ข้อคิดคติเตือนใจ

10 สิ่งที่ควรทิ้งไป แล้วชีวิตจะพบความสุข ความสดใส

บางทีคนเราก็มีเรื่องไม่สำคัญในชีวิตมากไป ทั้งที่ไม่จำเป็น แล้วยังบั่ น ท อนการใช้ชีวิต แต่เราก็เลือกที่จะเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้เพื่ออะไรกัน

สุดท้ายชีวิตก็มีเพียงเรื่องที่เป็น ข ย ะ ที่ทำให้เราเดินหน้าไปต่อไม่ได้ 10 อย่ างนี้ ถ้าไม่จำเป็นต่อชีวิต ตัดออกจากชีวิตไปซะ แล้วเดินหน้าต่อ

1. อัตตา

คือตัวตน มนุษย์ทุกคน มีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาอยู่ในตัวทั้งนั้น น้อยบ้าง มากบ้าง ขึ้นอยู่กับสิ่งที่สั่งสมมาในชีวิต จงทำอะไร ๆ ด้วยความรู้ตัวอย่ างแจ่มแจ้ง แล้วเราก็จะไม่เป็นทุ กข์

2. ความยึดมั่น ถือมั่น

เมื่อตั ด อัตตาทิ้งไปแล้ว ก็ต้องตัดความยึดมั่น ถือมั่นด้วย ยึดมั่นในที่นี้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่ตนเอง แต่เป็นการเอาตัวเองไปยึดติดกับคน หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่ างถาวร แม้แต่ร่างกายก็แค่ยืมมา เมื่อหมดอายุขัยก็ต้องคืนร่างกายนี้ไป ฉะนั้นยึดถือไว้ก็มีแต่หนักเปล่าๆ

3. การมองไม่เห็นคุณค่า ในตนเอง

เราทุกคนมีคุณค่าในตัวเองเสมอ หากเราเองยังไม่สามารถนับถือและเคารพตัวเองได้ แล้วใครที่ไหนจะมานับถือในคุณค่าเรา การเห็นคุณค่าในตัวเองก็จะทำให้เรามั่นใจมากขึ้น เข้มแข็งพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่ างมั่นใจ

4. คนที่ไม่สำคัญ

นึกดูให้ดีนะ บางทีเราก็มีคนไม่สำคัญในชีวิตมากไป ไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่าที่ตั ดไม่ข าด หรือเพื่อนไม่ดีที่เลิกคบไม่ได้ คนเหล่านี้จะคอยบั่ น ท อ นกำลังใจในการใช้ชีวิตเรา

ฉุ ด พ ร า ก ตัวเราให้เดินหน้าต่อไปไม่ได้ซักที ทางที่ดีคือตัด ๆ ออกไปบ้าง คบไปก็ มีแต่จะพาเราไปพบเจอแต่เรื่องไม่ดี

5. ปัญหาที่แก้ไม่ได้

บางคนไม่รู้ว่าบางปัญหาก็ไม่ได้มีไว้แค่ แต่มีไว้ให้เรายอมรับและอยู่กับมันให้ได้แค่นั้น ฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอปัญหาที่แก้ไม่ได้ อย่ าเพิ่งตั้งหน้าตั้งตา แก้ให้สำเร็จในคราวเดียว

การทำแบบนั้นมีแต่จะทำให้หมดพลังและเครี ย ด โดยใช่เหตุ หากรู้แล้วว่าปัญหานั้นแก้ไม่ได้ สิ่งที่เราต้องทำก็คือเลิกคิด แต่ให้หาทางที่จะอยู่กับปัญหานั้นอย่ างสงบสุขดีกว่า

6. อดีตที่ไม่น่าจดจำ

อดีตก็คืออดีต โดยเฉพาะอดีตที่ผิ ดพล าด ไม่น่าจดจำ จะย้อนไปแก้ไขอะไรก็ไม่ได้แล้ว เปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้ ทำได้แค่เพียงเก็บอดีตเหล่านั้นไว้เป็นบทเรียน คอยสอนตัวเองไม่ให้ผิ ดพล าดซ้ำ ๆ อีก แต่อย่ าเก็บมาคิดจนทำให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ เพราะสุดท้ายแล้ว มันก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้อยู่ดี

7. ความคิดแง่ลบ

คนเรามีความคิดไม่ดี หรือความคิดลบ มากกว่าความคิดในแง่บวก และความคิดแง่ลบก็จะทำให้เกิดจินตนาการร้ า ย ๆ ที่ทำให้เรามองโลกในแง่ร้ า ย

พอมองโลกแง่ร้ า ยมากๆ เข้า กลายเป็นอุปสรรคกับการใช้ชีวิต ทำให้ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นทำอะไรเลย ที่สำคัญก็คือเราจะไม่สามารถมีความสุขกับอะไรได้แม้แต่อย่างเดียว เพราะความคิดของเราจะอยู่แต่กับเรื่องร้ า ย ๆ ไงล่ะ

8. นิสัยแย่ ๆ

เราทุกคนมีนิสัยด้านลบในตัว ทั้งความขิ้เกียจ เห็นแก่ตัว ฯลฯ บางคนรู้ทั้งรู้แต่ก็ปล่อยให้เจ้านิสัยแย่ ๆ เก าะกินจนกลับตัวก็ไม่ได้

นิสัยเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้เราไปไม่ถึงจุดหมาย และยังบั่ น ท อ น ความก้าวหน้าในชีวิต เราต้องรู้จักตัวเอง รู้ว่านิสัยเราเป็นอย่างไร อะไรที่รู้ว่าแย่ ก็ต้องทิ้งไป เพราะเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต

9. ความกลั วที่จะผิ ดพล าด

ความกลั วเป็นสิ่งที่เลี่ ยงไม่ได้ คนทุกคนมีความกลั วด้วยกันทุกคน แต่ต้องไม่ใช่ความกลั วที่จะผิ ดพล าดจนไม่กล้าเริ่มอะไรเลย เพราะความผิ ดพล าดเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ หากเรากลัวที่จะผิ ดพล าด ก็หมายความว่าเราไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้เลย ทางที่ดีอย่ ากลัวที่จะทำผิ ด แต่จงกลั วที่จะไม่ได้ทำดีกว่า

10. ความคิดของคนอื่น

บางทีความคิดของคนอื่นทำให้เรารู้สึกแ ย่ โดยไม่จำเป็น ทั้งที่จริงแล้ว ความสุขของเราต่างหากที่จะควรจะมาเป็นสิ่งแรก อย่ าเอาความคิดของใครมาทำให้เราเป็นทุ กข์ เขาจะคิดอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขา เราควบคุมความคิดเขาไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะทำในสิ่งที่เรามีความสุขได้

ขอขอบคุณ today.line.me