ข้อคิดคติเตือนใจ

5 ลักษณะ การเป็นผู้ให้ที่ดี สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

การให้ เป็นสิ่งที่บอกถึงความมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ไม่ว่าการให้นั้นจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตาม แล้ววันนี้ตัวเราได้เป็น ผู้ให้ ที่ดีบ้างหรือยัง

1.การให้โดยที่เราสบายใจ

แน่นอน ว่าการให้ต้องมาจากความสบายใจของเรา ไม่ได้ให้เพราะความฝืนใจ หรือ ให้ด้วยความไม่เต็มใจ เพราะเมื่อเป็นเช่นนั้น เราจะไม่ได้อะไรจากการให้เลยแม้แต่ความสุข หรือความสบายใจที่คุณหวังว่าจะได้รับกลับมา

2.การให้ด้วยความปรารถนาดี

การที่เราให้คนอื่นด้วยความปรารถนาดี ให้โดยที่เราไม่หวังสิ่งใดตอบแทนจากสิ่งที่เราได้ให้ หรือจากสิ่งที่เราได้กระทำ จะก่อให้เกิดความสุขใจที่ได้ให้ เป็นความสุขใจที่ได้ทำ

3.การให้ในสิ่งที่ดี

ให้ในสิ่งที่ดี นั่นก็หมายถึงการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับ เช่น ให้กำลังใจ ให้ความรู้ หรือให้โอกาส

4.ให้ (อภัย)

เป็นการให้ที่ใครหลายคนอาจมองว่าทำได้ย าก เพราะเมื่อไฟแห่งความโก ร ธ มันเผ าจิตใจเราอยู่ เราเองจะมองไม่เห็นคำว่าให้อภัยเลย จงตั้งสติแล้วหยุดเติมเ ชื้ อ เ พ ลิ ง ให้ความโก ร ธของตัวเอง เพราะนอกจากจะทำให้เราไม่มีความสุข และมันยังบั่ น ท อนจิตใจเราอีกด้วย ถ้าหากคุณรู้จักการให้อภัยได้ คุณก็จะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมเป็นหลายเท่า

5.การให้ในสิ่งที่เรา สามารถให้เขาได้

การให้ในข้อนี้ ต้องบอกก่อนเลยว่าเราสามารถให้ได้ทุกอย่างที่เราอย ากจะให้ แต่ต้องไม่ทำให้ตนเองลำบาก เพราะหากเราให้โดยที่ตัวเราลำบาก ความสุขที่ตั้งใจไว้หวังว่าจะได้จากการให้ก็ไม่เกิด แล้วได้ความทุ กข์กลับมาด้วยนะ ดังนั้น ก่อนจะมอบน้ำใจให้ใครต่อใคร ก็ควรประมาณตนก่อนเป็นสิ่งแรก

ขอขอบคุณ goodlifeupdate