ข้อคิดคติเตือนใจ

ฝึก 9 ข้อทุกวัน คุณจะเป็นคนที่น่ารัก สดใส มองโลกในแง่ดีเสมอ

ฝึก 9 ข้อทุกวัน คุณจะเป็นคนที่น่ารัก สดใส มองโลกในแง่ดีเสมอ

1. ซื่อสัตย์กับตัวเองและผู้อื่น

รู้ตัวเองเสมอว่าเราเป็นใคร และพร้อมจะแสดงตัวตนอย่างตรงไปตรงมากับผู้อื่น รวมถึงจะไม่แสดงอารมณ์ ความเชื่อ หรือทัศนคติของตัวเอง ที่ขัดต่อความรู้สึกของตนด้วย

2. ยิ้มง่าย

เมื่อคุณมีพลังด้านบวก รอยยิ้มของคุณจะถูกส่งให้กับคนรอบข้าง แม้กระทั่งยิ้มผ่านสายตาหรือบุคลิกท่าทาง เหล่านี้จะทำให้คุณดูมีเสน่ห์ตั้งแต่แรกพบเลยล่ะ

3. มีพลังขับเคลื่อน และกระตือรือร้น

มีเป้าหมายอย่างชัดเจน พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาในทุกๆ วัน และเชื่อมั่นในศักยภาพของตน ไม่ว่าจะเจออะไร เราต้องผ่านไปได้อยู๋แล้ว

4. จงยอมรับ ในความไม่แน่นอนของชีวิต

ทุกสิ่งทุกอย่างอาจไม่เป็นไปตามที่เราคิดเสมอไป ชีวิตของเรามักจะมีเรื่องไม่คาดฝันอยู่ตลอด แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ควรใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผนและรอบคอบ อยู่กับความเป็นจริงให้มาก อย่าไปวิตกกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเลย

5. คิดบวกอยู่เสมอ

คนที่มีความสุข เขาจะมองโลกในแง่ดี มีความหวังกับอนาคต เชื่อในสิ่งที่ได้ลงมือทำ และผลลัพธ์ที่ได้มักจะออกมาดีด้วย ทัศนคติที่ดีเหล่านี้จะส่งผลให้ระดับความเครี ย ด ลดลงด้วยนะ และจะมีผลกับคนที่อยู่ใกล้กับคุณด้วย

6. ไม่ ดู ถู ก ตัวเอง

การ ดู ถู ก ตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ ทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือทำอะไร จะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบ ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในตัวเอง ไม่มั่นใจ ฉะนั้น ลองเปลี่ยนจากการ ดู ถู ก ตัวเอง เป็นการหันมาให้กำลังใจตัวเองจะดีกว่า

7. ใช้ภาษาสื่อส ารเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ

การใช้คำพูดเชิงบวก อาจพลิกให้สถานการณ์ที่เล ว ร้ า ย ให้กลับมาดีขึ้นได้ และในทางตรงข้าม การใช้คำพูดเชิงลบ ก็อาจ ทำ ล า ย บรรย ากาศที่ดีได้เหมือนกัน ฉะนั้น คำพูดเป็นสิ่งสำคัญมากต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

8. อยู่กับปัจจุบัน

ปล่อยให้อดีตไหลผ่านไปตามเวลา ทิ้งข้อผิ ดพล าดและความสำเร็จครั้งก่อน เพื่อจะเปิดรับสิ่งใหม่ และสร้างสรรค์ปัจจุบันให้ดีกว่าเดิม หรือพูดง่ายๆ คือ “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” นั่นเอง

9. ปล่อยวางให้เป็น

ไม่มีอะไรที่เราสามารถ ครอบครองได้ไปตลอดหรอก แม้ชีวิตเราเอง หากเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป โดยเฉพาะความทุ กข์หรือปัญหา จะทำให้เราเป็นคนมองโลกในแง่ร้ าย จงเปลี่ยนความคิดและปล่อยวางกับบางเรื่อง หันมามองหาสิ่งที่ทำให้ตนเองมีความสุขมากขึ้นดีกว่านะ

ขอขอบคุณ goodlifeupdate,อ่ านสนุก