ข้อคิดคติเตือนใจ

เรื่องที่เราต้องพบเจอ หากเราอายุ 40-90 ปี

หากอายุ 40 เรียนสูง กับ เรียนต่ำ นั้นเหมือนกัน คนเรียนน้อยอาจจะหาเงินได้เยอะกว่า

หากอายุ 50 สวย กับ ขิ้เหร่ นั้นเหมือนกัน ไม่ว่าคุณจะสวยแค่ไหน อายุปูนนี้แล้ว มันย ากที่ จะปกปิดจุดด่ างดำ ฯ

หากอายุ 60 ตำแหน่งสูง กับ ต่ำ นั้นเหมือนกัน เมื่อเกษียณแล้ว แม้แต่ลูกจ้างก็มองไม่เห็นหัวเจ้านาย

หากอายุ 70 บ้านใหญ่ กับ เล็ก นั้นเหมือนกัน พอข้อเสื่ อม เดินลำบากเข้า คุณก็ต้องการที่แค่นิดเดียวเพื่อนั่งลง

หากอายุ 80 มีเงิน กับ ไม่มี ก็เหมือนกัน ถึงคุณอย ากจ่ายเงิน คุณก็ไม่รู้จะซื้ออะไรอยู่ดี

หากอายุ 90 หลับ กับ ตื่น ก็เหมือนกัน ตื่นแล้วคุณก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไร

ทำตัวเองสบาย ๆ ชีวิตคนเราไม่ได้ต่างอะไรกันมาก ในที่สุดเราก็จะเหมือนกัน จงแสวงหาความสุขกับชีวิตเถิด

เมื่อชีวิตเรา ถือเงินทองเป็นจุดมุ่งหมาย ชีวิตนั้นมีแต่ความย ากลำบาก

เมื่อชีวิตเรา ถือความรักเป็นจุดมุ่งหมาย ชีวิตนั้นมีแต่ความเจ็ บป วด

เมื่อชีวิตเรา ถือบุตรธิดาเป็นจุดมุ่งหมาย ชีวิตก็มีแต่ความเหนื่อยล้า

เมื่อชีวิตเรา ถือการแข่งขันเปรียบเทียบเป็นจุดมุ่งหมาย ชีวิตนั้นมีก็เพียง ความตกต่ำ

เมื่อชีวิตเรา ถือความเอื้อเฟื้อใจกว้างเป็นจุดมุ่งหมาย ชีวิตจะมีแต่ความโชคดี มีสุข

เมื่อชีวิตเรา ถือบุญคุณเป็นจุดมุ่งหมาย ชีวิตนั้นมีแต่ใจเมตตา

เมื่อชีวิตเรา ถือความพอเพียงเป็นจุดมุ่งหมายชีวิตนั้น มีแต่สุข

6 ประการ การเป็นคนดีที่สำเร็จด้วยปัญญา

1. การงาน : เรื่องใหญ่ให้จริงจัง เรื่องเล็กที่ไม่สำคัญอย่าใส่ใจ

2. การเป็นคน : เหนือเราให้นบน้อม ใต้เราอย่าดู ห มิ่ น นั้นคือ ธรรมเนียม

3. ความเที่ยงตรง : รักษาตัวดั่งเช่น ด อ กบัว หอมใสสะอาด ถือเป็นความเที่ยงธรรม

4. เกี่ยวเนื่องผลประโยชน์ : สามารถได้ 6 ส่วน แต่เอาเพียง 4 ส่วน ถือเป็นคุณธรรม

5. การบำเพ็ญ : รวมศูนย์จิตสมาธิ เคารพฟ้ารักผู้คน นับว่าเป็นเมตตาธรรม

6. การปฏิบัติต่อคน : นอก ใน เป็นหนึ่งเดียว สั ตย์ซื่อต่อผู้คน ถือเป็นความน่าเชื่อถือ

เมื่อไม่มีเงิน ขอให้ขยันทำงาน เงินก็มา เรียกว่า สวรรค์ประทานร างวั ลให้ความขยัน

เมื่อมีเงิน เอาเงินออกไป คนก็มาเลย เช่นนี้เรียกว่าเงินไป คนมา

เมื่อมีคนแล้ว เอาความรักออกไป ธุรกิจก็มาเลย เช่นนี้เรียกว่ารวยรักมากผู้คน

ถ้าธุรกิจสำเร็จ เอาปัญญาออกไป ความ ปิติ ความเจริญก็มา เช่นนี้เรียกว่า คุณธรรมอยู่ฟ้า

หากไม่ยอมให้หรือเสี ยสละ ก็ไม่มี โลกนั้นกลม คุณปฏิบัติกับคนอื่นยังไง คนอื่นก็ปฏิบัติกับคุณอย่างนั้น

หลายๆ สิ่งนั้นเป็นปรัชญาการดำรงชีวิต เพื่อให้อยู่ดีมีสุข จงนำไปปรับใช้ดู เอาเท่าที่ทำได้ และขอให้ได้แ บ่ ง ปั น ให้คนรอบข้างได้รับรู้ จะยิ่งมากยิ่งดี

ขอขอบคุณ khaonaroo