ข้อคิดคติเตือนใจ

10 สิ่ง ที่ได้เรียนรู้ จากการถูกผู้อื่นมองข้าม

สิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการถูกผู้อื่นมองข้าม และจงขอบคุณเขา

1 เมื่อใครบางคน นิ น ท า คุณลับหลัง เขากำลังสอนคุณว่า อย่ าไว้ใจใครไม่เลือกหน้า ให้ใช้เวลาดูให้นานพอจริงๆ

2 เวลาใครบางคนไม่สนใจคุณ เขากำลังสอนคุณ ให้อยู่ได้โดยตัวคุณเอง

3 เวลาใครบางคนวิจ ารณ์คุณ เขากำลังสอนคุณว่า คนไม่ มี ดี ไม่มีค่า จะอิจฉ า ผู้อื่น และทำให้คนอื่นเสื่ อ ม เ สี ย ได้มากแค่ไหน

4 เมื่อใครบางคนมองคุณในแง่ลบ เขากำลังสอนคุณว่า มนุษย์ไม่ได้มองกันที่ตัวตนจริงๆ แค่ ตั ด สินกันเพียง ผิ ว เผิน

5 เวลาใครบางคนเปลี่ยนไป เค้ากำลังสอนคุณ ให้เริ่มทำตัวเองให้มีค่า รักตัวเองให้มากกว่าผู้อื่น

6 เวลาใครบางคนทำให้คุณผิดหวัง เขากำลังสอนคุณ ว่าอย่ าคาดหวังอะไรจากใครสักคน

7 เมื่อใครบางคนเบื่ อ คุณ เขากำลังสอนคุณ ให้คุณ ให้เวลากับตนเองมากกว่าที่ให้เวลาคนอื่น

8 เวลาใครบางคนลืมบุญคุณคุณ เขากำลังสอนคุณว่า อย่ าให้มากเกินไปกับคนที่เขาไม่คู่ควร

9 เวลาใครบางคนทำเล วกับคุณ อย่ าได้ตอบโต้ ไม่ใช่เพราะเราไม่สู้คนหรอกนะ แต่เพราะเราจะไปเป็นคน เ ล วเหมือนเขา

10 เมื่อมีใครบางคนจากคุณไป เขากำลังสอนคุณว่า ควรขอบคุณสิ่งที่เหลืออยู่ ใฝ่ฝันถึงสิ่งที่ต้องการ และคนใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมจะเข้ามา

ขอขอบคุณ bitcoretech