ข้อคิดคติเตือนใจ

6 ข้อดี การเป็นคนที่นิ่งเฉย ไม่ยุ่งเรื่องของใคร

ก่อนพูด ก่อนตัดสินใจ อะไรลงไป จงคิดให้ดี เพราะไม่ใช่ทุกคนรักหรือชื่นชมในตัวเรา หากเราเผลอทำตัวที่ไม่ควรลงไป คนรอเหยี ย บ ก็อาจจะเยอะกว่าที่คิดไว้ก็ได้ โลกมันไม่ได้ เ ล ว ร้ า ย นะ แต่มันก็ไม่สวยงามมากขนาดนั้น

จงทำตัวเองให้เหมือนอากาศ ถึงไม่มีใครพูดถึงแต่ทุกคนก็ใช้หายใจ อย่าทำตัวให้เหมือนพ ายุ ที่ทุกคนพูดถึงแต่ไม่มีใครอ ย า กเจอ ทำให้ตัวเองมีค่าแบบอากาศ นิ่งเฉยสัมผัสไม่ได้ แต่ว่า..ทุกคนก็ข าดไม่ได้

6 ข้อดี ของการเป็นคนนิ่งๆ

1. ครองสติได้ดี

การที่เป็นคนนิ่งๆ เขาจะหยุดคิดให้รอบคอบ ในทุกสิ่งก่อนที่จะทำอะไรเสมอ การควบคุมตนเองได้แม้ใน ย า มโ ก ร ธ ถือว่าเป็นข้อดีมาก เมื่อใจร้อนขาดสติ อาจเผลอทำอะไร ที่ไม่ควรลงไปก็ได้

กลายเป็นการเข้าใจผิ ดกัน เกิด ศั ต รู โดยไม่จำเป็น

2.ผู้อื่นเกรงใจ ไม่กล้ายุ่งด้วย

เนื่องจาก การที่เป็นคนนิ่งๆ จึง ย า กจะคาดเดา ดูเป็นคนที่สุขุม เยือกเย็น ดูเป็นผู้ใหญ่ คนส่วนใหญ่เลยขอไม่ยุ่งจะดีกว่า

3. ชีวิตไม่ต้องเสี่ ยงกับ ด ร า ม่ า

การเป็นคนที่พูดมากเผ ย ความในใจมากๆ คนอื่นก็จะรับรู้เรื่องของเราเยอะไปด้วย มีอะไรก็โพสต์ลงในโซเชียล หรือ พูดให้คนอื่นฟัง โดยเฉพาะด้านแ ย่ ๆ มันเป็นการระบ า ย อารมณ์ได้ดีก็ใช่

แต่มันก็จะนำพาความรู้สึกที่ไม่ ดี ที่มีคนเข้ามาอ่ านเจอด้วย และเสี่ ย ง ต่อการที่จะมีเรื่องราว อาจจะก่อให้เกิดข้อ พิ พ า ท การเป็นคนเรียบๆ ไม่แสดงออกอะไรมากก็จะเลี่ ย ง ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง นับว่าเป็นข้อดี ที่สำคัญมากอีกข้อเลย

4. คนอื่นก็คาดเดาได้ย า ก

ทำให้คนมองเราไปอีกแบบ ก่อนที่เขาจะทำอะไร ก็จะคิดเยอะและมีความเกรงใจเราอยู่ ฉะนั้น นิ่งๆ ไว้ก่อน ทำให้รักษาระยะห่าง และมีความเกรงใจซึ่งกันและกันด้วย

5. เก็บความรู้สึกเก่ง

คนนิ่งๆ เขาจะ จัดการอารมณ์ของตนเองได้ดี และมีหนทางดีๆ เตรียมไว้เ อ า คืนที่ดีกว่าการ ด่ า หรือ การใช้ความรุ นแ ร ง ก็ได้ ใครเป็น ศั ต รู ก็รับมือได้ด้วยลำบากแน่นอน เพราะคนนิ่งๆ นี่อ่านความรู้สึก ย า ก น่ากลั วกว่าคนที่ชอบเหวี่ ยงชอบวีนเยอะเลย

6. ไม่ต้องวุ่นวายกับใคร ให้ตัวเองต้องเหนื่อย

คนอื่นเห็นก็รู้สึกว่าเป็นคนนิ่งๆ ไม่น่าสนใจอะไรเท่าไร จึงไม่ค่อยตกเป็นเป้าสำหรับการ นิ น ท า เพราะดูน่าเกรงขาม เช่นนี้เรียกว่า ค ม ใ น ฝั ก เสื อซ่อนเล็บ

หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่คุณจะไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครให้เหนื่อยใจจริงๆ นี่คือประโยชน์ของการเป็นคนนิ่งๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์ตึงเ ค รี ย ด การนิ่งไว้ก่อนมาดดูเป็นผู้ดีและพร้อมรับกับสถานการณ์

ได้เหมาะสมกว่ากันเยอะ เรียกได้ว่า นิ่งสงบ สยบทุกความเคลื่อนไหวจริง ๆ

ขอขอบคุณ bangpunsara