ข้อคิดคติเตือนใจ

5 คำ เมื่อพูดชีวิตยิ่งจม เก็บไว้สอนลูกหลาน

1. เหนื่อย เมื่อพูดคำนี้ออกมา ร่างกายก็จะตอบ ส น อ ง ด้วยการอ่อนแอ

2. ย าก เมื่อพูดคำว่าย าก จะเป็นการ บ ล็ อ ค ความสามารถของเรา

3. ท้อ เพียงคำนี้ ผุ ด ขึ้น พลังทั้งร่างกายและจิตใจจะถดถอยไป

4. ทำไม่ได้ จะเป็นการขับไ ล่ ตัวเองจากสิ่งที่ทำ

5. ขิ้เกียจ ไม่ควรแม้แต่จะพูดเล่น เพราะจะสร้าง ความไม่รับผิ ดชอบให้ตนเอง

5 คำพูด พูดบ่อยๆ รับรองชีวิตดี

1.ฉันโชคดี

จงพูดบ่อยๆ ยิ่งพูดยิ่งโชคดี เพราะการพูดว่า ฉันโชคดีที่ ในเรื่องนั้นเรื่องนี้ มันจะยิ่งทำให้ความ โชคดี วิ่งเข้ามาหาคุณบ่อยขึ้น เหมือนกับก ฎของแร งดึงดูด

จิตใต้สำนึกของคุณจะพย าย ามมองหาแต่เรื่องที่ทำให้เกิด สิ่งที่โชคดีอยู่เสมอ โดยที่คุณไม่รู้ตัว พอรู้เช่นนี้แล้ว ก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนที่โชคดี ก็โชคดีอยู่เรื่อยๆ ส่วนคนที่บอกว่าตัวเอง โชคไม่ดี ก็มักจะวิ่งวนอยู่กับความอั บ โชคอย่างนั้นตลอด

2.คำว่า ขอ โ ท ษ

เป็นคำที่คุณควรพกติดตัวไว้เสมอข้างๆ กับคำว่า ขอบคุณ และเอามันออกมาใช้อยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายผิ ด หรือถูก การกล่าวคำว่า ขอโท ษก่อนไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอ าย หรือเสี ยศักดิ์ศรีแม้แต่น้อย

ถ้าหากต่างฝ่ายต่างถือทิฐิ ไม่มีใครเริ่มกล่าวคำว่า ขอโท ษ โลกนี้ก็คงจะมีแต่ปัญหาตามมา ทำล า ย ความรู้สึกดีๆ ที่มีให้กัน และมิตรภาพต่างๆ หากมันเสี ย ไปแล้ว ก็ย ากที่จะกลับมาให้เป็นเหมือนเดิม การ ขอโท ษ ก่อนไม่ใช่คุณที่ แพ้ คุณคือคนที่ ชนะ ต่างหากล่ะ

3.คำว่า ขอบคุณ

เป็นคำสั้นๆ ที่จะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆ ให้เข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างไม่รู้จบ แค่คุณซาบซึ้งในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น

แล้วกล่าวขอบคุณสิ่งนั้นอยู่เสมอ ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ การขอบคุณให้กับเรื่องดีๆ จะยิ่งทำให้คุณรู้ถึงคุณค่าของสิ่งนั้นอย่างลึกซึ้ง

4.ฉันไม่เป็นไร

คนเราทุกคนเคยทำพล าดกันทั้งนั้น ไม่ใช่คุณเพียงคนเดียวนะ แต่เมื่อความผิดพล าดมันเกิดขึ้นแล้ว คุณก็ต้องกล้าที่จะให้โอกาสตนตนเองพูดว่า ฉันไม่เป็นไร

เพราะหากคุณยังคงยึดติดกับข้อผิ ดพล าดที่มันเกิดขึ้นนั้น และจมอยู่ในความผิ ดพล าดแบบนั้นเรื่อยๆ มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยนะ มาปล่อยวางดีกว่า แล้วเอาเวลาไปแก้ไขปัญหานั้น จะดีกว่ามั้ย

5.ฉันทำได้

คำนี้คุณควรพูดกับตัวเอง มันจะเป็นเหมือนกุญแจที่ช่วยไขพาคุณไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ได้ การที่เราพูดว่า ฉันทำได้ จะช่วยสร้างแร งผลักดันให้คุณเชื่อมั่นว่า

คุณจะทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จ ไม่ว่ามันจะย ากเพียงใดก็ตาม เพราะหากคุณเริ่มต้นทำสิ่งใดด้วยความคิดที่ว่า ฉันทำไม่ได้  มันจะดีกว่ามั้ยล่ะ ถ้าคุณเริ่มต้นทุกสิ่งด้วยคำว่า ฉันต้องทำได้

ขอขอบคุณ heartmakes