ข้อคิดคติเตือนใจ

ก ร ร ม ของคนที่ทำให้ บุพการีผู้มีพระคุณ ต้องเสีຍน้ำตา

พ่อแม่เลี้ยงเรามากว่าจะเติบใหญ่ เสี ยพลัง ต้องเสี ยเหงื่อ คอยรักและทะนุถนอมเรา คอยหาย าให้ทานเวลาเจ็ บป่ วย คอยเสี ยสละหลายๆ สิ่ง เพื่อให้เราได้มีชีวิตที่ดี ให้เรามีความสุข ฉะนั้นพวกท่านทั้งสองจึงเป็นเสมือนพระในบ้าน ยกท่านไว้ให้สูงส่ง เพราะคงไม่มีใครรักเราได้มากเท่าท่านแล้ว

และเมื่อเราโตขึ้น ก้าวสู่ช่วงเป็นผู้ใหญ่จริงๆ คงมีหลายครั้งที่เราเถี ยงท่าน เพราะเรามีความคิดที่ต่างไป หลายครั้งหลายคราที่เราพูดไม่ดีกับท่าน กระแ ท ก น้ำเสี ยง หรือพูดออกมาด้วยถ้อยคำห ย า บ คาย ถึงจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ย่อมเสี ยใจ

แต่คงมีไม่น้อยที่เราจะทำให้ท่านเสี ยน้ำตา เพราะเรา เพราะคำพูดของเรา นั้นก็เพราะท่านรักเรามากนะ มากจนเกิดความน้อยใจ เสี ยใจ เมื่อบุตรที่รักของตัวเองนั้น ทำตัวไม่ดีถ้าคุณสำนึกได้ก็จงทำดีต่อท่านให้มาก กรร มที่สร้างไว้จะได้ลดน้อยลง

วิบ า ก ก ร ร ม ของคนที่ทำให้บุพการีต้องเสี ยใจ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่เจริญ มีปัญหาอยู่ร่ำไป มองไม่เห็นทางออก ไม่มีใครภัคดีด้วย ไม่มีคนคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือ การเงินก็จะติดขัด ไม่ประสบผลสำเร็จหรือย ากที่จะสำเร็จในเรื่องที่อย ากจะสำเร็จ มีแต่อุปสรรค

ก็ถ้าคุณรู้ตัวว่าเคยทำให้ท่านเสี ยใจ ก็จงปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ สิ่งที่ควรทำอย่างแรกคือไปขอขมาท่านนะ ไม่มีพ่อแม่ที่ไหนไม่รักลูก และพร้อมจะให้อภัยลูกทุกคนเสมอ ฉะนั้นไม่ต้องกลั วสิ่งใด และต่อจากนี้จงมอบความห่วงใย ความรักให้ท่าน ใส่ใจท่านบ้างแล้วชีวิตคุณก็จะพบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้า ไม่ต้องไปทำบุญที่ไหนไกลหรอกเริ่มจากทำบุญกับพระในบ้าน คือพ่อแม่ของเรา พรที่ประเสริฐที่สุดในโลกนั้นคือพรที่มาจากพ่อและแม่ของเราเอง

ขอขอบคุณ bangpunsara