ข้อคิดคติเตือนใจ

จำ 4 คำไว้ให้ขึ้นใจ ทำให้ได้ใจจะเป็นสุข

1. “ไม่”ตามใจผู้อื่นเกินไป

คุณเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธใครหรือเปล่า เวลาที่ใครสั่ง ต่อให้ไม่ชอบ ไม่อย ากทำแล้วสุดท้ายคุณก็มักจะต้องทำมันจนได้

เวลาที่คนอื่นต่อว่า หรือโยนความผิ ดให้คุณ คุณไม่กล้าที่จะตอบโต้ หรือแก้ต่างให้กับตนเองได้แค่ก้มหน้ายอมรับ ทั้งที่มีคำอธิบายมากมาย แต่ไม่กล้าที่จะพูด

เวลาที่คนอื่นถามความเห็นคุณ คุณก็มักจะตอบไม่ตรงกับใจตัวเอง เพราะคิดว่าจะทำให้ผู้ฟังไม่พอใจ ตอบตามใจผู้ฟัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา

ถ้าคุณเป็นคนเช่นนี้ และรู้สึกว่าการยู่ในสถานะเช่นนี้ไม่ดีสำหรับตัวคุณเลย และคุณควรที่จะ “ทำตามใจตัวเอง” เปิดใจพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาบ้าง

เพราะการที่ผู้อื่นสามารถบังคับให้คุณทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบ ส่วนหนึ่งก็เพราะคุณเปิดโอกาสให้เขาเหล่านั้นบังคับคุณ แต่ถ้าคุณไม่อย ากถูกบังคับ คุณต้องกล้าที่จะแสดงความเห็นกล้าที่จะไม่ทำตามใจคนอื่นบ้าง

2. “ไม่” ต้องกลั วที่จะปกป้องตัวเอง

คุณอาจรู้สึกกลั วที่จะเปิดเผ ย ความคิดและความรู้สึกของคุณออกมา แต่การเก็บความรู้สึกแ ย่ๆ เอาไว้ย่อมไม่ส่งผลดีแน่ ถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ที่ต่างจากเดิม คุณต้อง “กล้า” ที่จะเปลี่ยนแปลงมัน

เลิกเป็นคนกลั วไปเสี ยทุกเรื่อง กล้าที่จะปกป้องตนเองและคนที่คุณรักบ้าง ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร คุณก็ได้พย าย ามเต็มที่แล้ว ที่จะปกป้อง รักษาตัวคุณและคนที่คุณรักไว้

3. “ไม่” ยอมแพ้

ชีวิตคนเรา เกิดมาต้องมีความลำบากเป็นธรรมดา อย่ าปล่อยให้ความผิ ดพล าด ความผิ ดหวัง หรือคำพูดในแง่ลบมาทำให้คุณหมดกำลังใจเลย ไม่มีใครทำให้คุณท้อแท้ ยอมแพ้

หรือล้มเลิกความตั้งใจได้ นอกจากตัวคุณ เตรียมพร้อมรับความผิ ดพล าดเอาไว้ และจงมีความสุขในวันที่สำเร็จให้เต็มที่ ก้าวเดินต่อไปอย่ างสง่า

4. “ไม่”ฟังคนอื่น จนลืมฟังเสี ยงใจตัวเอง

การเปิดใจรับฟังผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะการรับฟังคำ วิพากษ์ วิจารณ์ นั้นมีประโยชน์ในการนำมาพัฒนาปรับปรุงตัวเอง และในขณะเดียวกันก็ต้องอย่ าลืม “ฟังเสี ยงหัวใจของตัวเอง” เช่นกัน

คำติบางคำ ไม่ใช่การติเพื่อก่อ แต่เป็นการติเพื่อทำล าย คือการ ตำ ห นิ ติ เ ตี ย นเพื่อกดผู้อื่นให้ตกต่ำ โดยที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ให้นำคำพูดเหล่านั้นมาคิด

พิจารณาว่าเป็นจริงอย่ างที่เขาพูดมั้ย ตัวเราย่อมรู้ใจตัวเราเองดีที่สุด ถามตัวเราดูว่าเราเป็นคนแบบนั้นจริงๆมั้ย เรามีข้อเสียตรงไหนที่ควรแก้ไขบ้าง เราไม่จำเป็นต้องเก็บคำพูดของคนอื่นมาคิดทั้งหมดหรอก กลับมาฟังเสียงของตัวเองให้มาก แล้วพัฒนาตัวเองให้เข้มแข็งอยู่เสมอ

ที่มา junjaonews