ข้อคิดคติเตือนใจ

อย่าได้ไปรัก “คนมีคู่” เพราะมัน ผิ ด ศีลธรรม

ไม่มีใคร ที่ไม่เคยทำผิ ด แต่เมื่อผิ ดแล้ว คิดได้หรือไม่นั้น คืออีกเรื่องที่คนมีสติ เขาจะต้องหมั่นดึงสติตัวเองให้เป็น เตือนตัวเองให้เป็น

ไม่ว่าจะมาก่อนหรือมาหลัง ศักดิ์และศรีก็มีเท่าเที ยม รักเหมือนกัน ทุ่มเทเหมือนกัน ไม่มีใครรักมากกว่า หรือรักน้อยกว่ากัน เมื่อมาก่อนย่อมมีสิทธิ์ก่อน มาหลังจะแซงคิวได้อย่างไร จะยื้อแย้ ง ไม่ได้หรอก

จงพึ่งระลึกเสมอว่า คู่กันแล้วไม่แคล้วกัน ถ้าไม่ใช่ยื้อให้ ต า ย ก็ไปอยู่ดี

อย่าทำผิ ดศีล เพราะคนจิตใจสูง ย่อมรู้ว่าสิ่งไหนควร หรือไม่ควร หากคนมีเจ้าของมาชอบ แล้วชอบตอบ จงตอบตัวเองให้ได้ว่า..

มันคุ้มแล้วหรอ ที่จะเล่นกับ ไ ฟ น ร ก ที่ รุ่ ม ร้ อ น ปลายทางนั้น มีแต่ทุ กข์ท ร ม า น หากหลงเข้าไปใน ก ง ก ร ร ม ก ง เ ก วี ย น นี้แล้ว

วันนึง เราก็ต้องกลายเป็นผู้ถูกกระทำบ้าง ความคิดผิ ด ป า บ ที่ได้มามันจะเกาะกุมใจให้เหมือน ต ก น ร ก ทั้งเป็น

และตรงข้ามกับคนที่ยึดมั่น อยู่ในศีลในธรรม แม้คนมีคู่จะมาชอบพอ เขาก็เตือนตัวเองได้ว่าจะไม่ยุ่ง จะเดินหนี จะปิดทุกทาง ที่ทำให้ใจเผลอ

คนเหล่านี้ปลายทางของเขาจะเจอคู่ดี มักจะมีบุญหนุนนำให้เจอคนที่รักจริง รักแท้แม้จะแต่งงานแล้ว ก็มักจะไม่เจอปัญหามือที่สามตามมาหรอก

คนที่ยึดมั่นถือมั่น จะถือศีลข้อ 3 ไปจน ต า ย ไม่ผิ ดศีลข้อนี้ ปลายทางก็จะเจอคนจริงใจเสมอ

คำกล่าวนี้ ใช้ได้กับคนที่แต่งงานแล้วและคนที่มีแฟนทั้งหลายถ้าคุณยังโสด รอการมาของใครบางคน ก็อย่าลดละ

ยึดมั่นศีลข้อ 3 นี้ให้มั่น หมั่นทำบุญถวายของมีคู่และจงตั้งจิตอธิฐาน วันหนึ่งคู่แท้จะเดินเข้ามาหาคุณเอง

ขอขอบคุณ junjaonews