ข้อคิดคติเตือนใจ

8 อย่าง ที่ไม่ควรอวดอย่างยิ่ง เดี๋ยวเขาจะว่าเรา โ ง่

คนเราทุกๆ คน พื้นฐานชีวิตไม่เหมือนกัน จงคิดดีทำดีไว้ดีกว่า การที่โอ้อวดสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การกระทำ ความคิด รวมถึงในเรื่องของเงิน เหล่านี้มักไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คุณดูดีขึ้นมาแม้แต่น้อย แต่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำร้ า ยตัวเราแบบที่เราไม่เคยรู้ตัว

หยุดอวด 10 อย่ างนี้ มันไม่ได้เกิดผลดี อะไรเลยจริงๆ

1. อย่ าอวดรู้ คนหลายคนมักจะอวดรู้ หรือชอบพูดในเรื่องที่คนอื่นไม่รู้ ในบางเรื่องก็อาจไม่จริง อย่ าบอกว่ารู้แค่อย ากให้คนอื่นมองว่าเท่ เพราะสุดท้ายแล้วคุณจะกลายเป็นคน โ ง่ ในสายตาคนอื่น

2. อย่ าอวดฉลาด คนที่เขามีความคิด มีความฉลาดจริงๆ เขาคงไม่มาคุยโอ้อวด อ้าง ให้คนอื่นได้รับรู้ แต่จะลงมือทำให้สิ่งนั้น ให้ดีที่สุดต่างหาก

3. อย่ าอวดผลงาน ผลงานที่ดีไม่จำเป็นต้องอวดอ้าง ว่าเราเองที่เป็นคนทำ คนเขาจะมองเห็นและชื่นชมผลงานของคุณเอง เขาจะพูดถึงผลงานนั้นอย่ างภาคภูมิใจ แต่อย่ าพย าย ามอยู่เหนือกว่าคนอื่นด้วยการวิจารณ์ผลงานของคนอื่นเลย

4. อย่ าอวดดี คนที่อวดดีส่วนมากมักไม่มีใครอย ากเข้าไปช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา ในเวลาลำบากอย่ ายิงอย่ าทนงตัวเอง ต้องรู้จักอ่อนน้อมทอมตน ฝึกตัวเองให้มีค่าอยู่เสมอ

5. อย่ าอวดเก่ง เราไม่ได้เป็นคนเก่งที่สุดในโลก เพราะยังมีอีกหลายคนที่มีความคิดและความเก่งมากกว่าเราอยู่ ฉะนั้น การอวดเก่งไม่ได้เป็นผลดีหรอกนะ

6. อย่ าอวดเด่น ถึงเรารู้สึกว่า เราอยู่เหนือกว่าคนอื่นเขา เรามีมากกว่าใครเขา แต่ก็จงอย่ าอวดเด่นกับคนอื่น อย่ าชิงดีชิงเด่นกับใครต่อใคร

7. อย่ าอวดคว ามลับ คนเราทุกคนล้วนมีนิสัยใจคอที่ต่างกัน หากคุณมีคว ามลับอย่ าเที่ยวไปบอกใครใคร เพราะมันไม่ได้ทำให้คุณดูดีขึ้นมาหรอก

8. อย่ าอวดรวย คนมั่งมีเงินทอง ก็ไม่จำเป็นต้องอวดให้คนอื่นรู้ว่าเรารวยมาก ถึงรวยแค่ไหนถ้าเราใช้เงินไม่เป็น ก็หมดตัวได้กันนะ ไม่วันใดก็วันหนึ่งแหละ

ขอบคุณ postsara