ข้อคิดคติเตือนใจ

7 พื้นฐานชีวิต เมื่อใครมี ชีวิตจะเป็นสุข

คนที่เขาเข้าใจชีวิต เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นความสุข ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ อยู่ที่ไหนเราก็สุขใจได้เสมอ เพียงเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้

1. การมีชีวิตที่ดี

สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุด นั่นคือ สุขภาพร่างกายของเราเอง

2. ควรเข้าใจคนรอบข้าง และสภาพแวดล้อม

จงเลือกอยู่กับสิ่งที่ดีๆ และเป็นประโยชน์กับตัวเรามากที่สุด

3. โอกาส เป็นสิ่งสำคัญ ที่เราควรคว้าเอาไว้

คนเรา เมื่อมีโอกาสที่ดีเข้ามา เราก็ควรทำมันให้ดีที่สุด ทำให้เต็มที่

4. อย่ าแข่งกับผู้อื่นแต่จงแข่งกับตัวเราเอง

ความคิดความสามารถของเราในแต่ละคนมันต่างกัน จงใช้ความสามารถของตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก มีความสุข สนุกกับสิ่งที่ทำ อย่ าเอาชีวิตของเราไม่เป รียบเที ยบกับผู้ใด

5. การใช้ชีวิต การเดินทางของชีวิตของแต่ละคนนั้นมันไม่เหมือนกัน

เราจงใช้ชีวิตด้วยความระ มั ด ร ะ วั ง อยู่บนความไม่ประม าทเสมอ บางทีอาจะมีปัญหาต่างๆ เข้ามา เราจงรับมือจงก้าวผ่านปัญหาเหล่านั้นไปให้ได้

6. ความอดทน เป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิต

ยังมีคนเก่งและคนฉลาดตั้งมากมาย ที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะว่า ข าดความอดทนเพียงแค่คำเดียว

7. เมื่อต้องการความสำเร็จ

จงอย่ ากลัวกับปัญหาและสิ่งต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา เราจงเตรียมรับมือและก้าวผ่านมันไปให้ได้ อย่ าท้อ อย่ าถอย และอย่ าหมดกำลังใจ

ขอขอบคุณ postsara