ความเชื่อ-ดวง

ร่มที่ชอบ สื่อถึงนิสัยของคุณได้

สีเหลือง

เป็นคนที่ อารมณ์อ่อนไหว มีความกังวลตลอดเวลา, มักเก็บตัวไม่ค่อย สุ่ ง สิ ง กับใคร ชอบอยู่บ้าน เป็นคนช่างสังเกต มีไหวพริบ เมื่ออยู่ในที่ที่มีผู้คนมากมาย คุณจะเงียบไม่พูด ง่ายๆเลย เรียกว่า ว่าอารมณ์ศิลปินนั่นเอง

สีแดง

เป็นคนที่เข้มแข็ง สดใส มีชีวิตชีวา ใจกว้าง พูดและทำอะไรรวดเร็วเสมอ ชอบที่จะไปงานปาร์ตี้หรือร่วมกิจกร ร ม ต่างๆ ไม่ว่างานนั้นจะเหนื่อยเพียงใด ก็จะทุ่มสุดตัว และในอีกมุมหนึ่งคุณเป็นมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มักใจร้อน ส่วนเรื่องความรัก คุณนั้นเป็นคนที่เปิดเผ ย จริงใจกับคนรักเสมอ

สีฟ้า

เป็นคนชอบความสงบ มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย กล้าเผชิญหน้ากับปัญหา แล้วสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี คนให้ความเคารพนับถือ มีความคิดที่เป็นของตัวเองเสมอ

และเมื่อไรที่ความคิดของคุณไม่ตรงกับใครเขา คุณก็จะไม่แสดงอาก ารใดๆ ทั้งนั้น จะเก็บไว้ในใจอย่างเดียว คุณมีความทะเยอทะย าน จริงจังกับชีวิต และคุณเป็นคนรักเดียวใจเดียว โรแมนติก และ โ ก ร ธ ง่ายหายเร็ว

สีเขียว

เป็นคนที่ สงบและเยือกเย็น เป็นคนใจดี ใจเย็นและใจกว้าง คุณเป็นคนไม่ค่อยกังวลกับอะไรสักเท่าไหร่ คุณชอบที่จะอยู่อย่ างสงบสุข

เป็นคนสบายๆ ง่ายๆ แต่คุณเองนั้น ไม่ช อ บ อยู่คนเดียว ไม่ช อ บ ทะเล า ะ กับใคร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้าง ส่วนเรื่องความรักคุณ เป็นคนไม่ค่อยโรแมนติกนัก แต่เมื่อรักแล้วก็จะรักเลย ไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ

ขอขอบคุณ yakrookaset