ข้อคิดคติเตือนใจ

เมื่ออายุ 60 ปีไปแล้ว จะใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างไร ให้เป็นสุข

เมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไปแล้ว จงใช้ชีวิตให้มีความสุข เมื่อทำได้จะดีมาก หลายคนกังวลว่าเมื่อเราแก่ตัวไป จะไม่มีใครเลี้ยงดู แม้จะมีลูก ลูกก็มีครอบครัวของเขา และไม่อย ากที่เป็นตัว ถ่ ว ง ลูก

เราจะทำอย่างไร เพื่อที่จะสามารถอยู่ได้และไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นๆ

1. สุขภาพที่ดี

การมีสุขภาพที่ดี และร่างกายแข็งแร งเป็นสิ่งที่สำคัญ เมื่อแก่ตัวยิ่งสำคัญ สุขภาพแข็งแร ง กินอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับเพียงพอ เมื่ออายุมากขึ้นต้องรักษ าสุขภาพ

ดูแลตัวเองให้มากกว่าเก่า สนใจเรื่องของผู้อื่นให้น้อยลง ออกกำลังกายเป็นประจำ เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี

2. อยู่ด้วยตัวเอง

เมื่อแก่ตัวลง ก็ยังต้องพึ่งตัวเอง ลูกๆไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอด  ไม่เอาความหวังที่จะให้ลูก ดูแลเราตอนแก่ตัวไปฝากไว้กับเขา เพราะเขาก็มีงานที่ต้องรับผิ ดชอบเหมือนกัน

มันเหมือนไปเพิ่มความ ก ด ดั น ให้เขา คุณไปอยู่กับลูกก็มักจะพูดเรื่องที่ไม่ควรพูด ทำให้ไม่มีความสุข อยู่ที่บ้านของคุณเองดีกว่า ใช้ชีวิตอย่ างสงบสุข เรียบง่าย ด้วยเงินเก็บของคุณ

และไม่แบ่ ง สมบัติให้ลูกเร็วไป จำไว้นะ ของพ่อแม่ยังไงก็เป็นของลูก แต่ของลูกยังไงก็ไม่ใช่ของพ่อแม่ เวลาคุณแบมือขอเงินลูก คุณจะรู้ว่ามันย ากเพียงไหน

3. ไม่ทวงบุญคุณ

คนเรา เมื่อแก่ตัวไปแล้ว อย่าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆ มาพูดตลอด เวลาคุณเคยช่วยเหลือใคร คนอื่นทำดีกับคุณไหม ก็ปล่อย ผ่ า น ไป คุณแค่รู้ตัวคุณก็พอแล้ว

หากลูกขอให้คุณไปช่วยดูแลหลาน ก็อย่าหงุดหงิดทั้งวัน แล้วบ่นต่อหน้าหลานว่าลำบาก เมื่อตัวคุณอย ากทำก็ทำ ถ้าไม่เต็มใจที่จะทำก็เพียงหา วิธีปฏิเสธก็พอแล้ว

4. ไ ร้ ความกังวล

ใช้ชีวิตอย่ างไม่กังวล เรื่องของลูกๆ อะไรที่คุณพอที่จะช่วยได้ก็ให้ความช่วยเหลือเขา อะไรที่อยู่นอกเหนือหรือลูกๆ ไม่ต้องการให้คุณช่วย ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลหรอก

อย่ าเข้าไปก้าวก่าย คนเราแก่แล้วจัดการเรื่องของเราก็เพียงพอไม่ต้องไปยุ่ง ปั ญ ห า ของคนอื่นเขา ยุ่งมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้ตัวคุณเองลำบาก

5. ชีวิตที่มีสีสัน

ทำให้ชีวิตของเรามีสีสัน ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยเ สี ย ง เพลง จงหากิจก ร ร มที่น่าสนใจฟังเพลงที่คุณชื่นชอบ อย่ าทำให้ตัวเองให้รู้สึกแ ย่ ผ่อนคลายอารมณ์บ้าง

ยิ้มแย้มแจ่มใส ทิ้งปัญหาและความทุ ก ข์ ไป ทำตัวเองให้สดใส

6.ต้องใจกว้าง

แก่แล้วไม่ต้องเคร่งครัดกับตัวเองมากหรอก เปิดใจให้กว้าง กินอะไรก็กิน ระวัง ปั ญ ห า สุขภาพด้วย อย ากใส่อะไรก็ใส่ไม่ต้อง ก ลั ว การใช้เงิน เป็นช่วงชีวิตที่ควรใช้เงินเพื่อตัวเองแล้ว

ถ้าไม่ใจกว้างกับตัว สุดท้ายเมื่อคุณจากไป เงินก็ไม่ได้ไปด้วยหรอกนะ

ขอขอบคุณ สบายตา