ข้อคิดคติเตือนใจ

การเป็นผู้หญิงใจเย็น ก็คิดแค่ 5 ข้อเอง

1. เมื่อไร ที่ใครบางคนทำให้เธอเ จ็ บ ป ว ดใจ

จงปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็น ทบทวนดีๆ ว่า ชีวิตนี้ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพัน คนที่รวยล้นฟ้า คนที่มีชื่อเสี ยง วันนี้เหลือไว้แต่ชื่อ

สุดท้ายเธอก็แค่ คนที่เคยมาเยือนโลกใบนี้ ถึงแม้เธอ แ ค้ น เธอก็ต้องไปจากโลกนี้ ต่อให้เธอ อ า ลั ย อ า ว รณ์ ยังไงก็ต้องจากโลกนี้ไปในสักวันเช่นกัน

2. เมื่อไร ที่เธอรู้สึกไม่พอใจ

จงไตร่ตรองดู ไม่มีใครครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอดไป เธออาจไม่ได้รวยล้นฟ้า แต่เธออาจมีความสุขอันเรียบง่ายที่เศรษฐีโหยหาก็ได้ และเธอยังแข็งแร ง มากกว่าคนที่นอนป่ ว ย อยู่ตามโร ง พ ย าบ า ล หลายคน

คิดดูว่า เธอโชคดีกว่าคนอื่นอีกมากขนาดไหน เธอจงจำไว้ “มองล่างเธอเหลือ มองเหนือเธอข าด”

3. เมื่อไร ที่เธอกลัดกลุ้ม

สุดลมหายใจลึกๆ ทบทวนดูว่าชีวิตนี้มันมีแต่ลดกับลด ปฏิทินที่ ฉี ก ไปในวันนี้ กำลังบอกเธอว่าเวลาเธอลดไปอีกวันหนึ่งแล้วนะ ที่เราได้พบหน้ากันในวันนี้ หมดโอกาสได้เจอกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้ว แล้วเธอจะกลัดกลุ้มในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปเพื่ออะไร ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิ ด มีแต่ถูกใจหรือไม่ก็เท่านั้น

คนที่เธอถูกใจ แม้นเขาทำผิ ดเธอก็ไม่รู้สึกโก ร ธ  คนที่เธอไม่ถูกใจ ต่อให้เขาทำถูกเธอก็ยังมองว่าผิ ด อยู่ดี ดังนั้น อย่ าไป อ า ฆ า ต พ ย า บาทใครเลย

4. เมื่อไร ที่เธอ โ ม โ ห

จงนั่งนิ่งๆ แล้วทบทวนดูว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนั้น มีอยู่เท่าไหร่ มีอยู่อีกสักกี่วัน เราจะเสี ยเวลาไปเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องทำไมกัน

5. เมื่อไร ที่เธอถูก เ อ า รั ด เ อ า เ ป รี ย บ

จงปล่อยวางดูบ้าง พูดมากจะเสี ยมิตร คิดเล็กคิดน้อยจะเสี ยกำลังใจ จงจำไว้ “เงยหน้าไม่อายฟ้า ก้มหน้าไม่อายดิน” แค่นี้ก็เพียงพอให้เธอสุขใจ วันนี้ยังมีเสื้อผ้าให้สวมใส่ ยังไปเที่ยวได้ ยังมีคนอยู่รอบกาย ยังอ่ านหนังสือได้

ความสุขนั้นอาจหาไม่ง่าย แต่ความเรียบง่ายนั้นทำให้ชีวิตเราเป็นสุข เธอเอ๋ย จงสุขให้เป็น

ขอขอบคุณ นุสนธิ์บุคส์