตามที่ทำความดี เลี้ยงดูพ่อแม่ก็จะมีแต่ความเจริญ ไม่มีใครในโลกนี้ ที่จะรักเราและหวังดีกับเราเท่ากับท่านทั้งสองอีกแล้ว

และในบางครั้ง คนที่ไม่เข้าใจหรือมองไม่เห็น ก็มักมองความหวังดีของพ่อแม่เป็นสิ่งน่ารำค าญ โดยเฉพาะลูกที่ถูกพ่อแม่ตามใจมากตั้งแต่เล็ก และเมื่อโตขึ้นมาพ่อแม่พูดอะไรนิดหน่อย ก็ไม่พอใจซะงั้น

เถียงและว่าพ่อแม่บ้างก็ถมเถไป จนลืมนึกไปว่า คนที่เรากำลังเถียงอยู่นั้น เป็นคนที่เคยอุ้มท้องเรามาอย่ างย ากลำบาก เลี้ยงดูเรา คอยป้อนข้าว ป้อนน้ำ และส่งเสี ยให้เราเรียนหนังสือ ได้รับการศึกษาที่ดี

เป็นเรื่องที่แปลกที่เรามักจะพบเห็นว่า บางคนพูดจากับคนอื่นดี แต่กับพ่อกับแม่ทำไมถึงพูดดีไม่ได้ล่ะ รู้ทั้งรู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิด แต่ทำไมยังทำ ดังเช่นตัวอย่ างที่จะหยิบยกมาให้ในวันนี้

โบราณว่าไว้ว่า ลูกบางคน มีกำลังปีกกล้าขาแข็ง ก็มาเถียงพ่อเถียงแม่ด้วยความยโสโอหัง นี่ถือว่า “เป็นก ร ร มเ ว รอย่ างมหันต์ที่ลูกเถียงหรือว่าพ่อแม่” แม้จะไม่ได้ลงมือก็เถอะ

ชีวิตจะเหมือนมีความรู้สึก เหมือนกับต า ย ทั้งเป็น แม้พย าย ามทำให้ตัวเองดูดีแค่ไหน ก็ไม่มีวันสมหวังดังใจหมาย ก ร ร มที่ส่งผลมาก็คือ “ถ้าเป็นหญิงเมื่อแต่งงานไป ก็จะโดนสามี ดุด่าว่ากล่าว” หากแต่งงานมีลูกไป ลูกก็จะทำเช่นนี้กับคุณ เป็นต้น

ก ร ร มที่ลูกกระทำกับพ่อแม่ จะเป็นสิ่งที่กำหนดชีวิตของเราในวันข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงาน เพื่อนร่วมงานรวมไปถึงคู่ครองชีวิต ชีวิตของเรานั้นจะมีความสุขแค่ไหน ขึ้นอยู่ที่เราปฏิบัติต่อพ่อแม่ทั้งสิ้น

เรื่องเล่าก ร ร ม ของผู้ที่ทำร้ า ยจิตใจพ่อแม่

เช่นเดียวกับหลวงพ่อจรัญ ได้กล่าวถึงบุคคลที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่เอาไว้ว่า “อย่ าแม้แต่จะคิดไม่ดีกับพ่อแม่ท่านเลย ไม่ต้องถึงกับฆ่ าหรอก แค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดีก็บ าปแล้วนะ ทำมาหากินอะไรก็ไม่ขึ้น” สิ่งที่จะทำให้หนักกลายเป็นเบานั้น ก็คือ การขอขมาลาโท ษพ่ท่าน และหันมาเจริญก ร ร มฐาน

ใครที่รู้ว่าเคยทำผิ ดและอย ากที่จะแก้ไขให้ดีขึ้น หลวงพ่อจรัญ ได้กล่าวไว้ว่า “หากท่านเคยด่าท่านผู้มีพระคุณ ถอนคำพูดแล้วขอสมาลาโทษเถิด ท่านจะได้ผลจากการเจริญก ร ร มฐานทันที เหมือนพระภิกษุต้องแสดงอาบัติให้บริสุทธิ์ก่อน แล้วมาเจริญก ร ร มฐานจึงจะได้ผล”

การขอขมาพ่อแม่

หลวงพ่อจรัญ ได้กล่าวว่า หากถึงวันเกิดของเราให้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ท่าน คนละชุด ผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก ๆ 1 ผืน พอตื่นเช้ามาให้ไหว้พระสวดมนต์จบแล้ว จัดหาอาหารที่พ่อแม่ชอบ

ให้ท่านรับประทาน พอท่านรับประทานแล้ว ให้เชิญท่านนั่งบนเก้าอี้พร้อมกัน เอากะละมังใส่น้ำอุ่นมาล้างเท้าท่าน ให้สะอาด เอาผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก ๆ ที่ซื้อมาเช็ดให้แห้ง เอาแป้งโรยให้ทั่ว ให้หอม เอาเสื้อผ้าที่ซื้อมาให้ท่าน

แล้วพูดว่า “ก ร ร มใดที่ลูกได้ล่วงเกิน พ่อ แม่ ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ขอให้ พ่อ แม่ อโหสิก ร ร มให้แก่ลูกด้วยเถิด” จากนั้นกราบเท้าท่าน 3 ครั้ง แล้วเอาเท้าท่านทั้ง 2 คนละข้างเหยี ยบที่ศรีษะเรา จากนั้นให้ท่านให้พรเรา นั่นแหละถึงจะล้างก ร ร มกันได้

นอกจากการขอขมาแล้วนั้น การตอบแทนพระคุณท่าน ด้วยการพาท่านเข้าวัด ไปทำบุญทำทาน ปรนนิบัติท่านบ้าง เท่านี้ก็ทำให้ชีวิตเรานั้น เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า และประสบความสำเร็จได้ไม่ย ากแล้ว

ขอขอบคุณ amarinbabyandkids