ข้อคิดคติเตือนใจ

12 วิธี ฝึกตัวเองให้คิดบวก เรื่องดีๆ จะเข้ามาทุกวัน

ความคิดเรา สามารถกำหนดชีวิตของคนได้ แต่ต้องรู้จักมองโลกในแง่ดี หลายคนเข้าใจผิ ดว่าคนคิดบวกคือพวกโลกสวย ความจริงนั้น คนคิดบวกคือคนที่ยังมองทุกอย่ างในแบบที่มันเป็น เพียงแต่เลือกโฟกัสเฉพาะด้านที่ดี ทำให้มีวิธีคิดและการดำเนินชีวิตที่ต่างจากคนอื่นๆ

1. ปฏิเสธให้เป็น

คนคิดบวกจะรู้เสมอว่า ควรทำอะไรให้คนรู้สึกดี ทำในสิ่งที่ต้องทำให้ดีที่สุดเสมอ ไม่แบกรับความคาดหวังที่มันเกินตัวไป

2. ฝึกคิดบวกกับทุกๆ สิ่ง

ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะมองเห็นแต่ความทุ กข์จากปัญหาที่มี คนคิดบวกเขาจะมองแต่ข้อดีของทุกปัญหา มันจะสร้างกำลังใจให้ตัวเอง และเตรียมความพร้อมกับความสำเร็จที่จะมาถึงด้วย

3. เชื่อมั่นในตัวเองไว้เสมอ

ยิ่งตกอยู่ในภาวะที่สิ้นหวังมากแค่ไหน ยิ่งต้องเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเท่านั้น การมองโลกในแง่ร้ า ย มันไม่เคยสร้างอะไรให้ดีขึ้น แต่การคิดบวกจะช่วยให้มองเห็นทางออกต่าง ของปัญหา

4. ไม่สนใจ ใครที่คิดลบ

คุณใช้เวลาอยู่กับคนแบบไหน โลกทั้งใบของคุณก็จะเต็มไปด้วยคนอย่างนั้น รีบถอยออกมาจากคนที่จะทำให้โลกของคุณ ห ด หู่ ก่อนที่มันจะช้าเกินไป

5. สร้างความสุขจากภายใน

หลายคนมองหาความสุขจากสิ่งรอบตัว และคนคิดบวกเขากลับสร้างความสุขจากภายในตัวเอง ไม่ว่าสิ่งรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใด ความสุขของผู้ที่คิดบวก จะไม่มีวันหายไปแน่นอน

6. หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ

การออกกำลังกายทำให้ร่างกาย ช่วยลดความเครี ย ด ทำให้เรามีความสุข และช่วยให้คุณไม่ต้องคิดลบกับรูปร่างของตัวเองด้วย

7. ไม่ฟุ่มเฟือย

การที่เรา บริหารเงินล้ มเหล วจะทำให้คุณต้องผิ ดหวังกับตัวเองอย่ างมาก เก็บเงินไปล ง ทุ น หรือสร้างความทรงจำดีๆ ให้ตัวเองดีกว่านะ

8. ยอมรับในความผิ ดพล าดเสมอ

วิธีเดียวที่จะเรียนรู้และเติบโตได้คือการยอมรับในสิ่งที่เราทำพล าดไป แม้มันจะทำให้รู้สึก แ ย่ แต่มันเป็นสิ่งที่บอกว่าเรากำลังเรียนรู้ การเลือกหนทางเดินที่ถูกต้อง

9. จริงจังกับความรับผิ ดชอบ

หากถึงเวลาเกิดปัญหา คนคิดบวกจะไม่โยนความผิ ดหรือจมอยู่กับความทุ กข์ที่เกิดขึ้นหรอก แต่จะโฟกัสในสิ่งที่ทำได้แล้วพย าย ามแก้ไขปัญหานั้น โดยไม่เสี ยเวลาปว ดหัวกับเรื่องที่ ควบคุมไม่ได้

10. เชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก

ไม่มีอะไร แ ย่ ไปกว่าการสิ้นหวัง คนคิดบวกจะไม่ “พย าย าม” คิดว่าตัวเองสามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่จะ “รู้” ว่ามีวิธีข้ามผ่านปัญหา ไปได้ด้วยความเชื่อที่แข็งแกร่งกว่าเดิมนั่นเอง

11. ให้เวลากับธรรมชาติบ้าง

หาเวลาเดินเหยี ย บหญ้าสีเขียวด้วยเท้าเปล่าในตอนเช้าบ้างนะ เมื่อคุณรู้สึกว่าเห็นสีเขียวของต้นไม้แล้วอย ากหายใจเข้าลึกๆ เมื่อไหร่ นั่นคือได้เวลาจัดธรรมชาติให้ตนเองแล้ว

12. ควบคุมความคิดของตนเอง

ฝึกควบคุมความคิดการมองโลกในแง่ลบให้อยู่ใน ก ร ง ที่มิดชิดที่สุดใน ส ม อ ง เพราะหากคุณควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้แล้ว แสดงว่าคุณจะควบคุมการกระทำและคำพูดไม่ได้เช่นกัน

วิธีง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้ ลองเปิดใจแล้วคุณจะรู้ว่า “รดน้ำให้กับความคิดที่สร้างประโยชน์ให้กับตนเองดีกว่า รดน้ำให้กับความคิดด้านลบ เพราะคุณภาพชีวิตมาจากคุณภาพความคิดของเราเอง”

ขอขอบคุณ krungthai