ข้อคิดคติเตือนใจ

ฝึก 9 เป็นประจำ แล้วจะเข้าใจชีวิตได้มากขึ้น

1. ฝึกเข้าใจเรื่องของการนิ น ท า คนเราก็ต้องรู้ตัวว่าเราต้องถูกนินท าอยู่แล้ว และถ้าถูกนินท า แปลว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลก คนที่ชอบ เต้นแร้ งเต้นกา กับคำนินท าของคนอื่นนั้น เขาคือคนไม่รู้เท่าทันโลก

2. ฝึกให้เข้าใจธรรมชาติ เมื่อมีความสุขก็ให้รู้ว่า เดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไป อะไรๆ ก็ผ่านไป เมื่อมีความทุ กข์ ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุ กข์ก็ผ่านไป เมื่อมีสถานการณ์แ ย่ๆ ก็ให้รู้ทันว่าเรื่องราวเหล่านี้ เดี๋ยวก็ผ่านไปเช่นกัน

3. ฝึกให้ตนเองพ้นจากการเป็นท า ส ของเงิน เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตนมี ใช้อะไรอยู่ก็ให้พอใจ การที่คนเราจะเลิกเป็นท าสของเงินได้ ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอ เมื่อรู้จักพอแล้วก็ไม่ต้องหาเงินมาก เมื่อไม่ต้องหาเงินมากแล้ว ชีวิตก็มีโอกาสทำอย่างอื่น ที่มากกว่าการหาเงินไงล่ะ

4. ฝึกมองตัวเองให้เล็ก จงเป็นคนธรรมดาๆทั่วไป อย่าเป็นคนสำคัญ หากเวลามีอะไรเกิดขึ้น อย่าไปให้ความสำคัญกับตัวเองมากเกินไป

5. ฝึกตัวเองให้เป็นผู้เสี ยสละ และยอมเสี ยเปรียบบ้าง การที่คนๆ นึง ยอมเสี ยเป รียบผู้อื่นบ้าง เป็นเรื่องที่จำเป็นใครก็ตามที่บ้ า ความถูกต้อง ไม่ยอมเสี ยอะไรเลย ไม่นานเขาก็จะเป็นบ้ า กลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่างแต่ไม่มีความสุข เลย เพราะต้อง ป ะ ท ะ กับคนรอบข้างไปหมด เพื่อความถูกต้องที่เขายึดมั่นถือมั่นนั่นเอง

6. ฝึกเป็นคนนิ่งๆ พูดในสิ่งที่ดี หากอะไรไม่ดี ก็อย่าไปพูดมาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรืออย่างไรก็ตาม แต่หากมันไม่ดีเป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูดเลย เนื่องจากการพูดในทางเสี ยหายนั้น มีแต่ทำให้จิตใจตนเองตกต่ำลงนั่นเอง

7. ฝึกไม่สะสมอะไร การสะสมนั้น มันคือภาระ ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระ เว้นแต่ความดี นอกนั้นคือภาระทั้งหมดเลย ไม่มากก็น้อย

8. ฝึกเป็นตนให้เป็นคนสบายๆ อย่าไปยึดกับความสมบูรณ์แบบ เพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริง มีแต่คนโ ง่เท่านั้นที่มองว่าความสมบูรณ์แบบมีอยู่จริง

9. ฝึกตัวเอง ให้อยู่กับปัจจุบัน เมื่อเรากำลังรู้สึก ห ด หู่ ใจ นั่นคือเรากำลังอยู่กับอดีต เมื่อเรากำลังรู้สึกกังวลใจ นั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอนาคต เมื่อเรากำลังรู้สึกดีและมีความสุข แปลว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบันนั่นเอง พระพุทธเจ้า ทรงแนะว่าให้โฟกัสทีละงาน ทำทีละอย่าง แล้วทุ กข์จะเข้าไม่ถึงใจเรา