ข้อคิดคติเตือนใจ

สิ่งที่ไม่ควรทำเวลาโกรธ เดี๋ยวจะมา เ สี ย ใ จ ทีหลัง

อารมณ์จากความ โ ก ร ธ เป็นสิ่งที่น่ากลั ว ในบางครั้งนั้น เราเองอาจควบคุมสติของตนเองไม่ได้ เราอาจจะเผลอพูดจาเผลอทำอะไรกับคนอื่น โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเลยก็ได้ นั้นเป็นเพราะเพียงอารมณ์ชั่ ววูบของเราเท่านั้น

1. อย่าขับรถ ในช่วงเวลาที่อารมณ์เราไม่มั่นคง เราจะใจร้อน และข าดสติทำให้เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ได้ง่ายมาก

2. อย่าโพสต์อะไรลงโซเ ชี ย ลเมื่อโก ร ธอยู่ การระบ า ย อารมณ์เพียงชั่ ววูบ โดยที่เราไม่ยั้งคิด อาจจะทำให้มีอะไรที่เราเอง ก็คาดไม่ถึงตามมาก็ได้

3. อย่าใช้ความ รุ น แ ร ง เพื่อยุติความโก ร ธ ความ รุ น แ ร ง ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาใดๆ แต่จะเพิ่มปัญหาขึ้นมาอีก

4. อย่าเพิ่งพูดอะไรเมื่อ โ ก ร ธ อยู่ เมื่อรู้ตัวให้รีบหยุดเพราะอาจจะเผลอพูดในสิ่งที่ ทำให้เราต้องกลับมาเสี ยใจในภายหลังเป็นได้

5. ไม่อยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้โก ร ธ ต่อไป ออกมาซะ ออกมาจากสถานการณ์นั้นให้เร็วที่สุด เพราะเราอาจจะถูกกระตุ้น จนควบคุมตนเอง ต่อความโ ก ร ธ ไม่ได้

6. อย่าทำพฤติ ก ร ร ม อะไรที่เป็น การประชดตนเอง เพราะมันจะกลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้ และเราเองจะเป็นคนที่เสี ยใจไปตลอด

7. อย่าเพิ่งเล่าอะไรให้ใครฟัง เพราะตอนนี้เรากำลังไม่มีสติอะไรมากพอนัก

8. อย่าตัดสินใจ อะไรเมื่อกำลังโ ก ร ธ เพราะอารมณ์ชั่ ววูบที่เกิดขึ้น มันอาจนำพาไปสู่การตัดสินใจ ที่ผิ ดพล าดก็ได้

9. อย่าปฎิเสธความ โ ก ร ธ เมื่อโ ก ร ธ ก็ยอมรับกับตัวเอง ไปเลยว่ากำลังโ ก ร ธ หากเราไม่ยอมรับว่า โ ก ร ธ เราจะดับอารมณ์ โ ก ร ธ นั้นลงไม่ได้ เพราะเราเชื่อว่า เราไม่ได้โ ก ร ธ

10. อย่า ป ะ ท ะ อารมณ์ด้วยอารมณ์ ในห้วงที่ความโก ร ธ กำลังกลืนกินเรา อารมณ์ที่อย ากจะเอาชนะ กันและกันจะสูงขึ้น ขอให้หยุดเถี ย ง กันก่อน ให้ใจเย็นลงก่อน จึงกลับมาปรับความเข้าใจกันก็ยังทัน

นับ 1 ถึง 5 ในใจ เรียกสติกลับมา หาทางยุติความโ ก ร ธ ลง ความโ ก ร ธ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ว่าใครก็ตาม แต่หลังจากมันเกิดขึ้นมาแล้ว ตัวเรามีวิธีรับมือกับมันอย่างไร

ที่มา สบายตา