ข้อคิดคติเตือนใจ

6 วิธี สอนลูกรู้จักวิชาชีวิต ไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียว

การเลี้ยงลูกไม่ง่ายเลย สมัยนี้คู่รักแต่งงาน แล้วก็ตัดสินใจมีลูกเพียงคนเดียว เพราะอยๅกทุ่มเททุกอย่างให้ลูกเต็มที่ ด้วยปัญหๅเศรษฐกิจ และต้องการจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุด เลยพยๅยๅมทำทุกทางเพื่อให้ลุกได้เรียนในที่ดีๆ

แต่รู้มั้ยว่า นอกเหนือจากการเรียนที่สำคัญต่อลูกแล้ว การสอนให้เขารู้จักหน้าที่ มันก็สำคัญเช่นกัน ที่จะให้ลูกนั้นเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

มๅดูคำ แ น ะ นำ สำหรับใครที่ต้องการเลี้ยงลูก ให้ดีที่สุดกันดีกว่า กับ  6 เทคนิคเลี้ยงลูก

1 สอนลูกให้อยู่ได้ ด้วยตัวเขาเอง

ในเมื่อลูกไม่มีพี่น้อง ไว้คอยช่วยเหลือในอนาคต เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องฝึกให้เขารู้จักรับผิ ดชอบตัวเองได้เมื่อโตขึ้น ซึ่งทำได้โดยการให้เขาเรียนรู้จากความผิ ดพลๅด พ่อแม่ไม่ต้องลงไปช่วย หรือจะลงไปช่วยก็ต่อเมื่อลูกขอความช่วยเหลือแค่นั้น

2 สอนให้เขารู้จักวางตัว

เ ด็ ก น้อยที่เป็นลูกคนเดียวของครอบครัว มีโอกาสที่จะกลายร่างเป็น จ อ ม บ ง ก ารสูง เขาอาจกลายเป็น เ ด็ กที่พร้อมจะก้ๅวล่วง เข้ามาในเรื่องส่วนตัวของพ่อแม่ได้เสมอ

หรือผู้ใหญ่คนอื่นๆ ก็ได้ หากนิสัยนี้ติดตัวไปในอนาคต อาจทำให้เขากลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่น่ๅคบได้ พ่อแม่จำเป็นต้องทำให้ลูกได้รับรู้ว่า จุดใดที่ลูกไม่ควรก้าวเข้าไปในชีวิตของผู้อื่นเขา

ลูกจะได้เข้าใจว่า ชีวิตของคนอื่นๆ ก็มีเขตที่เขาต้องให้ความเคารพด้วยเช่นกัน

3 พ่อแม่จะต้อง ไม่จับ ผิ ด ลูก

ในบ้านที่มีกันสามคนพ่อแม่ลูก เมื่อพ่อแม่ร่วมมือร่วมใจกันจับ ผิ ด ลูก เ ด็ ก น้อยคงรู้สึก หั ว เดียวกระเทียม ลี บ พ่อแม่ต้องใจกว้างพอที่จะยอมรับว่าความผิ ดพลๅดนั้นเกิดขึ้นได้

และเป็นสิ่งที่ลูกต้องเรียนรู้ ไม่ทำให้ลูกรู้สึกเหมือนพ่อแม่ ก ลั่ น แ ก ล้ ง เขา เมื่อพ่อแม่ต้องการวาง ก ฎ เกณฑ์ต่างๆ ก็ควรทำด้วยความรัก ด้วยความเข้าใจในตัวลูกเรา เพราะในท้ายที่สุดแล้ว สิ่งเหล่านี้จะไป ทำ ล า ย ความมั่นใจของลูกได้นะ

4 ให้ลูกได้พบปะกับ เ ด็ ก คนอื่นๆ บ้าง

เพราะไม่มีพี่น้องให้เล่นด้วย อาจทำให้ เ ด็ ก ๆ ขๅดเพื่อนวัยเดียวกันไป ดังนั้นในช่วงก่อนเข้าเรียน อาจต้องพาลูกไปรู้จักเรียนรู้เจอกับเพื่อนๆในวัยเดียวกัน เพื่อให้ลูกได้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้

แล้วพอโตเข้าโรงเรียนก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ดียิ่งขึ้น และไม่ต้องห่วงเลย เพราะว่าเขาจะมีเพื่อนๆ มากขึ้นตามวัยของเขาเอง

5 สอนลูกให้รับ ผิ ด ชอบ

แม้จะเป็นลูกคนเดียว แต่พ่อแม่ก็ไม่ควรเอาใจมากไป ลูกทำอะไรเองไม่เป็น เมื่อถึงวัยที่เหมาะสมก็ควรสอนให้ลูกรู้จักรับผิ ดชอบในหน้าที่ตนเอง มอบหมายงานบ้านให้รับผิ ดชอบ เพื่อให้รู้ถึงการช่วย การมีน้ำใจ การมีความรับผิ ดชอบ

6 สอนลูกให้ประหยัด

การที่พ่อแม่ตามใจลูก ซื้อของเล่นให้บ่อยๆ อาจทำให้ลูกน้อยที่น่ารักของคุณกลายเป็น เ ด็ กที่ไม่รู้จักพอได้นะ อยๅกได้ของเล่นใหม่ๆ ตลอดเวลา พ่อแม่จึงต้อง ร ะ วั ง ไม่ให้ความรัก ความทุ่มเทของตนกลายเป็นการทำให้เสี ยคนในที่สุด