ข้อคิดคติเตือนใจ

10 ข้อคิด จงจำไว้ เมื่อคุณต้องพบเจอ “ม ร สุ ม ชีวิต”

จำ 10 ข้อ เอาไว้เตือนใจและจำไว้เมื่อต้องพบกับ ม ร สุ ม ชีวิต คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว

1. สถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายของชีวิตคุณ สิ่งที่ดีที่สุด คุณไม่จําเป็นต้องยืนอยู่ที่เดิมไปตลอด

เมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปตามใจหวัง ที่ดีที่สุดคือการก้าวเดินต่อไปเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ตนเองและก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตเราเอง

2. บางครั้งสิ่งร้ๅย ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตอาจนําทางไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดก็ได้ จงมองให้เห็นถึงความงามในเวลาที่มัน เ ล ว ร้ า ยและจงรับรู้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่ข้างหน้า

ใช้ประสบการณ์ช่วยให้คุณเติบโตเรียนรู้ เปิดรับมุมมองใหม่ๆ เข้ามาในชีวิต

3. หนึ่งการตัดสินใจของคุณ สามารถพลิกผันทั้งชีวิตของคุณได้ เมื่อคุณไม่ช อ บ ชีวิตที่เป็นอยู่ จำไว้ว่า “คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้” จริงๆแล้วคุณมี อิ ท ธิ พ ล และความสามารถ

ในการควบคุมให้ชีวิตเป็นดั่งฝันได้ จงอย่าให้ความเป็นจริงทำให้หมดกําลังใจ คุณเอาชนะมันได้ด้วย วิธีคิดมุมมอง และทัศนคติเชิงบวกของคุณ

4. ในยๅมสุข ให้กล่าวขอบคุณ และเฉลิมฉลอง เมื่อถึงยๅมทุ กข์จงกล่าวขอบคุณ และจงก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นใจโลกของเราล้วนมีสิ่งตรงข้ามกัน

ไม่มีความมื ดก็ไม่มีแสงสว่าง แน่นอนว่าชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องไม่ ดี ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วให้คุณกล่าว “ขอบคุณ” แล้วก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ

5. จงพยๅยๅมมองหาสิ่งดีๆในทุกๆวัน แม้ว่ามันจะยๅก มันไม่มีทางหรอกที่ทุกวันจะสวยงามตามที่คุณวางแผนเอาไว้เมื่อวันใดเจอเรื่องที่ท้าทาย จงใช้มันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

6. การคิดมากจะทําให้คุณอารมณ์เสี ย จงหายใจเข้าลึกๆ แล้วปล่อยวางเรื่องราวร้ๅยๆไป จงมีสติ ตระหนักรู้ความคิดของตน อย่าปล่อยให้มันควบคุมคุณ และถามตัวเองว่า“นี่ทุกอย่างกําลัง ผิ ด พ ล า ด จริงๆ หรือว่าฉันแค่คิดมากไปเองกันแน่”

7. ชีวิตที่สวยงาม ไม่จําเป็นที่จะต้องเพอร์เฟกต์ แม้อะไรหลายอย่าง จะ ผิ ด พ ล า ด แต่ขอให้ตระหนักไว้ถึงสิ่งที่มีค่ามากสําหรับคุณที่ยังคงอยู่

เมื่อคุณยังหายใจ และมีครอบครัวที่น่ารัก และเพื่อนฝูงที่รักคุณมาก มีอาหารอร่อย ๆ เท่านี้พอและครบถ้วนแล้ว

8. ลองจับที่ ชี พ จ ร ของคุณดู แล้วจงขอบคุณที่คุณยังมีชีวิตอยู่ เมื่อทุกอย่าง ผิ ด พ ล า ด ไปหมดเรามักลืมนึกถึงคุณค่าของสิ่งที่เรามี

แม้ในเวลาที่ชีวิตมี ฝั น ร้ า ยคุณมีโอกาสที่จะทําให้ทุกอย่างกลับมาดีได้เสมอ เพราะคุณยังมีชีวิตและลมหายใจอยู่ไงล่ะ

9. ไม่ว่าตอนนี้จะรู้สึกอย่างไร จงลุ กจากที่นอนและแต่งตัว มุ่งสู่จุดหมาย อย่าเพิ่งยอมอย่าปล่อยให้ชีวิตทํ า ร้ า ย คุณนานเกินไป

การ พ ย า ย า ม รักษาวิธีคิดอันดีไว้และเปลี่ยนวันร้ๅยๆ ให้กลายเป็นความเข้มแข็งนั้น มันจะทําให้คุณสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม

10. ยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งตระหนักมากขึ้น ว่าเราทุกคนต่างก็ไม่รู้ว่าตนเองกําลังทำอะไรอยู่ เราก็แค่ แ ก ล้ ง ทําเป็นรู้ก็แค่นั้น

เมื่อไหร่ที่คุณ เ ค รี ย ด กับชีวิต จําไว้ว่าเราทุกคนต่างก็ต้อง ดิ้ น ร น เหมือนกัน ไม่มีใครรู้มากกว่าใคร ในเรื่องการใช้ชีวิตเลย

จงจําไว้ว่าคุณไม่ได้มีตัวคนเดียว เพราะเราทุกคนก็อยู่บนเรือลําเดียวกันนั่นแหละ