ข้อคิดคติเตือนใจ

12 วิธี การให้อภัยคนอื่น หากทำได้ย่อมเป็นที่ผู้เจริญ

1.จงยอมรับ

ให้เรายอมรับกับใจของเราไปตามจริงเลยว่า แท้จริงแล้วลึกๆ เราจะโก ร ธ ยังรู้สึกไม่ดีกับเขาอยู่ ให้รู้ว่านี่แหละคืออาการปกติของคนเรา ไม่ใช่เรื่องแปลกเลย ทุกคนก็เป็นแบบนี้น้อยบ้าง มากบ้าง

เราไม่ได้เป็นอยู่เพียงผู้เดียว และอย่ าไปถามหาเหตุผล จำไว้ว่า หากคิดจะให้อภัยใครแล้ว ก็อย่ าไปถามหาเหตุผลถูกผิ ดเลย

2.ที่อโหสิก ร ร มไม่ได้ เพราะจิตใจยังไม่ปล่อยวาง

เรื่องที่เกิดขึ้นอย่ างแท้จริง พูดง่ายๆว่า ยังจับสิ่งที่ผ่านไปแล้วมาคิดปรุงแต่งซ้ำๆ อภัยวันนี้พรุ่งนี้คิดอีกก็โก ร ธ อีก เมื่อโก ร ธ แล้วนึกได้ ก็ให้อภัยแล้วก็โก ร ธ อีก เพราะแท้จริงแล้วใจยังยึดมั่นถือมั่นอยู่

3. อย่ าไปสนใจเรื่องการอโหสิก ร ร มมากไป

หากยังไม่พร้อมก็ให้ละไว้ก่อน ไม่ย้ำคิดย้ำทำ หยุดพูดหยุดทำสิ่งไม่ ดี เมื่อใจยังให้อภัยไม่ได้ ก็ขอให้แขวนทุกอย่ างไว้ก่อน

4. จงทำใจสบายๆ

มองดิน มองฟ้า มองสิ่งต่างๆ ด้วยใจที่เบิกบาน ทำความเข้าใจ ตระหนักให้ชัดเจนว่า สิ่งต่างๆได้เป็นอดีต และมันได้ผ่านไปแล้ว

5. มองตนเองว่า เราเองก็เคยทำผิ ดมาก่อน

เราเองก็ไม่ได้ดีไปทั้งหมดหรอก และเราก็เคยทำให้คนอื่นเสี ยใจเช่นกัน

6. มองความดีของผู้ที่เราโก ร ธ

มองในมุมที่เป็นข้อดีของเขานะ มองอย่ างเปิดใจ จนยอมรับได้ และชื่นชมในความดีของเขาได้

7. มองเขา

มองผู้อื่นเป็นเพื่อนทุ กข์ เกิด แก่ เจ็บ ต า ย มองทุกคนด้วยความรัก มองว่า เขาก็มีเ ลื อ ดมีเนื้ อ ดีใจเสี ยใจเหมือนกับเรา

8. เมื่อเจอใครก็ตาม จงมองหาข้อดีของเขาให้เป็นนิสัย

มองไปที่หัวใจของเค้า จนเห็นความงดงามภายในใจของเขา

9. ฝึกเมตตาต่อคนอื่น

คน สั ตว์ สิ่งต่างๆ รอบตัว จงมองโลกนี้ด้วยใจที่อ่อนโยน อยู่กับโลกนี้ ทำกับโลกนี้เหมือนโลกนี้เป็นด อ ก ไม้ที่บอบบางควรค่าแก่การทะนุถนอม

10. ทำดีกับผู้อื่น

เหมือนทำดีกับตนเอง เก็บของดีๆ ไว้ให้คนอื่นกิน ของไม่ ดี เก็บไว้กินเอง เข้าร้านหนังสือ ซื้อเล่มเก่าๆ มาอ่ าน เล่มดีๆ ปล่อยไว้ที่ร้านให้คนอื่นซื้อ ทำอะไรอย่ าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองมากไป เก็บสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้คนอื่นบ้าง

11. เมื่อโก ร ธ ลองฝึกรู้ตัว

ไม่จำเป็นต้องหายโก ร ธ ทันที ให้รู้จักหยุดนิ่ง และมองมาที่ใจของตัวเอง

มองให้เห็นความชั่ วร้ า ย น่าเกลี ย ด ของตัวเอง ปล่อยวาง แล้วค่อยๆแก้ไขปรับปรุง แต่อย่ าไปรู้สึกอึดอัดกับความไม่ดีของตนเอง ให้เราเข้าใจว่า ทุกคนมีข้อดีข้อเสี ย แล้วเรากำลังฝึกมองตัวเองอยู่

โดยเฉพาะเมื่อเวลาโก ร ธ จงตระหนักว่า เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการมองตน

12. ให้อภัยผู้อื่น

การให้อภัยเป็นการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรา เราคือผู้รับประโยชน์ทางตรง ส่วนคนที่เราอภัยคือผู้รับประโยชน์ทางอ้อม และทางกลับกัน หากเรากักเก็บความโก ร ธ แ ค้ น ไว้

คนที่เสี ยประโยชน์คนแรกนั่นคือเรา เพราะเราคือผู้ จุ ด ไ ฟ เ ผ า บ้ า น แห่งความสันติภาพของตน จงมองโลกด้วยสติปัญญาอย่ ามองด้วยอัตตา เราจะเห็นความธรรมดาของตนเอง และเห็นความธรรมดาของผู้อื่น เราจะเห็นความจริงที่ว่า เรามาอยู่โลกนี้เพียงชั่ วคราว และไม่ใช่ใครยิ่งใหญ่ มาจากไหน

อยู่อย่ างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อโลก สุขบ้าง ทุ กข์บ้างก็เข้าใจและเรียนรู้ไป ถึงจะมีคนอื่นทำเราเสี ยใจ ก็ไม่แปลก เพราะโลกนี้มีคนเสี ยใจทุกวัน แค่บังเอิญวันนี้มันเกิดขึ้นกับเราแค่นั้นเอง