ข้อคิดคติเตือนใจ

จงพูดจาเพราะๆ กับคนในครอบครัว หมั่นทำดีต่อกันให้มากๆ

คอยให้กำลังใจกัน ในย ามที่มีความทุ กข์

เวลามีข้อผิ ดพล าดเกิดขึ้น จงอย่าโท ษอีกฝ่าย

เพื่อก้าวผ่านเรื่องร้ ายๆไปให้ได้

ปัญหาที่ผ่านเข้ามา เวลาจะพา ให้ผ่านออกไป

ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ท่องเอาไว้ว่า เดี๋ยวก็ผ่านไป

ทำชีวิตรัก ให้ไม่ซับซ้อน ให้เรียบง่ายเข้าไว้

ไม่คิดมากกับทุกเรื่อง จนกังวล

มองโลกตามความจริง แต่ไม่ต้อง วิ ต ก จ ริ ต

แล้วทำความเข้าใจ กับสิ่งที่เกิดขึ้น และมีความสุขกับสิ่งที่ตนมี

เลิกเปรียบเทียบ แฟนตัวเอง กับ แฟน ของคนอื่น

ทำให้คนที่เรารัก หัวเราะอย่างมีความสุข เมื่อมีโอกาสที่จะหัวเราะด้วยกัน

ปลอบใจในเวลาร้อง ไ ห้ เมื่อยังมีโอกาส ไม่ให้รู้สึกแ ย่ กว่านี้

เพื่อให้ “ชีวิตรัก” สมดุล อย่าคาดหวังอนาคต อย่าจมกับอดีต

ทำให้ปัจจุบันของเรามีค่า และ เก็บเกี่ยวความทรงจำดีๆเอาไว้

หายใจลึกๆ ค่อยๆ มองไปข้างหน้า มองอย่างมีสติ

เดินไปข้างหน้า แม้จะไม่รู้ว่า จะเดินไปใด

เจอทางแยก ขอให้ ตัดสินใจ เมื่อทางที่เลือกมันยังไม่ใช่

จงเดินหน้าต่อไป เพราะ แยกต่อไป อาจเป็นทางของเรา

พักผ่อนกายใจ นอนตื่นสายๆบ้าง สักวัน

หาร้านอร่อยๆทานบ้าง ไม่ดิ้ น ร น มากเกินไป

เดินทางท่องเที่ยว ไปในที่ที่อย ากไป เก็บภาพความอันสวยงามไว้

ให้เวลากับคนที่เรารัก ให้ ร างวัลกับชีวิตบ้าง

ใช้เวลากับคนที่เรารัก มากกว่าใช้เวลาในการ หาเงิน

ใช้เงินดูแลสุขภาพ ให้มากกว่า ซื้อของฟุ่มเฟือยเกินไป

ในปีที่ผ่านมา ถึงจะเจอปัญหาใดๆ

แต่เรา ก็ผ่านมาแล้ว จึงไม่มีอะไรที่น่ากลั วอีกแล้วล่ะ

เมื่อยังหายใจอยู่ เรายังเข้มแข็งพอ สำหรับทุกๆ ปัญหา

ทบทวนเรื่องราว ในปีที่ผ่านมา

สิ่งดีๆ จงเก็บไว้ สิ่งร้ ายๆ เก็บไว้สอนเรา

ความหมายของชีวิต คือ การมีบ้านให้เราได้กลับ มีคนที่เรารักรออยู่

ได้พูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมา กับเพื่อนในวัยเด็ ก

สำหรับ พ่อแม่ ปู่ย่า ยๅย ตา ไม่มีสิ่งใดที่ล่ำค่าเท่ากับเห็นหน้าลูกหลาน

ลดเวลาเล่น มือถือ เพิ่มเวลาคุยกับคนในครอบครัวบ้างนะ

อย ากทำอะไรอย่ารอนาน เพราะเราไม่รู้ว่าเราเหลือเวลาอีกกี่วัน

ขอขอบคุณ ยิ้มละมุน