ข้อคิดคติเตือนใจ

(ข้อคิดสอนใจ) เทียน 4 เล่ม ที่กำลังจะดับลง

มีเทียนอยู่ 4 เล่ม และกำลังจะดับลง

บรรย ากาศในห้องนั้น เงียบจนได้ยินเสี ยงเทียนทั้ง 4 คุยกัน

เทียนเล่มที่ 1 ได้เอ่ยว่า

โลกเราเอาแต่แก่งแ ย่ ง ชิงดี ชิงเด่น กันไปมา

ผู้คนคิดแต่จะเบียดเบียนกัน ไม่มีใครคิดจะปกป้องฉันเลย

ในฐานะที่ฉันเป็นเทียนแห่งสันติภาพ ก็คงต้องจากไปแล้ว

และแล้วเทียนเล่มที่ 1 ได้ ดับลง

เทียนเล่มที่ 2 ก็ได้เอ่ยว่า

ฉันคือเทียนแห่งความเชื่อ คงหมดประโยชน์ที่จะส่องสว่างต่อไปแล้วสินะ

คนไม่มีความเชื่อใจกันแม้แต่น้อย จากนั้นสายลมได้พัดเทียน เล่มที่ 2 ดับลงไป

เทียนเล่มที่ 3 ได้เอ่ยว่า

และฉันคือเทียนแห่งความรัก ในทุกๆ วันนี้ ผู้คนกลับเอารักออกไปจากใจ

ไม่มีความรักอันบริสุทธิ์ให้แก่กัน มีเพียงความเห็นแก่ตัว

ไม่มีใครเข้าใจความสำคัญของฉัน ฉันก็คงไม่มีกำลังพอที่จะส่องสว่างต่อไป และแล้วเทียนเล่มที่ 3 ก็ดับลง

แต่ยังไม่ทันที่เทียนเล่มที่ 4 จะได้เอ่ยเลย ก็มีเด็ กน้อยเปิดประตูเข้ามาในห้อง

ได้เห็นเทียนทั้ง 3 เล่มดับลง เด็ กน้อยก็ร้องให้

เทียนเล่มที่ 4 ก็ได้เอ่ยขึ้นว่า

“อย่าได้เสี ยใจไปเลย เพราะฉันเป็นเทียนแห่งความหวัง

และฉันยังส่องสว่างอยู่ หยิบฉันขึ้นมา แล้วจุดที่เทียนทั้ง 3 เล่มสิ”

เมื่อเด็ กน้อยนำเทียนแห่งความหวัง จุดไปที่เทียนทั้ง 3เล่มนั้น

เทียนแห่งสันติภาพ เทียนแห่งความเชื่อ และเทียนแห่งความรัก ก็ได้สว่างขึ้นอีกครั้ง

นั่นเป็นเพราะความหวัง ที่ทำให้ชีวิตยังมีความหมาย

เพราะความหวังทำให้คนที่ป่ วยไม่สบาย ยังสู้เพื่อมีชีวิตต่อไปได้

เพราะความหวัง ทำให้คนที่กำลังเผชิญกับปัญหา มีกำลังใจยืนหยัด มั่นคงอยู่ได้

ฉะนั้น เมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครสักคนเล่าความหวังให้ฟัง

ขอให้รู้ว่านั่น อาจจะเป็นเสมือนเทียนเล่มสุดท้าย

และมันอาจเป็นความหวังที่มากไป กว่าเพื่อตัวของเค้าเอง

หน้าที่เรา ไม่ว่าเราจะช่วยได้หรือไม่นั้น อย่าไปดับความหวัง

หรือความฝันคนอื่นเขา จงช่วยกันรักษาความหวังของทุกๆไว้

เพราะนั่น มันอาจเป็นความหวังสุดท้ายของเขาก็เป็นได้

จงเป็นความหวังและกำลังใจให้แก่คนที่เรารักและบุคคลรอบข้าง

จงอย่าได้ทำล ายความหวังของใครต่อใคร เพราะมันอาจเป็นสิ่งเดียวที่เขามีอยู่

ขอขอบคุณ khaonaroo