ข้อคิดคติเตือนใจ

จงฝึกตัวเองให้มีคุณค่า ให้พึ่งพาตัวเองได้เสมอ

ความสัมพันธ์ที่คิดว่าร่วมกันสร้างมาอย่ างดี พอมาถึงจุดนึง กลับไม่มีความสุขต่อไป เพราะกลายเป็นเราที่ถูกให้ความสำคัญน้อยลงเรื่อยๆ พอมาถึงขั้นนี้ ก็ถึงเวลานั่งทบทวนตัวเองแล้วล่ะ

ว่าจะอยู่ต่อ รออีกฝ่ายหมดใจ หรือ จบความสัมพันธ์ แล้วก้าวออกไปเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง

เลิกคิดเข้าข้างตัวเอง

ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลย หากเราจะมองโลกแง่บวก และคิดเข้าข้างตัวเองไปบ้าง แต่ถ้าการคิดเข้าข้างตัวเอง ทำให้เราจมอยู่กับชีวิตที่ไม่มีคุณค่าก็ ป่ ว ย การจะสานต่อ เราอาจจะรู้สึกอย ากให้โอกาส

อย ากให้เขาคนนั้นนึกถึงวันดีๆ ที่ผ่านมา แต่จงลองไต่ตรองให้ดีว่าการให้โอกาสของเรานั้น มันนานเกินไปแล้วหรือไม่ และดูพฤติ ก ร ร ม ของเค้าว่า สมควรได้รับโอกาสจากเราไหม

เด็ดเดี่ยวแค่ไหน มันอยู่ที่ใจ

ไม่มีใครจะคิดถึงเราได้ดี เท่ากับเราเองหรอก เพราะใจ เป็นตัวกำหนดพฤติ ก ร ร ม ทุกอย่ าง ฉะนั้นจึงเป็นเราเองที่จะเลือกเดินออกมาจากสิ่งที่ไม่มีความสุขอีกต่อไป หรือเราจะเลือกอยู่กับอดีตที่ไม่ได้ให้ความสุขกับเรา

อย่ าปล่อยให้ความรู้สึกควบคุมชีวิตเรามากไป ในวันที่ เ จ็ บ จนชาขอให้มองโลกตามความเป็นจริง คุณยังมีชีวิต และทุกสิ่งทุกอย่ างนั้นคุณเป็นเจ้าของ ได้เวลาที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้ว

ให้ความ เ จ็ บ ป ว ด เป็นครูสอนเรา

เพราะมีชีวิตจึงยัง เ จ็ บ ป ว ด และเพราะเ จ็ บ ป ว ด เราจึงเห็นความงดงาม ของสิ่งที่ตรงกันข้ามกันอย่ างความรัก ลองชั่งน้ำหนักความรู้สึกดู ว่าทุกวันนี้นั้น

ความ เ จ็ บ ป ว ด อยู่ในระดับที่มากกว่าความรักความเข้าใจมั้ย ถ้ามากเกินไปก็ถอยออกมา ไม่ต้อง โ ท ษ ตนเองและวันเวลาที่ผ่านไป แต่จงขอบคุณความ เ จ็ บ ป ว ด เพราะมันทำให้เราเติบโตขึ้น

อะไรที่เคยเห็นว่าสำคัญ วันนี้ไม่เหมือนเดิมต่อไป ควรจะจบมันซะ เพราะในชีวิตเรามีโอกาสได้พบกับคนอีกมากมาย  สักวันเราจะได้พบคนที่สมควรได้รับความรักจากเราเอง

เราจำเป็นต้องมองเห็นตัวเองบ้าง เห็นว่าวันนี้แคร์คนอื่นแค่ไหน เห็นว่าวันนี้ เ ห นื่ อ ย แค่ไหน ถ้าเรารักตัวเองมากพอเราจะเ ยี ย วย า และพาตัวเองเพื่อข้ามผ่าน ความ เ จ็ บ ป ว ด ได้

เมื่อวันที่เราเ ห ง า เมื่อวันที่เราเ ศ ร้ าและในวันที่เราไม่มีใคร อย่ า บ อ ก เลยว่าเราไม่เหลือใครเพราะสุดท้าย เรายังเหลือตัวเอง ที่ยังรักตัวเองอยู่ อย่าแบกอะไรเกินตัว รักตัวเองบ้างนะ

ขอขอบคุณ junjaonews