ข้อคิดคติเตือนใจ

5 พลังบวก จะพาแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

แน่นอนว่าหากเราเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ พวกเราทุกๆ คน ต้องแสวงหาสิ่งที่เรียกกันว่า ความสุข คงไม่มีใครที่ชอบความทุ กข์ หรือ ท ร ม า น ใจเป็นหรอก และสำหรับใครที่กำลังมองหาสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตตัวเองนั้น วันนี้เรามีวิธีง่ายๆ มาฝากกัน

เมื่อทำได้ทั้ง 5 ข้อนี้ จะเป็นพลังดึงดูดสิ่งดีๆ ให้เข้ามาสู่ชีวิตของเราอย่างน่าอัศจรรย์

1. พลังของความสุข

ทำตัวเองให้มีความสุขไว้เสมอ ยิ้มให้ตาเป็นประกาย เรื่องไม่ดีทั้งหลายทิ้งมันไป อย่าเอาความโ ก ร ธ ความเศร้า ความเครียด มาทำล า ย ความสุขในปัจจุบัน เลือกรับแต่เฉพาะเรื่องที่ดีๆ อยู่ห่างๆคนคิดลบ ให้ฝึกคิดบวกบ่อยๆ และมองโลกในแง่ดีเข้าไว้

2. พลังของความกระตือรือร้น

เดินเหินเคลื่อนไหวร่างกายให้รวดเร็ว ทำอะไรให้ว่องไว มีพลังชีวิตที่เต็มเปี่ยม มีความมั่นใจในตัวเอง พูดจาฉะฉานชัดถ้อยชัดคำ ขยันขันแข็ง ทำงานเสร็จอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพดีเลิศ ให้บริก ารกับผู้อื่นด้วยความฉับไวและด้วยความเต็มใจของเรา

3. พลังของความดี

ช่วยเหลือใครได้จงช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อใครได้จงเอื้อเฟื้อ แต่อย่าทำให้ตัวเองเดื อ ด ร้อน ทำงานในหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด ทำดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง พูดถึงผู้อื่นในทางที่ดีเสมอ แล้วผลแห่งความดีนั้นจะตามหลังมาเอง

4. พลังของความกตัญญูรู้คุณคน

โดยกล่าวคำว่า ขอบคุณบ่อยๆ ขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดที่เลี้ยงดูเรามา ขอบคุณ สามี ภรรย า บุตรธิดา ที่น่ารักของเรา ขอบคุณลูกน้องที่ช่วยเหลืองานเราเป็นอย่างดี ขอบคุณเจ้านายที่ให้โอกาสได้ทำงาน ขอบคุณธรรมชาติที่มอบสิ่งดีๆ ให้กับเราให้กับผู้คนบนโลกใบนี้

5. พลังของความรัก และความเมตตา

ให้ความรักและความเมตตาแก่ทุกคน ให้รอยยิ้มที่อบอุ่น ให้ความจริงใจ ให้คำพูดอันไพเราะ เมื่อมีใครทำให้เราเสี ยใจ ให้อภัยเขาไปด้วยจิตเมตตา เมื่อเขาทำผิ ด ก ฎแห่งกร ร ม ก็จะลงโท ษ เขาเอง จงอวยพรให้เขามีชีวิตที่สวยงาม

ขอขอบคุณ gangbeauty